Nyt studium skal styrke kirkens sociale arbejde

Fra efteråret tilbyder Aarhus Universitet en ny uddannelse med fokus på det kirkelige omsorgsarbejde. Men universiteternes krav om videnskabelig viden passer ikke til diakonien, lyder reaktionen

"Hjælp". En ny uddannelse på Aarhus Universitet skal sætte fokus på diakonien - eller det kirkelige omsorgsarbejde - med en teologisk baggrund.
"Hjælp". En ny uddannelse på Aarhus Universitet skal sætte fokus på diakonien - eller det kirkelige omsorgsarbejde - med en teologisk baggrund. Foto: Iris.

Op til 30 studerende kan til september begynde på en helt ny uddannelse på Aarhus Universitet og to år senere få titlen cand.mag. i diakoni.

Peter Lodberg, dr.theol. og koordinator for den nye uddannelse, peger på, at mange kirkelige organisationer og en række kommuner er inter-esserede i at ansætte de færdiguddannede kandidater.

Varme hænder er vigtigt, men det er også vigtigt at sætte diakonien ind i en bredere kirkelig, teologisk og samfundspolitisk sammenhæng. Hele spørgsmålet om social omsorg er et tungt emne på Christiansborg og langt ind i kommunerne. Hvis vi skal have et velfærdssamfund i fremtiden, er det vigtigt at tænke bredere end i dag, siger Peter Lodberg.

LÆS OGSÅ: De mange regler og paragraffer er diakoniens største udfordring

Den nye uddannelse henvender sig til både bachelorer i diakoni og kristendom, kultur og kommunikation, også kaldet 3K, samt studerende med en bacheloruddannelse i for eksempel teologi, religionsvidenskab, historie eller antropologi, som ønsker at udbygge deres treårige uddannelse med den toårige kandidatgrad i diakoni.

Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet har siden 2011 ikke været et selvstændigt fakultet, men er en del af Arts, Institut for Kultur og Samfund, sammen med blandt andet antropologi, historie, klassiske sprog, idéhistorie, filosofi og religionsvidenskab.

Diakoniuddannelsen har været to år undervejs og er ifølge Peter Lodberg det første forsøg på at gå nye veje efter sammenlægningen.

Vi har fået en opfordring fra blandt andet Diakonhøjskolen og andre bachelor-uddannelser, som ønsker en kandidatuddannelse i diakoni. Det ønske faldt sammen med vores eget ønske om at opprioritere den praktiske teologi, og fordi vi mener, der med uddannelsen er mulighed for at sammentænke teologi og politisk videnskab samt ledelse. Vi vil gerne udnytte, at teologi på Aarhus Universitet indgår i en tværfaglig sammenhæng på det nye fakultet Arts, siger Peter Lodberg.

I Blå Kors ser man frem til, at folk fra den nye uddannelse vil søge job i organisationen, siger generalsekretær Christian Bjerre.

Generelt er uddannelseskravene i organisationer som vores stigende. Og vi er interesserede i, at uddannelserne også matcher vores behov. I de her år er der rigtig meget efterspørgsel efter kombinationen af den værdimæssige tilgang til arbejdet påvirket af kristendommen og et højt kompetenceniveau svarende til en akademisk uddannelse. Det er noget, vi har savnet, siger han.

Anders La Cour, lektor ved Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, ser positivt på en ny uddannelse i diakoni.

Man skal dog holde sig for øje, at når et universitet påtager sig opgaven med en kandidatuddannelse i diakoni, kan der let ske det, som er sket generelt på andre uddannelser på det sociale område. At det handler om evidensbaseret omsorg, evalueringer og teorier om forandring og udvikling af nye metoder. Alt sammen noget, som giver mening i et professionaliseret omsorgsarbejde, der henter sin professions identitet fra videnskabelig viden. Men når vi taler om diakoni, handler det ikke om videnskab, men om religion, siger han og understreger, at han ikke har set uddannelsens endelige udformning.

En sådan ny uddannelse skal gerne se på, hvad det er for en kultur, vi har fået inden for omsorgsfagene. For eksempel hvad forskellen på omsorgsetik og en kristen diakoniforståelse er. Hvor er forskellen mellem en evidensbaseret tilgang og så en kristen forståelse af, hvad det vil sige at være nærværende og gøre det nødvendige i mødet med andre mennesker. Ellers får vi bare endnu en uddannelse, som siger, vi skal være klar over etiske og sociale udfordringer i arbejdet med udsatte grupper, siger Anders La Cour.

Der er en radikalitet i diakoni, som er meget vigtig at bevare, mener han.

Diakoni er så meget mere end omsorg. Den ser på det hele menneske, selvom det lyder som en kliché. Her kan du ikke læne dig op ad evidens og videnskabelige undersøgelser. Diakonien klientgør ikke mennesker. Den har et religiøst udgangspunkt i næstekærlighedsprincippet, siger Anders La Cour.