Prøv avisen

Nyt syn på Gud vinder frem i Danmark

41 procent af danskerne ser Gud som en særlig åndelig kraft, mens kun 23 procent ser ham som en personlig gud, viser ny undersøgelse

Hvis man beder en dansker lukke øjnene og tænke på Gud, så ser vedkommende ikke en gammel mand på en sky, men en åndelig kraft. En kraft, der er svær at sætte ord på, men som alligevel spiller en rolle i en del menneskers liv.

Sådan ser religionssociolog Peter Lüchau, Københavns Universitet, danskernes billede af Gud på baggrund af en ny undersøgelse, som Epinion A/S har foretaget for Kristeligt Dagblad.

I undersøgelsen er knap 1000 danskere blevet spurgt om, hvordan de ser Gud. 41 procent af danskerne ser Gud som en særlig åndelig kraft, mens kun 23 procent ser ham som en personlig Gud. 17 procent ved ikke, hvad de skal tro, mens 16 procent afviser, at der er en åndelig kraft eller en personlig Gud.

– Billedet af Gud har ændret sig de sidste 30 år. Gud som åndelig kraft er vundet frem, og i dag er troen på en personlig Gud gledet i baggrunden, siger Peter Lüchau, der har gennemgået de forskellige spørgeskemaundersøgelser, der er blevet foretaget om danskernes forhold til Gud tilbage fra 1944 og frem til i dag.

Ole Riis, professor i religionssociologi ved Høgskolen i Agder i Norge bekræfter udviklingen.

– I Skandinavien er Gud blevet en åndelig kraft, siger han og peger på, at det moderne billede af Gud giver et problem for kirken i forhold til forkyndelsen.

– Hvis Gud er en åndelig kraft, hvordan kan Jesus så være hans søn? Det giver et kommunikationsproblem, når præsterne taler om Jesus som Guds søn, for hvordan kan en åndelig kraft have en søn, spørger han.

I den danske værdiundersøgelse fra 1981 svarede kun 23 procent ja til, at de tror på en åndelig kraft. Det tal er nu steget til 41 procent. I 1981 afviste 22 procent al tro på Gud. Det er der i dag kun 16 procent, der gør.

Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi ved Københavns Universitet, mener, at tallene er udtryk for, at danskerne er blevet mere åbne for det religiøse.

– Den form for åndelig vækkelse, vi har, er ikke bundet til bestemte kirkesamfund, men den er udtryk for en religiøs åbenhed. Udtrykket en åndelig kraft er et mere anonymt begreb, så det, man kan se, er, at religionen er blevet mindre klart defineret og mindre dogmatisk, forklarer han.

Peter Widmann, der er teologiprofessor ved Aarhus Universitet, mener, at danskerne er blevet konfliktsky i deres gudstro. Kun få afviser, at der er en form for Gud, men den Gud, som flertallet af danskere tror på, er alligevel et svævende begreb, der ikke stiller folk til regnskab.

– Danskerne vil gerne have en gudsforestilling, der i hvert fald ikke vælger noget fra, men holder alting åbent uden at stille krav. Det er en distanceret og omkostningsfri binding til det religiøse. Det anbringer danskerne i en tilstand, der ikke gør ondt, siger han.

bock@kristeligt-dagblad.dk

nygaard@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Kirke og Tro og under Leder