Nye salmer bygger på Luther

Projekt Luther-rosen udgiver nye salmer og kormusik i Luthers ånd

Ole Brinth er en af initiativtagerne bag nyt salme- og musikprojekt. – Foto: Maj-Britt Boa

Reformationen satte gang i en salmebevægelse, der har ført til den salmetradition, vi har i dag. Det vil en arbejsgruppe fra organisationen Folkekirkens Ungdomskor markere, og derfor har de sat gang i et projekt med navnet Luther-rosen.

Projektet er opkaldt efter Martin Luthers personlige segl, en rose med fem symbolske blade. De fem blade kommer i dette projekts tilfælde til at repræsentere fem udgivelser: en samling koralsatser, en samling motetter (musikform, der behandler en kirkelig tekst), en essay-samling og en salmesamling med nye melodier til, der for nylig er udgivet.

”Projektet er vigtigt, fordi musikken og salmesangen spiller en stor rolle i Martin Luthers gudstjenesteforståelse. Han omtalte begge dele meget positivt, og vi synes, at det er nødvendigt at vise ved reformationsjubilæet, at der er mange nye spændende veje at gå med kirkemusik og salmer. At det er en levende tradition,” siger en af initiativtagerne, Ole Brinth, som til daglig er rektor på Sjællands Kirkemusikskole.

Han og resten af arbejdsgruppen har fundet en række salmedigtere og komponister, der har fået opgaven at skrive musik og salmer med inspiration fra Luther.

”Det er ikke dogmer, vi har lagt ned over salmedigterne, men vi har opfordret dem til at tænke over, hvordan Luther selv gjorde. Det betyder, at nogle har gendigtet davidssalmer, andre har gendigtet Luthers egne. De fleste af de nye salmer har – som mange af Luthers – et bibelsk udgangspunkt,” siger Ole Brinth.

”Der er kommet en genre frem i form af seks såkaldte katekismus-salmer, der tager udgangspunkt i Luthers Lille Katekismus og knytter an ved Luthers egne salmer over katekismens hovedartikler.”

De seks katekismus-salmer er med i salmesamlingen på 17 salmer, der blev udgivet sidst i september. Blandt salmedigterne er Lisbet Smedegaard Andersen, Iben Krogsdal og Holger Lissner, hvis salme ”Når du vil” har vundet Sammenslutningen af Europæiske Kirkers reformationssalmekonkurrence.

I denne måned kommer samlingen af motetter og koralsatser, og i januar kan man købe en samling essays fra bidragyderne om, hvordan de har forholdt sig til opgaven. Frem til den 31. oktober 2017 markeres 500-året for Reformationen, og undervejs vil der være et væld af arrangementer og udgivelser, som behandler reformatoren Martin Luther og hans virkningshistorie.