Optimisme hos Danmission i en verden af uro

Ved weekendensrepræsentantskabsmøde var der glæde over styrket politisk fokus på Danmissions arbejde, men også kritik af regeringens beskæringer af udviklingsbistanden

Traditionen tro kåredes årets ildsjæl på Danmissions repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand. Parret Ruth og Johannes Stenhøj modtog årets pris af bestyrelsesformand biskop Peter Fischer-Møller under festmiddagen lørdag aften for deres arbejde med Danmissions lysstøberi i Ring. -
Traditionen tro kåredes årets ildsjæl på Danmissions repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand. Parret Ruth og Johannes Stenhøj modtog årets pris af bestyrelsesformand biskop Peter Fischer-Møller under festmiddagen lørdag aften for deres arbejde med Danmissions lysstøberi i Ring. - . Foto: Christophe Merle.

Det er naturligvis ikke fordi nogen i Danmission glæder sig over stigende flygtningestrømme eller de brutale beretninger om forfølgelse af kristne i Mellemøsten. Alligevel var der optimisme at spore, da Danmarks største og ældste missionsselskab i weekenden holdt repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand.

For aldrig har der været større fokus på de udfordringer, Danmission er optaget af. Indsatsen for forfulgte kristne, arbejdet med religionsdialog og for religionsfrihed er rykket ind i centrum af debatten.

Så selvom verdens og Europas lande er splittede i håndteringen af den aktuelle flygtningesituation, var der en stemning af optimisme hos de omtrent 300 repræsentanter, medarbejdere og gæster, der lørdag eftermiddag efter en indledende gudstjeneste i den smukke Vindinge Kirke på Vestfyn var samlet under storskærm og store bannere med organisationens slogan: ”Sammen er vi Danmission”.

I biskop Peter Fischer-Møllers veloplagte formandsberetning var der ros til regeringen for at sætte de forfulgte kristne på dagsordenen, men også hård kritik af milliardnedskæringer i udviklingsbistanden.

”Samlet set er Danmark et af verdens allerrigeste samfund. Derfor er det svært at forstå, at man vælger at nedprioritere Danmarks bistand til verdens fattigste, lød det fra formanden for Danmissions bestyrelse, der netop har indledt jagten på den generalsekretær, som skal tage over, når den nuværende generalsekretær, Mogens Kjær, går på pension i 2016.

Trods usikkerhed om de fremtidige konsekvenser af regeringens nedskæringer gjaldt optimismen også de økonomiske nøgletal. Et fald i de samlede indtægter sammenlignet med sidste års rekordregnskab var forudset og ændrede ikke billedet af en grundlæggende sund økonomi med et overskud på 1,5 millioner kroner for 2014. Der var mange positive tilkendegivelser over Danmissions arbejde fra alle kredse i landet ved den efterfølgende diskussion med salen, hvor der dog også var kritik af ledelsen for det lave antal udsendte og for lukningen af en kostskole i Bangladesh.

Højdepunktet ved aftenens middag var kåringen af årets ildsjæl. Dette års pris gik til Ruth og Johannes Stenhøj fra Danmissions lysstøberi i Ring, som sammen med flere andre støberier i landet genbruger lysstumper i produktionen og bidrager til stigende indtægter fra lyssalg i Danmissions genbrugsbutikker.

Søndag formiddag fremlagde Danmissions ledelse en handlingsplan for det kommende års arbejde, hvor arbejdet for de forfulgte kristne i Mellemøsten og Afrika vil stå i centrum. Et arbejde, som først og fremmest handler om gøre det muligt for kristne og muslimer i Mellemøsten at leve i fredelig sameksistens, men som også gælder arbejdet for at nedbryde nogle af de misforståelser, som ifølge formand Peter Fischer-Møller præger debatten herhjemme. Han citerede Danmissions egyptiske samarbejdspartner Andrea Zaki for at sige:”Lad være med at tegne situationen i Mellemøsten som en konfrontation mellem kristendom og Islam, mellem kristne og muslimer. Det passer ikke. Det hjælper os ikke. Det gør det sværere for os at leve som kristne i Mellemøsten.”