Penge til gravsteder kan ende i risikable værdipapirer

Trods advarsel ønsker flertal blandt stifternes kapitalansvarlige at investere milliarder i risikable obligationer. Usikkert og etisk problematisk, mener biskop

I alt råder Stifternes Kapitalforvaltning, der forvalter pengene, over mere end tre milliarder kroner, som danskerne har indbetalt til vedligehold af gravsteder.
I alt råder Stifternes Kapitalforvaltning, der forvalter pengene, over mere end tre milliarder kroner, som danskerne har indbetalt til vedligehold af gravsteder. Foto: Christian Lindgren

244 millioner kroner. Så mange penge indbetalte danskerne sidste år til at vedligeholde nuværende eller fremtidige gravsteder.

En del af pengene bliver investeret i værdipapirer, og i alt råder Stifternes Kapitalforvaltning, der forvalter pengene, over mere end tre milliarder kroner.

Hidtil har de været placeret i meget sikre, men knap så indbringende obligationer. Det skal der dog ændres på, ser det ud til.

Et flertal i bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning ønsker nemlig at investere danskernes gravstedsmilliarder i mere risikable værdipapirer. Det sker, selvom den statslige revisionsmyndighed, Rigsrevisionen, har advaret imod at spille højt spil med folkekirkemedlemmernes indbetalinger.

Men formanden for Stifternes Kapitalforvaltning, Jørgen Nielsen, er uenig med Rigsrevisionen og vil derfor forsøge at forhandle med den statslige myndighed:

”Advarslen gør indtryk på os. Men vi er i en situation, hvor en enig bestyrelse i Kapitalforvaltningen og kirkeministeren bakker op om at udvide investeringsrammen, så vil jeg turde give det en chance. Menighedsrådene skal bruge pengene fra investeringerne til at betale gravstedsvedligeholdelsen, og kan man få et større afkast, uden at vi påtager os en væsentlig større risiko, behøver man ikke belaste ligningen nær så meget. Jo mere vi kan få i rente, desto mindre skal vi bruge af kirkeskatten på at betale gravsteder,” siger Jørgen Nielsen.

Men der er ikke enighed i Stifternes Kapitalforvaltning. Roskilde Stift er som det eneste imod forslaget om at investere i mere risikable obligationer.

”Vi er på linje med Rigs- revisionen. Vi synes, at man løber en unødig risiko med medlemmernes penge. Det er jo penge, der skal betales tilbage, og så skal de også gerne være der, når de skal bruges til at betale for gravstedet,” siger Kirsten Vej Petersen, repræsentant i bestyrelsen fra Roskilde Stiftsråd.

Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller mener også, at der kan være etiske argumenter imod at udvide investeringspaletten.

”I det omfang, man som nu investerer i statsobligationer, er det lettere at gennemskue, hvad der investeres i. Men spørgsmålet er, om de etiske retningslinjer kan blive efterlevet, hvis vi får flere investeringsværktøjer. I Roskilde vil vi gerne være et grønt stift, og derfor vil vi gerne sikre os, at der ikke investeres i eksempelvis fossile brændstoffer, men vi synes, at det er blevet meget svært at gennemskue, hvad der sker i den finansielle sektor. Derudover synes jeg også, at vi som kirke har en forpligtelse til at opføre os etisk forsvarligt,” siger Peter Fischer-Møller.

Et argument for at tilføje mere risikable obligationer til investeringsporteføljen har været den lave rente på de nuværende værdipapirer. Blev investeringsrammen ikke udvidet, ville det dermed svare til at grave pengene ned, lød argumentet.

Af det seneste mødereferat fremgår det imidlertid, at Stifternes Kapitalforvaltning står til et forventet afkast på mellem 30 og 40 millioner kroner, som pengene er investeret i dag.

Derfor er der dog stadig grund til at gå nye veje i Kapitalforvaltningens investeringer, mener Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift. Tager man højde for inflationen, er man stadig tæt på en udhuling af formuen, påpeger biskoppen.

Han er dog enig med Peter Fischer-Møller i, at der kan være etiske udfordringer på investeringsmarkedet.

”Jeg er enig i, at vi har en særlig forpligtelse som folkekirke. Vi skal ikke investere i våbenindustrien eller andre uetiske ting, men de regler er vi selv med til at sætte op. Hvis man så oplever, at der bliver investeret i noget, der ikke er hensigtsmæssigt, må vi holde op med det igen,” siger Henrik Stubkjær.

Kirkeministeriet har til Stifternes Kapitalforvaltning oplyst, at de vil gå videre med en udvidelse af investeringsrammen, hvis stiftsrådene når til enighed.