Prøv avisen

Omstridt værk i ny udgave

Koranen er ifølge den muslimske tradition åbenbaret på arabisk. Men i Danmark er det kun omkring 15 procent af muslimerne, der kan forstå arabisk på et tilstrækkeligt niveau til at forstå den, vurderer imam Abu Laban, som derfor også hilser den nye, komplette danske oversættelse velkommen. -- Foto: Scanpix.

KORANEN PÅ DANSK: I dag udkommer den første litterære oversættelse af hele Koranen til dansk -- blandt køberne til den danske koran er imam Abu Laban

Det er en af de mest kontroversielle bøger i nyere tid, som i dag præsenteres for et dansk publikum i en ny udgave. Kun få har ingen mening om den, og meningerne om, hvad der faktisk står i den er temmelig delte. Også inden for den religion, den handler om, nemlig islam.

Med andre ord: Det er Koranen, der er i fokus.

Mag.art. i semitisk filologi Ellen Wulff har i løbet af tre år oversat muslimernes helligste bog til dansk. Det er den første litterære, ikke-konfessionelle oversættelse af hele Koranen til dansk.

En af køberne af oversættelsen er imam Abu Laban.

– Hvis oversættelsen er god, så vil den være brugbar for rigtig mange muslimer i Danmark, siger han.

Abu Laban anslår, at kun 15 procent af muslimerne i Danmark kan så meget arabisk, at de vil have glæde af at læse Koranen på det sprog, den ifølge overleveringen er åbenbaret på: arabisk. Men han understreger, at man også får belønning hinsides, hvis man læser i en koran på arabisk, selvom man ikke forstår teksten.

– Koranen er ikke nem at oversætte. Der er mange formuleringer, som selv muslimske lærde, der behersker arabisk, er uenige om, siger Abu Laban.

Til gengæld glæder han sig over oversættelsen, hvis den betyder, at der vil opstå en forståelse for islamisk kultur, fordi den bliver læst af mange.

– Men hvis man skal introduceres til islam, så er Koranen ikke nok. Så skal man også forstå profetens sædvane, som sætter Koranen ind i sammenhængen, og læse introduktioner til islam. Det er sådan, vi underviser de unge, og hvis kristne eller ateister vil lære om islam, bør de gøre det samme, siger han.

Mogens Mogensen, ph.d. i interkulturelle studier og konsulent for blandt andet organisationen Folkekirke og religionsmøde, er inde på det samme. Han er begejstret for, at der nu forefindes en litterær oversættelse, som ingen bør kunne sætte en finger på. Og mener, at den vil gøre det lettere at drøfte spørgsmål om islam udfra Koranen.

– Men det vil være en meget stor fejl, hvis man tror, at man bare kan slå op i Koranen og så finde ud af, hvad islam er. Ingen bog er selvfortolkende. Bøger bliver tolket. Det samme gælder jo Bibelen. Der er mange, der læser den samme tekst, men de får forskellige ting ud af den. Selv den mest fundamenta-listiske læsning af en tekst – uanset, om det er Koranen eller Bibelen – er også en tolkning, siger han.

Mogens Mogensen understreger, at det, man kan bruge en oversættelse til, er, at man kan se hvilken tekst, alle tolkningerne bygger på.

Dr.phil. Jørgen Bæk Simonsen, Carsten Niebuhr-afdelingen på København, siger, at nu er der ikke længere en undskyldning for ikke at gøre sig bekendt med Koranens indhold.

– Og det er i meget høj grad Ellen Wulffs fortjeneste. Når hun oversætter Koranen som det litterære værk, den også er, så bliver det også en nydelse at læse det, og at læse det i sammenhæng. Det fortjener Ellen Wulff et meget stor skulderklap for. Det er ingen nem opgave.

Ellen Wulff har tidligere sagt til Kristeligt Dagblad, at hun håber, at oversættelsen vil få indflydelse på den danske diskussion om islam. Hendes motivation for oversættelsen var blandt andet irritation over, hvor mange påstande der fløj gennem luften om, hvad der stod i Koranen.

Derudover beskriver hun også Koranen som den første længere tekst, der er skrevet på arabisk, som dengang var et samfund med en stærk mundtlig fortælletradition. Og den bærer Koranen også præg af: en dramatisk historie om Mellemøsten i 600-tallet – som ganske få år efter var en verdensreligion.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk

Kristeligt Dagblad anmelder en af de nærmeste dage den nye koranoversættelse og bringer lørdag en kommentar ved biskop Steen Skovsgaard om betydningen af den nye udgivelse.

Læs mere om Koranen på

religion.dkFakta

FaktaKoranen

**Ordet al-Quran betyder "religiøs lektie".

**Koranen består ifølge islam af de åbenbaringer profeten Muhammed fik fra 610 til sin død 632.

**Ifølge muslimerne er det Gud, der taler i Koranen.

**Hovedparten af Koranen er åbenbaret i Mekka, en noget mindre del i Medina, hvor islam også var et politisk system.

**Koranen blev, ifølge overleveringer, samlet og redigeret af den tredje kalif, Uthman (død 656), fordi er var opstået tvivl om, hvad der blev sagt i åbenbaringerne.

**Koranen er siden åbenbaringerne blevet diskuteret af islamiske lærde.

**Ifølge nogle muslimske lærde kan Koranen kun læses på arabisk.

**Det er et tegn på dannelse, hvis man kan bruge citater fra Koranen i almindelig samtale.

**Koranen består af 114 sura'er (kapitler).

**De korteste sura'er står først, uafhængigt af åbenbaringstidspunkt.

Kilde: Den store danske encyklopædi

FaktaOversættelser til dansk

**1967: A.S. Madsen, der er konverteret til ahmaddiya-islam, oversætter Koran. Den anerkendes ikke blandt shia- og sunnimuslimer i Danmark.

**1997: Dr.phil. og professor i semitisk filologi, Finn O. Hvidberg-Hansen oversætter dele af Koranen i "Koranen i udvalg".

**2006: Finn O. Hvidberg-Hansens bog genoptrykkes med titlen "Hvad siger Koranen".

**2006: Mag.art. i semitisk filologi Ellen Wulff foretager den første litterære, ikke-konfessionelle oversættelse af hele Koranen. Den udkommer i dag.

FaktaCitater fra den nye oversættelse af Koranen

Om Jesus:

Sura 3, v.59: Med Jesus er det hos Gud som med Adam. Han skabte ham af jord. Derpå sagde Han til ham: "Bliv til!", og så var han til.

Om kvinders påklædning

Sura 33, v.59: Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive forulempet. Gud er tilgivende og barmhjertig.

Om kristendom og lov:

Sura 5, v.46-47: Vi lod Jesus, Marias søn. følge i deres spor for at bekræfte Toraen som forelå før ham. Vi gav ham Evangeliet med retledning og lys til bekræftelse af Toraen, som forelå før det, som en retledning og formaning til de gudfrygtige. Evangeliets folk skal dømme efter det, som Gud har sendt ned deri! De, der ikke dømmer efter det, som Gud har sendt ned, er de gudløse.