Opgør med Darwin vinder frem i Europa

Ny forskning viser, at den religiøst motiverede modstand mod evolutionsteori breder sig flere steder i Europa, men den har begrænset udbredelse i de skandinaviske lande

Darwinismen har sit navn efter Charles Darwin.
Darwinismen har sit navn efter Charles Darwin.

De fleste kender skabelsesberetningen. Men de færreste herhjemme tillægger den stor videnskabelig værdi. Men troen på at livet på jorden er skabt af Gud som beskrevet i religionernes hellige tekster og den religiøst motiverede modstand mod moderne evolutionsbiologi, den såkaldte kreationisme, vinder frem flere steder i Europa.

Det viser ny forskning, som er offentliggjort i bogen ”Creationism in Europe”. Her konkluderer tre forskere, hvoraf to er danske, at den europæiske kreationisme især er udbredt i Tyrkiet og Østeuropa. Men også i lande som Holland, Tyskland og England findes skoler, især blandt frikirker på den religiøse højrefløj, hvor der undervises i kreationisme, fortæller Hans Henrik Hjermitslev, adjunkt ved UC Syddanmark, som er en af forfatterne til bogen.

”Kreationismen vinder frem både blandt kristne og muslimer. En muslimsk variant udgår fra Tyrkiet og spredes derfra til de muslimske befolkninger i Vesteuropa. Også blandt ortodokse og katolikker i Østeuropa og i Rusland breder kreationistiske argumenter sig blandt politiske og kirkelige organisationer. I begge tilfælde er der tale om en aggressiv retorisk oprustning, der retter sig mod darwinismen og evolutionslæren som symbol på det dekadente og sekulære Vesteuropas forfald,” siger Hans Henrik Hjermitslev.

Endelig kan man i flere vesteuropæiske storbyer tale om en egentlig storbykreationisme, siger han.

”Det har været en gængs forestilling, at kreationismen især har været udbredt blandt den mindre uddannede landbefolkning, men det er en myte. Vores forskning viser, at mange veluddannede i både de frikirkelige og de muslimske miljøer i byerne fører an i forsvaret for en bogstavelig læsning af de hellige skrifter, der er uforenelig med moderne naturvidenskab.”

Han peger på, at kreationismens aktuelle vækst i Europa tog fart i årene efter Murens fald, hvor religion igen vandt indpas i de tidligere kommunistiske lande. Paradoksalt nok blev det især den amerikanske kreationisme, som blandt andet gennem en række bogudgivelser kom til at præge udviklingen i Rusland og Østeuropa, fortæller Hans Henrik Hjermitslev.

Indtil videre har kreationismen dog kun begrænset udbredelse i de skandinaviske lande, understreger han. En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science har vist, at Danmark sammen med Island er det land i verden, hvor flest tror på Darwins evolutionsteori.

”Men tilbage i 2007 var daværende medlem af Kristendemokraterne Tove Videbæk del af en bemærkelsesværdig evangelisk-muslimsk alliance, som uden held forsøgte at ændre en resolution i Europarådet, der kritiserede kreationismens udbredelse i undervisningen. Den debat vil helt sikkert dukke op med fornyet styrke i EU-regi i de kommende år,” siger Hans Henrik Hjermitslev.

Ifølge Tove Videbæk, som i dag er folketingskandidat for De Konservative, handler det om, at der også skal være plads til andre forklaringsmodeller end darwinismen.

”Jeg forlanger ikke, at kreationismen skal sidestilles med naturvidenskabelige teorier, men teorien om en intelligent skaber bør kunne få plads i undervisningen. Det er teorier, som har bred tilslutning over hele verden, og jeg forstår ikke behovet for at lukke ned for disse alternative forklaringsmodeller,” siger hun.