Prøv avisen

Påskeugen dag for dag

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa – smertens vej – til stedet, hvor han skal ende sine dage. Foto: stock.xchng

Påskeugen, som begyndte palmesøndag og ender 2. påskedag, kaldes den stille uge, fordi man fra gammel tid har brugt den til at sørge over Jesu død og lidelse

Palmesøndag

Palmesøndag bliver Jesus salvet kort inden hans indtog i Jerusalem. Den såkaldte salving er utrolig vigtig for forståelsen af Jesus, fordi det er her, at han for alvor træder i karakter som Messias (den salvede). Samtidig bliver det klart, at han skal dø, og hele forventningen til Messias forandres derved. Han skal ikke komme og triumfere, men komme og dø. Efter salvingen drager Jesus til Jerusalem og bliver her modtaget som en konge, blandt andet ved, at folket har bredt palmeblade ud på jorden foran ham. Heraf kommer navnet palmesøndag.

Skærtorsdag

Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for sidste gang, og nadveren indstiftes. Navnet kommer fra det gamle nordiske ord skær, som betyder ren. Det henviser til, at Jesus vaskede sine disciples fødder, som der står i Johannesevangeliet, kapitel 13, vers 1-5, som er det stykke, der vil blive læst op i kirkerne i år. Det bliver her tydeligt, at Jesus ved, at han vil blive forrådt af en af sine disciple. I mange kirker markerer man denne dag med aftengudstjeneste og med et efterfølgende fælles måltid.

Langfredag

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa smertens vej til stedet, hvor han skal ende sine dage. I år læses Lukasevangeliet, kapitel 23, vers 26-49 eller Johannesevangeliet kapitel 19, vers 17-37. Stykket fra Johannesevangeliet beskriver selve korsfæstelsen, og hvordan jøderne fornægter Jesus. I Lukasevangeliet fortælles det, at Jesus hænges op på korset, og ved hans side hænger to forbrydere. Den ene gør nar af ham, men den anden påpeger, at de har fået som fortjent, men at Jesus er uskyldig. Han beder Jesus huske ham i Paradis, hvorefter Jesus siger: Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis.

Langfredag er den mest hellige dag af alle i kristendommen, og det har tidligere været en sørgedag, hvor man kun måtte spise virkelig ringe mad. For få årtier siden var langfredag en lukkedag, hvor intet måtte holde åbent, men det eneste, man kan se i dag er, at alle offentlige bygninger flager på halv stang.

Påskesøndag

På tredje dag opstanden fra de døde, står der i trosbekendelsen, og derfor fejrer man påskedag. Det er denne dag, at kvinderne ser, at stenen foran grotten, som Jesus blev lagt i efter sin død, er væk. Lige så sørgmodig langfredag er, lige så munter er fejringen af påskedag. Dagen fejres i kirkerne overalt i landet, som ofte er pyntet op i anledning af kirkens største festdag. I år læses op af Matthæusevangeliet, kapitel 28, vers 1-8, hvori det fortælles, at englen viser sig for Maria Magdalene og den anden Maria. Englen fortæller, at Jesus er genopstået fra de døde, og de kan se, at stenen er væk.

2. påskedag

Denne dag har ikke nogen specifik betydning i bibelsk forstand, men det glade budskab kan sagtens fejres to dage i træk. De danske sognekirker har da også alle gudstjenester, der gentager budskabet omkring Jesu opstandelse. Der læses op af Johannesevangeliet, kapitel 20, vers 1-18, der fortæller, at Maria Magdalene leder efter Jesus, og han viser sig for hende. Han beder hende fortælle disciplene, at han ikke er taget op i himlen endnu.