Prøv avisen

Ordener

Ordener

Kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen: H.E. Forsvarschef, general Hans Jesper Helsø, København.

Kommandørkorset af Dannebrogordenen: Generalmajor Jan Brun Andersen, Bagsværd.

Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen: Oberst Leif Pedersen, Ringsted, oberstløjtnant Torsten Erik Vimmerslev, Karup J., overlæge Mogens Fink, Haderslev, politimester hos Rigspolitichefen Niels Kaj Pallesen, Frederiksberg, politimester i Lyngby Birgitte Stampe, Vedbæk, og underdirektør i Beredskabsstyrelsen Anders Nørregaard, Virum.

Ridderkorset af Dannebrogordenen: Oberstløjtnant Steen Wandahl-Bundesen, København, oberstløjtnant Henrik Højris Friis, Viborg, oberstløjtnant Kurt Nissen Koch, Nørre Nebel, obertsløjtnant Jan Stoltenborg, Bagsværd, oberstløjtnant Flemming Kent Agerskov, Viborg, oberstløjtnant af reserven Uffe Bro, Løgstør, oberstløjtnant af reserven Robert Sten Skov, Hørsholm, oberstløjtnant af reserven Mogens Hansen, Skals, afdelingslæge Finn EdgarWarburg, Farum, major Poul Jensen Nedergaard, Skive, og major Knud Tage Petersen, Vrå, professor ved Handelshøjskolen i København Finn Borum, Frederiksberg, direktør for Museet på Sønderborg Slot Jens Peter la Cour Dragsbo, Rudkøbing, borgmester i Trehøje Kommune Svend Erik Blæsbjerg, Sørvad, og borgmester i Vojens Kommune Nis Mikkelsen, Vojens, kontorchef i Udlændingestyrelsen Merete Pårensgaard.

Andre læser lige nu