Nyt center for "dansk islam"

Ny forening vil målrette islam til de etniske danskere, med fredagsbøn på dansk og undervisning i "dansk islam"

For danske muslimer kan det ikke gå stærkt nok med et center, hvor der både holdes fredagsbøn og undervises om islam på dansk. En gruppe af unge muslimer og danske konvertitter står bag Moskeforeningen Kbh, der skal henvende sig til dansksprogede muslimer – med en dansk udgave af islam.

Imam i Moskeforeningen Kbh bliver Abdul Wahid Pedersen.

– Der er en fælles kerne i islam, men udøvelsen ser forskellig ud afhængig af, om man er muslim i Indonesien eller i Danmark, siger han.

Projektet offentliggøres i morgen ved en radiotransmitteret fredagsbøn på DR's P1. Initiativtagerne håber, at mange dansksprogede muslimer derefter vil binde sig til et årligt bidrag på 6000 kroner til støtte for det dansk-islamiske center. Der er indsamlet et beløb, så man kan leje sig ind i små lokaler i København. Men ambitionen er et større, blivende center.

Det er organisationer som Muslimer i Dialog og Muslimernes Fællesråd, der støtter initiativet.

Nyheden om et islamisk center med fokus på islam på dansk, modtages positivt af danske religionsforskere.

– Det er et klart skridt væk fra de etniske moskeer, siger cand.mag. Inge Liengaard, Aarhus Universitet, som sammen med kollegaen Lene Kühle har foretaget en kortlægning af moskeerne i Danmark.

– Det er en fordel for både muslimer og andre, at prædikener på dansk kan forstås af alle og også oversætter islam ind i en dansk sammenhæng, siger Inge Liengaard.

Religionsforsker Kate Østergaard, Københavns Universitet, der har undersøgt, hvorfor danskere konverterer til islam, er sikker på, at et islamisk center for danske og dansktalende muslimer bliver en styrkelse af islam med et dansk udtryk.

– Hvis man mener dansk islam i betydningen, at man skræller det etniske væk, er det en fordel. Men det er en ulempe, hvis man forsøger at skrælle al kultur væk og står tilbage med ren dogmatik. Religion er afhængig af den kultur, den leves i, siger hun.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Danmark