Pave tordner mod regeltænkning: Ingen kold bureaukratisk moral i kirken

I nyt skrift om familien åbner paven blandt andet for en mere individuel vurdering af gengifte katolikkers situation

Med skriftet "Amoris Laetitia" (Glæden ved kærlighed red.), som er konklusionen på den såkaldte familiesynode, åbner paven blandt andet for en mere individuel tilgang til gengifte katolikker.
Med skriftet "Amoris Laetitia" (Glæden ved kærlighed red.), som er konklusionen på den såkaldte familiesynode, åbner paven blandt andet for en mere individuel tilgang til gengifte katolikker. Foto: LaPresse.

Der er ingen ændring af doktrinen eller nye regler, men pave Frans åbner nu en dør for gengifte katolikkers adgang til nadveren i sit skrift Amoris Laetitia, glæden ved kærlighed, som blev udsendt i går.

Det er den generelle udlægning af skriftet, en såkaldt apostolisk formaning, der har været ivrigt ventet af mange af verdens 1,2 milliarder katolikker.

“Ingen kan være fordømt for evigt, for det er ikke Bibelens budskab,” skriver pave Frans i en central pointe for hele skriftet.

Formaningen er pavens konklusion på det arbejde, han satte i gang for et par år siden for at få den katolske kirke til at diskutere den moderne familie og dens forhold til kirken. Først ved hjælp af et spørgeskema, som alle katolikker kunne udfylde, og senere gennem to synoder, hvor biskopper fra hele verden samledes i Rom.

Efter den seneste synode i efteråret 2015, der indædt diskuterede blandt andet gengiftes situation, homoseksuelle par og andre kontroversielle spørgsmål i kirken, har der været lige dele håb og frygt for, at pave Frans ville konkludere ved at ændre reglerne, så gengifte kunne få nemmere adgang til sakramenterne.

I dag er katolikker bandlyst fra at deltage i nadveren, hvis de er skilt og gift igen uden kirkens godkendelse og ikke afstår fra sex i det nye ægteskab.

Og selv om skriftet ikke kommer med en ændring af reglerne, så siger paven klart, at der skal ske en ændring af praksis. Han erklærer, at det i højere grad kan overlades til de enkelte biskopper at finde løsninger, som passer til den lokale kultur, og han fortæller kirkens mænd, at de skal holde op med at træffe afgørelser, alene baseret på “kold bureaukratisk moral.”

“Man kan ikke længere bare sige, at alle, der ikke lever i regelrette situationer, lever i synd og er afskåret fra nåden,” slår paven fast, ligesom han kalder det forkert, hvis kirken udelukkende ser på om et menneske følger alle regler.

I to fodnoter skriver han om muligheden for at give nadveren til dem, der hidtil ikke har kunnet få den: “Jeg vil gerne pege på, at nadveren ikke er en pris, man giver til de perfekte, men en stærk medicin og næring for de svage,” hedder det blandt andet.

Kritikere havde håbet på, at paven ville udstikke helt klare linjer for at undgå forvirring om den katolske lære, som det blandt andet blev sagt på synoden i efteråret. Til dem siger paven, at han forstår ønsket, men tror på, at kirken skal se det gode “i den menneskelige svaghed”.

Mens der er en åbning for de fraskilte, skriver paven ikke meget om homoseksuelle parforhold, et andet stridspunkt på synoden.

“Der er behov for at anerkende de mange forskellige familie-konstellationer, som kan give en vis stabilitet, men partnerskaber mellem to af samme køn kan ikke ligestilles med ægteskabet. Der er helt klart ingen grund til at betragte homoseksuelle unioner som noget på nogen måde lignende eller bare antydningsvist analogt til Guds plan for ægteskab og familie,” mener pave Frans.

Da skriftet blev præsenteret på en pressekonference i Vatikanet i går, talte den ene af fremlæggerne, kardinal Christoph Schönborn, meget om kapitlerne 4 og 5, “som er helt centrale.”

I dem skriver paven om kærlighed mellem ægtefæller, og blandt andet om sex, som “Gud selv skabte som en fantastisk gave til sine skabninger”. Paven kommer i det hele taget vidt omkring i formaningen, der er på 264 sider og inddelt i ni kapitler med hundreder af afsnit og fodnoter. Han vender sig mod aktiv dødshjælp og assisteret selvmord, som han ser som “en alvorlig trussel” mod familien, ligesom fattigdom, narkomani, alkoholisme og ludomani.

I et afsnit taler han også om misbrug af børn, som er “endnu en skandaløs og pervers realitet i vore dages samfund”, og han slår fast, at “seksuelt misbrug af børn er endnu værre, når det sker på steder, hvor de burde være mest trygge, især i familier, skoler og kristne institutioner.”

Kardinal Schönborn sagde i går, at formaningen “er et klassisk eksempel på en levende udvikling af doktrinen. Der er både fornyelse og sammenhæng. Der er helt nye ting, men ingen brud.”

Vatikan-kenderen Nicole Winfield fra nyhedsbureauet AP skrev i går, at pave Frans “vil intet mindre end en revolution i den måde, som præsterne leder den katolske flok på. Han vil have kirken til at holde op med at fordømme de mennesker, der ikke kan leve op til idealerne om ægteskab og familieliv.”