Prøv avisen

Nye religiøse bevægelser på danske hjemmesider

Scientology kalder sig en kirke, men ingen af verdens store kirker opfatter dem som kirke.
Scientology kalder sig en kirke, men ingen af verdens store kirker opfatter dem som kirke.
L. Ron Hubbard er grundlægger af Scientology. Foto: NULL

Når man ønsker at vide besked om, hvad "de nyreligiøse" tror på, er det en god idé både at søge informationer indefra og udefra - dvs. besøge både deres egne og deres kritikeres hjemmesider. Her gives et lille udvalg af de mere kendte gruppers hjemmesider og andres sider om dem. Blandt de kritiske sider henvises ofte til Cyril Malkas og Dialogcentrets, men man der findes også spændende artikler på IKONs hjemmeside under punktet "Tidsskriftet IKON". Man kan endvidere med fordel søge informationer hos Center for Multireligiøse Studier. Der bringes kun links til danske sites i denne surfguide - en lang række udenlandske links findes under Nyreligiøsitet i udlandet her på Religion.dk.

Scientology


En af de mest fremtrædende grupper, både på nettet og i medierne, må siges at være Scientology. Deres officielle danske hjemmeside er dybt gennemarbejdet og professionelt sat op. Sitet er opbygget over deres store grundbog, "Hvad er Scientologi?", der i bogform (anno 1998) fylder ikke mindre end 740 sider. På sitet finder man informationer om såvel lære som praksis, historie som nutid. Naturligvis er alle informationer udtryk for Scientologys selvforståelse, og selvforståelsen er kun i visse tilfælde i overensstemmelse med kritikernes forståelse.

De kritiske informationer om Scientology finder man eksempelvis på Dialogcentrets temasider. Her er der links til artikler trykt i "Den Nye Dialog" gennem årene. Således kan man også få et indtryk af udviklingen indenfor kritikken af Scientology. Desuden er der links til engelske artikler og andre websites, samt en bogliste med kritisk litteratur.

Cyril Malkas website, der også forholder sig kritisk til nyreligiøsitet, indeholder en nyhedsoversigt om Scientology, der i særdeleshed udmærker sig ved at blive opdateret hyppigt.

ISKCON - "Hare Krishna"


International Society for Krishna Consciousness er det officielle navn for den gruppe, mange blot kender som "Hare Krishna" på grund er deres karakteristiske mantra. Vi ser dem i gadebilledet, hører dem i radioen, og nogle spiser på deres vegetariske spisesteder - men på nettet er de knap så fremtrædende. De har en officiel dansk hjemmeside, som opdateres ofte og indeholder en række glimrende informationer om deres liv, lære og aktiviteter. Den er absolut et besøg værd, hvis man vil vide, hvordan de ser sig selv.

Kritiske sider om gruppen er blevet sværere at finde de seneste år, da de større kritiske sites i deres opdateringer stort set ikke har lagt nye materialer ind om ISKCON. Dog kan der henvises til et leksikalsk opslag hos Malka samt en artikel om nyere magtstridigheder i gruppen hos Dialogcentret. Også religionshistorikeren Tim Jensen, der ikke ser ISKCON som en ny religion eller nyreligiøs bevægelse, har et leksikalsk afsnit om ISKCON på sin side om hinduisme.

Unification Movement - "Moon-bevægelsen"


Selv om 1980'erne var det mest givtige årti for Sun Myung Moons meget omtalte bevægelse, findes de stadig og har også en dansk hjemmeside. Sitet er endnu ikke komplet, men man finder både nyheder, kildetekster og links. Det hævdes, at "Tongil-bevægelsen", som både de og andre også kaldte gruppen, er blevet nedlagt og erstattet af en ny sammenslutning af "familier, der lever i sand kærlighed".

Der findes kritiske temasider om bevægelsen hos Dialogcentret, hvor seneste artikel dog er fra 1998. Nyere oplysninger om gruppen må man til udlandet efter. Moon eller Tongil er endnu et kritisk site, der er lavet på kristent grundlag. Her finder man en udmærket og ganske omfattende historisk gennemgang af bevægelsen.

Jehovas Vidner

Det kan diskuteres (og bliver det), om grupper som Jehovas Vidner og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ("mormonerne") kan kaldes nyreligiøse, for de har efterhånden mange år på bagen. Under alle omstændigheder hører de under betegnelsen sekter og er derfor medtaget her.

Jehovas Vidners officielle danske site giver en mængde nyttige oplysninger, men af og til med en misvisende distance mellem forfatteren og gruppen, om hvilken der bruges ord som "de", "dem", og "deres".

Der findes mange kritiske sider på dansk om Jehovas Vidner. Også her er Malka og Dialogcentret aktive: Malka har en nyhedsoversigt og en artikelsamling, og på Dialogcentrets site er der en omfattende afdeling om Jehovas Vidner.

Tre pædagogstuderende har lavet et site med informationer og diskussion for og imod Jehovas Vidner samt en lang række links og litteraturhenvisninger. Yderligere debat findes på det nye JV-debatforum, der er et samarbejde mellem Dialogcentret, Støttegruppen for Tidligere Jehovas Vidner og Kristen Frihed.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - "Mormonerne"


Det officielle danske site er under ombygning og ikke specielt informativt - med mindre man kun søger oplysninger om adresser på kirker eller gratis materialer. Til gengæld kan det uofficielle site Mormonerne i Danmark varmt anbefales. Her præsenterer danske mormoner kirkens synspunkter på en brugervenlig og tilgængelig måde, og der findes endda en særdeles underholdende og selvironisk afdeling med "mormon-vittigheder". Endvidere er der kildetekster, adresser, links, artikler og meget andet.

Kritisk leksikalsk information findes hos Malka, og Dialogcentret har en informationsside af ældre dato. Hos IKON kan man under "Tidsskriftet" finde nr. 20, der er et temanummer om mormonerne. Dog er kun to artikler tilgængelige på nettet. Yderligere kritisk information kan findes på udenlandske sites.