P1-chef: Trosstof skal ikke kun leve i reservater

Når P1-programmet ”Mennesker og tro” ved udgangen af året lukkes, kan lytterne forvente sig et nyt program om tro, religion, spiritualitet og ånd, siger kanalchef Thomas Buch-Andersen

P1's kanalchef Thomas Buch-Andersen. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Foto

Thomas Buch-Andersen, i weekenden kom det frem, at P1-programmet ”Mennesker og tro” nedlægges, og det forlyder, at programmet, der skal erstatte det, ikke har et egentligt religiøst koncept. Er det sandt?

Nej, tværtimod. Vi arbejder stadig på planerne for næste år og glæder os til at præsentere det nye program, når vi er færdige med det. Men jeg kan sige, at det nye program bestemt kommer til at handle om tro, religion, spiritualitet og ånd. Tro og religon er et vigtigt stofområde for os på P1, og derfor vil vi fortsat have et specifikt trosprogram.

Da det sidste efterår kom frem, at programmerne ”Religionsrapport” og ”Eksistens” skulle lukke, afviste du, at der på daværende tidspunkt var planer om at lukke flere tros- og eksistensprogrammer. Du tilføjede, at ”Mennesker og tro” eksempelvis fortsatte. Hvad har ændret sig?

Når vi løbende udvikler P1’s programmer, så gør vi det for at sikre, at vi dækker stoffet bedst og bredest muligt, så flere finder det relevant for dem. Det er ambitionen. Vi kan se, at ”Supertanker” og ”Tidsånd”, der har erstattet ”Eksistens” og ”Religionsrapport” har fået flere lyttere. Religionsrapport havde i snit 54.000 lyttere, mens ”Tidsånd”, som er flyttet til et bedre sendetidspunkt og har en længere sendetid, har 112.000 lyttere i snit.

Men ”Tidsånd” har vel ikke altid fokus på tro, men også på historie og mere historiske emner?

Ja, ”Tidsånd” behandler historie og religion ligeværdigt. Så det er et program, der i høj grad dækker religion.

Vi har talt med iagttagere, der mener, at tros- og religionsprogrammer i de seneste år har fået mindre plads, dårligere sendetider eller nedlægges på P1. Ser du også den udvikling?

Nej, tværtimod. Hvis man netop ser, hvad vi har gjort med eksistens-, religions- og historiestoffet, så har det fået bedre plads. Når vi ændrer på programmer, er det netop, fordi vi tager stoffet alvorligt. Tro og religion er meget vigtigt for os, og vi vil, at det dækkes på flere måder. Det sker både med specifikke programmer som ”Mennesker og tro” og ”Tidsånd”, men også andre steder. I ”P1 Eftermiddag” har vi for eksempel haft et indslag om folkekirkens medlemstal, mens programmer som ”P1 Morgen”, ”Kejser” og ”Jeg er utro” også har haft dækket andre emner med religiøse vinkler. De minutter tæller ikke med i statistikken over, hvor mange timers trosstof, der sendes.

Tros- og religionsdækningen skal ikke kun leve i reservarter, men hvor det er relevant. Derfor arbejder vi på at massere det ind, så det er en naturlig del af vores dækning. Vores ambition for trosdækningen i 2018 er, at den skal bredes ud og ramme bredere, end den gør nu.

Kunne det ikke tænkes, at nogle lyttere hellere vil have programmer, som de ved specifikt handler om tro?

Jo, og det har vi netop med ”Mennesker og tro”, og det arbejder vi på at sikre med det nye program, samtidig med at vi breder stoffet ud.

Risikerer man at miste noget af dybden i dækningen af trosstoffet, når man går efter mere bredde?

Nej. Det er derfor, vi tager os god tid til at udvikle de nye programmer. P1 er et sted, hvor der er plads og tid til refleksion, og det vil der fortsat være.