Prøv avisen

Nye ord til gamle bønner

Digterpræsten og salmedigter Holger Lissner begyndte med at skrive kollekter til en af de officielle rækker af prædiken- og bibeltekster til folkekirkens gudstjenester, nu har han fuldført projektet med den anden og sidste tekstrække og tilmed en større samling bønner til de kirkelige handlinger. -- Foto: Leif Tuxen.

Salmedigteren Holger Lissner er nu nået til vejs ende med sit store projekt til fornyelse af gudstjenesterne i folkekirken, som nu omfatter en samling af helt nye bønner til både gudstjenestens to tekstrækker og til samtlige kirkelige handlinger

"Lad os alle bede" er den sætning i gudstjenesten, vi kender bedst. Hvad der følger efter, er knap så velkendt eller for den sags skyld altid forståeligt. Men nu har digterpræsten Holger Lissner skrevet en bøn til hver eneste søndag i to år, som kan forstås af alle kirkegængere.

Bogen "Kollekter og bønner" er en samling originale og moderne bønner, såkaldte kollekter, som kan bruges i hver søndags højmesse forud for de bibeltekster, som den officielle folkekirkelige gudstjenesteordning foreskriver det, og som skal følges af enhver præst i kongeriget.

Siden 1992, hvor den seneste oversættelse af Bibelen udkom, har der været flere muligheder for at bruge nyskrevne bønner i gudstjenesten, og Holger Lissner leverede ved den lejlighed kollekter til en af de to tekstrækker. Nu har han gjort projektet færdigt ved også at skrive bønner til hele den anden tekstrække, foruden flere bønner til alle de kirkelige handlinger.

Biskop Niels Henrik Arendt opfordrer direkte til, at Haderslev Stifts menigheder tager de nye bønner i brug. Hvis menighedsråd og præst andre steder i landet kan blive enige om det, så kan man også her bruge Holger Lissners nye bønner til gudstjeneste og ikke mindst til de kirkelige handlinger, hvor de officielle bøger ikke har ret mange.

– Præsterne skal ustandselig holde mange forskellige typer begravelser, fordi døden har så mange ansigter, så derfor har jeg nu skrevet 14 bønner, som også dækker bratte og tragiske dødsfald, siger Holger Lissner.

Hans anliggende med den nye bog, "Kollekter og bønner" er, at selvom der er tale om en bedetradition, som går helt tilbage til oldkirken, så skal mennesker i dagens Danmark også kunne forstå, hvad der siges i gudstjenesten.

De bønner, som Holger Lissner har skrevet helt fra grunden med inspiration fra den pågældende søndags bibeltekster, er beregnet til at bruges lige efter at menigheden har sunget den første salme. Bønnen er noget af det første, menigheden hører præsten sige.

– Derfor skal bønnen ikke være for kort, men heller ikke for lang, men skal fornemmes som en naturlig åbning og beskrivelse af, hvad resten af gudstjenestens tekster kommer til at handle om, og slå dagens tema an. Desuden prøver jeg i bønnen på menighedens vegne at sige noget til Gud, bede Gud om noget, og, meget vigtigt, at lovprise Gud, siger Holger Lissner.

Mange vil mene, at vi her er langt inde i gudstjenestens motorrum, som er lukket land for mange.

– Mit arbejde med kirkens bønner og de salmer og viser, jeg har skrevet hele mit liv, skal ses i en sammenhæng, hvor det gælder om at finde et sprog, som mennesker i dag kan gå ind i, og hvor de kan genkende sig selv, siger Holger Lissner.

Han er udmærket klar over, at det ikke er alle præster eller menigheder, der sætter pris på hans enkle, forståelige, men også personlige kirkesprog. Således bruger Holger Lissner aldrig ordet synd, men sagen og begrebet findes der.

– Jeg ønsker ikke at sige, at sådan er vi, men at sådan er vi somme tider. Ordet synd bliver så let misforstået som noget moralsk eller seksuelt. Ordet er slidt op. Folk ved godt, hvornår de er syndere, og dem, der ikke gør det, nytter det ikke at tale til om det, siger Holger Lissner og understreger:

– Jeg prøver ihærdigt at sige noget om, hvor jeg synes, kristendommens erfaringer taler ind i nutiden. Derfor er mine kollekter erfaringsnære, og så er der flere muligheder for, at kirkegængerne kan finde sig selv i dem og gøre ordene til deres egne.

For ham er alle hans salmer og bønner bare et skridt på den vej, som kristendommen altid bør befinde sig på.

– Der er sket meget gudstjenestefornyelse i folkekirken. Det er en fortsat proces som begyndte den dag, Guds ord blev kød og blod iblandt os i Jesus. Vi har brug for en stadig samtale om, hvordan vi sammen udtrykker det, også i dag, siger Holger Lissner.

vincents@kristeligt-dagblad.dk
Holger Lissners bog "Kollekter og bønner" er udkommet på Aros Forlag og koster 299 kroner.