Derfor skal kun Ramsdal til samtale

Det afgørende for, hvorfor Ramsdal, og ikke andre præster, bliver indkaldt til samtale med biskoppen er, at han har brugt ordet 'nødløgn', lyder forklaring

”Lige i øjeblikket har han hele Danmark som menighed, for hans ordvalg miskrediterer hele folkekirken som utroværdig. Derfor skal han indkaldes til samtale,” siger Anders-Christian Jacobsen,  professor i dogmatik på Aarhus Universitet.
”Lige i øjeblikket har han hele Danmark som menighed, for hans ordvalg miskrediterer hele folkekirken som utroværdig. Derfor skal han indkaldes til samtale,” siger Anders-Christian Jacobsen, professor i dogmatik på Aarhus Universitet.

Hvorfor er det kun sognepræst i Sydhavn Sogn Per Ramsdal, der skal til tjenstlig samtale, når nu mange forskellige præstelige udsagn har sat spørgsmålstegn ved Jesu fysiske opstandelse?

Det har professor i dogmatik på Aarhus Universitet Anders-Christian Jacobsen et bud på.

Kristeligt Dagblad har forelagt ham den centrale udtalelse fra Per Ramsdal og en udtalelse om opstandelsen fra sognepræst i Messiaskirken Rose Marie Tillisch.

”Det afgørende for, hvorfor Ramsdal, og ikke andre præster, bliver indkaldt til samtale med biskoppen er, at han har brugt ordet 'nødløgn'. I stedet for måske at kunne have udlagt og fortolket det kristne begreb opstandelse, kommer han til at sige, at det er usandt. Det er ikke afgørende, om man som præst udlægger opstandelsen som fysisk eller åndelig, for Bibelen rummer faktisk begge muligheder. Men siger man, at man ikke kan forbinde noget med opstandelsen, så er man ude på dybt vand,” siger Anders-Christian Jacobsen og fortsætter:

”Lige i øjeblikket har han hele Danmark som menighed, for hans ordvalg miskrediterer hele folkekirken som utroværdig. Derfor skal han indkaldes til samtale,” siger Anders-Christian Jacobsen.

Han mener, at biskopperne i stedet for at indkalde til en formel tjenstlig samtale i første omgang kunne bruge en teologisk afklarende samtale, inden præsterne bliver stillet over for eventuelle sanktioner. Spørger man til Rose Marie Tillischs poetiske udlægning af opstandelsen, siger professoren:

”Når man beskriver kristendommen og opstandelsen som billedtale og en fantastisk fortælling, kunne det være et udtryk for, at man som præst ikke kan eller vil forholde sig reelt og konkret til opstandelsen. I den situation mener jeg godt, der kunne være behov for en afklarende samtale hos biskoppen for at finde ud af, om det er udtryk for manglende teologisk udtryksevne, eller at man ikke tror på opstandelsen på nogen måde,” siger Anders-Christian Jacobsen.

Han understreger, at opstandelsen i kristendommen er et mysterium, som mennesker ikke kan forklare rationelt. Derfor kan det virke utroværdigt både at hævde den på en meget påståelig måde, som man gør, når man læser Bibelen bogstaveligt, eller hvis man helt benægter den, for så er der ingen kristendom tilbage.