Gospelsangerinde: Palmesøndag minder os om, at vi skal prioritere

Den vigtigste højtid blandt verdens kristne skydes i morgen i gang med palmesøndag. I søndagens tekst bliver Jesus salvet som frelsernes konge, og samtidig bliver hans tilhængere mindet om at prioritere og holde fokus, mener gospelsangerinde Lene Nørrelykke

Lene Nørrelykke giver koncerter, underviser på sangworkshops og er selv leder af to kor. – Privatfoto.
Lene Nørrelykke giver koncerter, underviser på sangworkshops og er selv leder af to kor. – Privatfoto.

De danske folkekirker markerer i morgen begyndelsen på en af kristendommens vigtigste højtider, påsken, hvor de kristne mindes Jesu korsfæstelse og opstandelse. De fleste forbinder søndagen før påske, palmesøndag, med Jesu indtog i Jerusalem, hvor en jublende folkeskare havde bredt kapper og palmegrene ud, da Jesus kom ridende ind i byen på et æsel, som det bliver beskrevet i morgendagens prædiketekst fra Johannesevangeliet.

For gospelsangerinde og korleder Lene Nørrelykke handler palmesøndag dog ikke blot om Jesu indtog i Jerusalem. Hun hæfter sig særligt ved den episode i søndagens tekst, der går forud, som hun tilsvarende mener er en central del af fortællingen om den kristne tro. Ifølge evangeliet blev der før indtoget afholdt et festmåltid for Jesus i landsbyen Betania uden for Jerusalem, hvor en kvinde salvede ham med en meget dyr olie. Olien var så kostbar, at den svarede til en hel årsløn for kvinden, hedder det i teksten. Denne gerning gemmer på et særligt budskab, som sangerinden også selv kan tage ved lære af, fortæller hun.

”Salvelsen er et billede på ubetinget kærlighed til og samtidig en stor ydmyghed over for Jesus, og det er to afgørende elementer i den kristne tro,” siger Lene Nørrelykke, der fik sit gennembrud under efternavnet Mathiesen og i dag er en erfaren og efterspurgt solist, underviser og korleder.

Ifølge gospelsangerinden er episoden med til at skildre, at mennesker ikke skal prale eller gøre et stort væsen af sig, men i stedet have en ydmyghed over for sine medmennesker og over for Gud, ligesom Jesus havde. Det kan givetvis virke provokerende for nogen i dag, erkender hun.

”I en tid, hvor vi selv vil regere og bestemme – en individbaseret kultur, hvor vi har fokus på at komme frem i verden – kan det helt sikkert være svært for nogle at forestille sig, at man skulle overgive sig helt og holdent til en Gud og give sit alt til ham, men det beder kristendommen faktisk sine tilhængere om,” siger hun og tilføjer:

”Og det gør kvinden, ubetinget. Normalt hører vi om Guds ubetingede kærlighed til mennesket, men her viser kvinden en gestus, der bygger på det samme. Det er værd at stræbe efter.”

Efter at kvinden har salvet Jesus, anklager Judas, der senere forråder Jesus, hende for at ødsle med penge, som burde være givet til de fattige. Men hans tanker er i virkeligheden slet ikke på de fattige, for videre i teksten står der, at han af og til stjæler fra pengekassen.

”Judas har et forkert fokus, og det bliver meget tydeligt i denne passage, som for mig at se er et forsøg på at minde os om, at man som følger af Jesus skal have ét bestemt fokus. Kristendommen kræver, at man prioriterer og sætter Jesus før alt andet i sit liv,” siger Lene Nørrelykke.

Lene Nørrelykke arbejder med to kor, Rejoice og Fredens Kor, der begge har base i aarhusianske kirker, og foruden en glæde over musikken gennemsyres korlederens tilgang til gospelsangen også af hendes forhold til den kristne tro. Også her er det vigtigt at have det rette fokus.

”Jeg er i virkeligheden meget introvert, men mit job kræver, at jeg er på, og derfor kan det godt virke drænende og samtidig være med til at flytte mit fokus af og til,” siger hun og fortsætter:

”Men i gospelmiljøet er folk meget søgende, og jeg får tit nogle oplevelser af, at folk bliver berørt af min musik, noget jeg deler eller de sange, jeg underviser i, og det minder mig om, hvad der burde komme først. Så selvom jeg nogle gange kan tænke, at det er hul i hovedet, det, jeg laver, så giver det mening, når jeg oplever, hvad det kan gøre.”

Salvelsen vidner samtidig om storhed, mener gospelsangerinden. På Jesu tid var salvelse blandt andet et ritual, der blev brugt til at krone konger. I denne sammenhæng var det dog en noget anderledes konge, der blev kronet, forklarer hun.

”Det er ikke som den menneskelige konge, der vil opnå politisk magt og succes. Jesus er kongen, der gennem sin død på korset vil frelse. En frelserens konge. Salvelsen bliver dermed en forberedelse på den korsfæstelse og senere opstandelse, der venter Jesus. Det er hans triumf som konge og Guds største kærlighedsgerning overhovedet,” siger hun.

Hvad ville du sige, hvis du skulle prædike på søndag?

Faktisk skal jeg prædike i forbindelse med vores påske- gospel, men det er dog ikke over Johannesevangeliet, da vi for tiden har et andet tema i Metodistkirken. Men skulle jeg prædike over denne bibeltekst, ville jeg sige, at Gud forsøger at minde om, at man skal have det rette fokus og få styr på sine prioriteter i livet – og ikke tænke ligesom Judas.

Hvad er for dig det vigtigste af De Ti Bud?

Det første bud om, at man ikke må have andre guder. Det er i dag moderne med blandingsreligioner, og jeg er generelt også af den opfattelse, at der skal være plads til alle. Men når det kommer til tro, mener jeg, at man for at kunne kalde sig kristen skal bekende sig til én Gud.

Hvordan er din ønskegudstjeneste?

Helt lavpraktisk er den ideelle gudstjeneste fyldt med gospel og god stemning, men grundlæggende bør målet være at skabe en længsel hos de besøgende og en lyst til at lære mere om troen.

Hvordan er dit gudsbillede?

Det kan lyde lyserødt, men for mig er Gud lig med kærlighed. En fuldkommen og 100 procent ubetinget kærlighed, som mennesket aldrig kommer til at forstå fuldt ud.