Prøv avisen

Økonomer får lettere ved at blive præster end kristendomslærere gør

Et nyt forslag vil dæmme op for en præstemangel, som man forudser vil præge folkekirken i de kommende år. Men lærere, sygeplejersker, pædagoger og andre med ikke-akademiske uddannelser omfattes ikke af forslaget, og det er et problem, mener præst. På billedet ses studerende på Copenhagen Business School. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix

For at imødegå præstemanglen i den danske folkekirke foreslår et udvalg nu at åbne for, at andre akademikere end teologer kan blive præster. Men man afskærer lærere og andre velkvalificerede faggrupper, når man kræver en akademisk kandidat, lyder kritikken

Det er især, når Jens Christian Meldgaard underviser konfirmander eller afholder ungdomsgudstjenester, at han trækker på sin erfaring fra undervisningsverdenen. Sognepræsten, der er ansat i Vadum i Vendsyssel, blev nemlig uddannet lærer i 1970’erne, men i 2007 skiftede han erhverv og blev via den såkaldte paragraf 2-ordning præst uden en teologisk kandidatgrad.

Paragraf 2-ordningen er en undtagelsesordning, som sjældent tages i brug, men som beskrevet i Kristeligt Dagblad i går foreslår et udvalg nedsat af Kirkeministeriet nu en ny ordning, der i en 10-årig periode åbner for, at andre akademikere end blot teologer kan søge præste- stillinger efter en endt tillægsuddannelse i teologi.

Ønsket er at dæmme op for en præstemangel, som man forudser vil præge folkekirken i de kommende år. Men lærere, sygeplejersker, pædagoger og andre med ikke-akademiske uddannelser omfattes ikke af forslaget, og det er et problem, mener Jens Christian Meldgaard.

”Med den nye ordning begrænser man muligheden for, at lægmandspræster som jeg selv kan træde til. Som tidligere lærer har jeg en pædagogisk refleksion med mig, som er en styrke i præstembedet. Man skal selvfølgelig ikke undervurdere betydningen af teologien, men det bliver for snævert, hvis man afskærer lærere eller andre kvalificerede kandidater uden en akademisk uddannelse,” siger han og peger på, at eksempelvis også kirke- og kulturmedarbejdere i nogle tilfælde vil være kvalificerede til at kunne varetage et præsteembede.

Jens Christian Meldgaard bakkes op af Jesper Vinther, der er uddannelseschef for læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCN i Nordjylland og i øvrigt menighedsrådsformand i Nøvling Sogn.