Prøv avisen

Paven fordømmer Indiens kastevæsen

KIRKEN I VERDEN: Diskrimination mod visse kaster i Indien er en alvorlig hindring for den kristne mission, mener pave Johannes Paul II

I et møde med indiske katolske biskopper den 17. november, kritiserede pave Johannes Paul den Anden skarpt landets traditionelle kastevæsen. Diskrimination mod visse kaster er en alvorlig hindring for den kristne mission, understregede paven over for biskopperne ifølge nyhedsbureauet Zenit. Alle katolske biskopper verden over skal hvert femte år aflægge besøg i Vatikanet for at mødes med paven og relevante kirkelige institutioner, og det var i den forbindelse, de indiske prælater, der repræsenterede de kirkelige provinser Madras-Mylapore, Madurai og Pondicherry-Cuddalore, mødtes med paven.

Paven fastslog også, at kristne bør gøre alt, hvad de kan for at overvinde de skel, som kastevæsnet sætter mellem mennesker.

- Det er ikke nok, at de kristne taler om solidaritet som et ophøjet ideal. Det bør tværtimod være normen for den måde, mennesker omgås hinanden, sagde Johannes Paul den Anden.

- Som det er tilfældet så mange steder i verden, er Indien plaget af talrige sociale problemer. Disse problemer forværres på mange måder på grund af et uretfærdigt kastevæsen, der fratager hele grupper af mennesker deres menneskelige værdighed, tilføjede han.

Paven roste kirken i Indien for dens mange forsøg på at overvinde kastevæsnet og opfordrede biskopperne til at holde ud. Han understregede også, at der burde sættes ind over for enhver form for kastebevidsthed blandt kristne indere, fordi noget sådant ville »true den sande åndelighed«, som han udtrykte det.

Kasteløse konverteret
Kastevæsnet i Indien menes at være opstået 2000 år før Kristus og består af fire hovedkaster med Brahmana-kasten (præster) som den højeste og de såkaldt kasteløse, »urørlige«, som den laveste. Indiens forfatning fra 1950 bestemmer, at kastevæsnet skal afvikles og gør det strafbart at betragte nogen som urørlig, men hidtil uden det store gennembrud.

Mange kasteløse er i tidens løb konverteret fra hinduismen til islam, buddhismen og kristendommen, og det har fra tid til anden skabt spændinger i forhold til deres samfundsmæssige placering i det overvejende hinduistiske land. Især har massekonversioner af hele lavkastegrupper foruroliget hindu-organisationer og fået fundamentalistiske grupper til at kræve, at konversioner forbydes. I områder af landet, hvor konservative hinduorganisationer så som nationalistpartiet Bharatiya Janata Party (BJP) står stærkt, er det også lykkedes at indføre en mere restriktiv politik.Det glæder således delstaterne Gujarat og Tamil Nadu, hvor hinduledere i sidstnævnte delstat har anklaget kristne missionærer for at bestikke fattige indere til at konvertere og udtalt, at antikonversionslovene skal ses som en beskyttelse af lavkastegrupperne.

På trods af sådanne tiltag har Johannes Paul den Anden tidligere opfordret kirken i Indien til ufortrødent at fortsætte med at forkynde det kristne budskab.

- Det er ikke nogen enkel opgave, særligt ikke i områder, hvor folk oplever fjendtlighed, diskriminering eller tilmed bliver udsat for vold på grund af deres religiøse eller stammemæssige tilhørsforhold. Disse vanskeligheder forværres af nogle få hindugruppers heftige forsøg på at mistænkeliggøre kirken og andre religioner, sagde han i juni måned, da en anden gruppe indiske biskopper var i Vatikanet.

- Desværre har de statslige myndigheder i nogle egne givet efter for presset fra sådanne ekstremister og har vedtaget uretfærdige konversionslove, som krænker religionsfriheden, eller som fjerner statslig støtte til grupper, der har valgt kristendommen, sagde paven.

@e-mail: kirkekristeligt-dagblad.dk