Opfordring til fælles fejring af Reformationen

Der er mere, der samler end skiller kristne i dag, lyder det i fælles dokument fra internationale katolikker og lutheranere

Erling Tiedemann har netop været med til at oversætte bogen ”Fra konflikt til fællesskab”, hvor teologer fra Det Lutherske Verdensforbund og fra Det Pavelige Råd for de Kristnes Enhed kommer med et fælles bud på, hvordan lutheranere og katolikker sammen burde markere 500-året for Reformationen.
Erling Tiedemann har netop været med til at oversætte bogen ”Fra konflikt til fællesskab”, hvor teologer fra Det Lutherske Verdensforbund og fra Det Pavelige Råd for de Kristnes Enhed kommer med et fælles bud på, hvordan lutheranere og katolikker sammen burde markere 500-året for Reformationen. . Foto: Frank May.

”Vi har bevæget os fra en konflikt hen imod et fællesskab. I dag er der langt større enighed om de vigtige ting i kristendommen blandt katolikker og lutheranere end tidligere, og derfor vil vi gerne være med til at fejre Reformationsjubilæet i 2017 som en fælles markering.”

Sådan siger Erling Tiedemann, tidligere formand for Etisk Råd og selv katolik. Han har netop været med til at oversætte bogen ”Fra konflikt til fællesskab”, hvor teologer fra Det Lutherske Verdensforbund og fra Det Pavelige Råd for de Kristnes Enhed kommer med et fælles bud på, hvordan lutheranere og katolikker sammen burde markere 500-året for Reformationen. Det vil i givet fald vil være den første fejring i fællesskab af et 100-årsjubilæum for Luther.

”Hvor vi før i tiden har haft travlt med at cementere vores forskelligheder, så har der i de seneste år været en bevægelse mod en fælles forståelse af, at vi jo tilhører den samme kirke. Det er den proces, den fælles bog også er et udtryk for. Fra katolsk og luthersk side er der for eksempel enighed om, at det er os mennesker, der har splittet kirken, og at vi derfor har et ansvar for at gå så langt, vi kan, for at fremstå som den ene kirke på jorden, Kristus har. Med det siger jeg ikke, at der ikke stadig er væsentlige forskelle. Der er for eksempel både synet på kvindelige præster og vielse af to af samme køn. Men forskellighederne overskygges af de overordnede ting, vi er fælles om, ikke mindst troen på den treenige Gud og den fælles glæde ved evangeliet,”siger Erling Tiedemann.

Tidligere biskop Karsten Nissen er folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende den danske markering af jubilæet og som sådan medlem af sekretariatet for præsidiet. Han mener, at der er to væsentlige forhindringer for et ægte fællesskab imellem katolikker og lutheranere, og de må erkendes i forbindelse med en fælles markering af reformationsjubilæet.

”For det første betragter katolikkerne os jo ikke som en egentlig kirke. Så når de taler om en vigtig proces og skridt på vejen mod større fællesskab, så er det for mig at se klart, at det er med et håb om fra deres side, at vi på et tidspunkt ender som en del af en fælles katolsk kirke. Her savner jeg en tilkendegivelse fra den katolske kirke om, at den lutherske kirke er en fuldgyldig kirke. Derudover vil de ikke have fælles nadver med os. Vi lutheranere er jo ikke en del af det fællesskab, der kan få plads ved deres nadver. Så længe det er sådan, er det vanskeligt at se muligheden for et ægte fællesskab imellem katolikkerne og lutheranerne. Og dér ligger bolden altså hos dem,” siger Karsten Nissen.

Erling Tiedemann er enig med Karsten Nissen i, at det især er nadveren, der adskiller katolikker og lutheranere i dag.

”Det er helt afgørende, og vi ville jo faktisk være fuldstændig igennem splittelsen, hvis vi kunne have fælles nadver. Det håber jeg, at teologerne kunne få talt sig til rette om. Som lægmand står det i hvert fald højt på min ønskeliste. Og vi må aldrig glemme, at det også er behovet for konstante reformer i kirken, vi fejrer i 2017,” siger Erling Tiedemann.