Omskærelse er en fuldkommengørelse af Guds skaberværk

Hvis det bliver forbudt at omskære drenge i Danmark, vil jøderne være forpligtet på at overholde forbuddet, skriver overrabbiner Bent Lexner i et svar i denne uges uddrag af religionsdebatten på Kristeligt Dagblads hjemmeside www.religion.dk

Hvorfor accepterer vi omskæring?

Spørgsmål: Jeg er kristen og forstår ikke, hvorfor vi accepterer, at jødiske mænd omskæres! Debatten i øjeblikket er meget omkring kulturel omskæring af kvinder i Afrika - og det kan »vi« ikke acceptere.

Hvorfor accepterer vi så omskæring af mænd? Er det »bare«, fordi det er nævnt i Det Gamle Testamente? Er det fordi, det ikke er helt så farligt? Er det fordi, det oftere er jøder og ikke muslimer, der gør det?

Thomas Eskesen

Sognepræst Leif G. Christensen svarer: Som spørger med kristen baggrund vil du gerne vide, hvorfor vi accepterer jødisk omskærelse af drenge, når vi ikke accepterer muslimers omskærelse af piger.

Man har aldrig inden for dansk lovgivning forhindret den århundredegamle jødisk/muslimske praksis om at omskære alle nyfødte drengebørn. Jeg har selv den holdning, at jeg ikke bryder mig om nogen form for omskærelse af hverken drenge eller piger. I alle tilfælde er der for mig tale om et indgreb mod integriteten af en persons krop. Det vil altid være et indgreb, som personen aldrig selv senere kan gøre sig fri af.

Samtidig ligger der for mig at se nogle seksuelle undertoner, som er religionens forsøg på at kontrollere en persons fremtidige seksualitet. Dette har i religionshistoriens navn efterladt sig mange triste skæbner.

På den anden side må vi også som kristne acceptere forskellighed i et multikulturelt samfund, hvis ellers overordnede principper respekteres, herunder ændring af et menneskes krop forbundet med langvarige lidelser. Og da omskærelse af drenge må siges at være forholdsvis uskadelig i forhold til omskærelse af piger, kan man vistnok skille de to ting ad.

Leif G. Christensen

Omskæring af jødiske drenge

Spørgsmål: Kan du som overrabbiner acceptere et forbud mod omskæring af jødiske drenge på linje med forbuddet mod omskæring af muslimske piger?

Hvis ikke, hvad er så din begrundelse for at denne vel ikke helt smertefrie beskæring af Guds skaberværk er tvingende nødvendig?

Hvad er det i den jødiske tro, der betinger dette specielle dogme eller ritual?

Kan du alternativt gå ind for at man venter med at få foretaget omskæringen, til man som personlig myndig selv kan beslutte sig for omskæring eller ikke?

Synes du ikke, det ville være rimeligt at vente med at påføre nogen dette ydre tegn på, at man er jøde, til man personligt har besluttet, at man vil tilhøre denne religion?

For det hænder vel også, at unge jøder konverterer til andre religioner uden tradition for omskæring?

Med venlig hilsen

Vagn Bro

Overrab-biner Bent Lexner svarer: Du spørger, om jeg som overrabbiner kan acceptere, at jødiske drenge omskæres.

Lad mig give dig lidt historie:

Omskærelse hedder på hebraisk Brith Milah og er betegnelse for den pagt, som det jødiske folk har indgået med stamfader Abraham (se 1. Mosebog 17 v. 11-12). Det er jødisk opfattelse, at drengenes omskærelse er en fuldkommengørelse af Guds skaberværk, hvor forældrene uden betingelser stiller sig frem og over for Gud demonstrerer, at de er parat til at følge den bibelske lovgivning, som generationer i 3000 år har fulgt.

Det er en tradition, som efter manges mening har været med til at sikre det jødiske folks eksistens. En person som Spinoza nævner, at denne ceremoni ikke alene er en religiøs praksis, men også en national praksis. Underforstået at mange forældre, der ikke er praktiserende jøder, ønsker at deres drengebørn skal omskæres for at have et ydre tegn på at være en del af det jødiske folk.

Dit forslag med at vente med omskærelsen til drengen er personlig myndig, anser jeg for at være uholdbart.

Jeg mener, at forældre på mange andre måder påtager sig mange ting, der har direkte indflydelse på et barns opvækst, og det er ulige lettere at foretage en omskærelse på et otte dage gammelt sundt drengebarn end at få foretaget en reel operation senere.

Enhver jøde har naturligvis ret til at vælge fra, men i dag vil jeg tro at op imod 90 procent af jødiske drengebørn bliver omskåret, sådan som det er sket igennem tidligere generationer.

Jeg anser omskærelse for at være en vigtig ting, også i dag, og der er intet belæg for at mene, at en omskærelse af drengebørn skulle være en lemlæstelse eller nogen form for børnemishandling.

Der er ingen diskussion blandt jødiske skriftkloge om, hvorvidt dette blot er en folketradition eller om det er en religiøs forpligtigelse. Alle er enige, og derfor er det fortsat vigtigt, at omskærelse af drengebørn er tilladt.

Jeg kan ikke forestille mig, at et forbud mod omskærelse skulle kunne komme på tale i vore lande, men skal dog ikke undlade at gøre dig opmærksom på, at den jødiske religion påbyder jøder at rette sig efter lan-dets lovgivning, således at skulle det utænkelige ske, måtte jøder enten acceptere ikke at foretage omskærelse eller vælge at bo i et land, hvor en sådan ceremoni er tilladt.

Med venlig hilsen

Bent Lexner