Reinkarnationspræst fortsætter under skærpet kontrol

Sognepræst Annette Berg, som ved flere lejligheder har givet udtryk for sin tro på reinkarnation, fortsætter efter samtale med biskoppen som præst i folkekirken. Flere roser afgørelsen. Tankevækkende, at hun ændrer holdning ved udsigten til sanktioner, lyder det fra præst

Den omdiskuterede sognepræst Annette Berg kan blive i folkekirken.
Den omdiskuterede sognepræst Annette Berg kan blive i folkekirken. Foto: Privatfoto.

Kan man som præst tro på reinkarnation? ”Det gør jeg,” svarede sognepræst i Vig Annette Berg for to uger siden i programmet 'Præstens Lektie' på TV ØST. Siden har debatten om reinkarnation fyldt i landets medier.

Nu har biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller efter en samtale med præsten i går truffet en afgørelse. Annette Berg bliver som præst i folkekirken, men vil være underlagt såkaldt skærpet tilsyn foreløbig frem til den 31. december 2016.

I en fælles pressemeddelelse hedder det, at Annette Berg med sine udtalelser ikke har ønsket at tilkendegive, at hun forkynder reinkarnation, men at hun i stedet har ønsket ”at tilkendegive en åbenhed i forhold til de folkekirkemedlemmer og andre, som benytter ordet 'reinkarnation' for at beskrive egne erfaringer eller tanker om et liv efter døden”.

Sognepræst Jesper Bacher fra Tirsted, Vejleby, Hillested og Skørringe på Lolland hæfter sig ved delen om, at hun beklager, at hun i nogles øjne har udtalt sig uklart og misforståeligt.

”Det kan godt være, hun er uklar i tankegang, men hendes bekendelse til reinkarnationstanken i 'Præstens Lektie' var klar og umisforståelig. Kirken skal selvsagt være åben for alle, men kirken skal ikke åbne for alt. Det Nye Testamente advarer som bekendt mod de falske profeter. Der var engang, hvor kættere gik på bålet snarere end at afsværge deres overbevisning. Man må imidlertid konstatere, at Annette Berg er noget lettere at rokke,” siger han og fortsætter:

”Måske har biskoppen vitterligt talt hende til besindelse med gode argumenter og broderlig formaning, og det ville kun være glædeligt. Det er imidlertid svært helt at frigøre sig fra den mistanke, at hun frygter eventuelle sanktioner og derfor trækker sine synspunkter tilbage. Det maner ikke just til respekt.”

Synspunktet hos retsteolog Kristine Garde er, at det er en ”klog og besindig landing af sagen”.

”Der er ikke nogen tvivl om, at det er en tilbagekaldelse af præstens tilslutning til reinkarnationstanken. Det bliver banket fast med syvtommersøm, at folkekirken ikke giver køb på sin opstandelsestro. Præsten skal have en ny chance, når hun besinder sig,” siger hun, men understreger samtidig alvoren i, at præsten er kommet under skærpet tilsyn.

”Hvis hun ikke holder sig på måtten, men hylder reinkarnationstanken på ny, må biskoppen rejse en læresag med henblik på afskedigelse, for så har hun underkendt kirkens lære.”

Også lektor i teologi ved Aarhus Universitet Peter Lodberg kalder det ”en klog afgørelse”.

”Den balancerer mellem flere hensyn. For det første er der en imødekommenhed hos biskoppen for, at der er religiøst søgende mennesker i folkekirken, som betjener sig af et sprog og har trosforestillinger, som falder under begrebet reinkarnation. Samtidig får præst og biskop understreget i udtalelsen, at præsten ikke er styret af forskellige østligt inspirerede tanker hos folkekirkemedlemmer, og de får understreget, hvad der er kristendommens centrale indgang til samtale med sådanne mennesker,” siger Peter Lodberg og tilføjer, at folkekirken dermed står ”godt” efter sagen.

For teologiprofessor, dr.theol. Niels Jørgen Cappelørn er sagen blot det seneste eksempel på, at folkekirken har et teologisk problem.

”Det er svære sager, fordi præsten både i denne sag og i sagen om Per Ramsdal frejdigt siger en masse, som falder uden for bekendelsesgrundlaget, men derefter trækker det tilbage. Det skaber et generelt problem for folkekirken, som ikke bliver løst ved, at biskopperne forsøger at redde den hjem og lægge låg på debatten,” siger Niels Jørgen Cappelørn.

Han mener, at selve afgørelsen er rigtig, når præsten trækker sine udtalelser om reinkarnation tilbage. Men mener samtidig, at biskopperne er forpligtet til at gøre mere for at tydeliggøre folkekirkens bekendelsesgrundlag i den offentlige debat.

”For hver af disse sager bliver folkekirken dogmatisk mere og mere udvandet, og derfor er biskopperne nødt til at tage den teologiske diskussion, selvom det er vanskeligt,” siger Niels Jørgen Cappelørn.

Ifølge aftalen med biskoppen udtaler Annette Berg sig ikke, ud over hvad der er meddelt i pressemeddelelsen. Heller ikke biskop Peter Fischer-Møller har ønsket at udtale sig.

Læs et uddrag af pressemeddelelsen nedenfor eller klik her