Peter Bastian: Sådan blev jeg omvendt til kristendommen

Min omvendelse i forhold til Bibelen svarer til, at en musikanalytiker begynder at spille i stedet for at analysere. Jeg læser Bibelen som det drama, den er, fortæller musiker og forfatter Peter Bastian, som for nylig er blevet døbt i en alder af 72 år

"Forholdet til Bibelen kan handle om, at du begynder at komme i kontakt med den ånd, som har afsendt ordene. Det er Jesus som sjæl og person, du vil i direkte kontakt med. Som levendegørelse i dig selv, af dig selv," siger forfatter og musiker Peter Bastian, som for nylig er blevet omvendt til den kristne tro.
"Forholdet til Bibelen kan handle om, at du begynder at komme i kontakt med den ånd, som har afsendt ordene. Det er Jesus som sjæl og person, du vil i direkte kontakt med. Som levendegørelse i dig selv, af dig selv," siger forfatter og musiker Peter Bastian, som for nylig er blevet omvendt til den kristne tro. Foto: Lars Salomonsen/BorderPress.

"Jeg blev bedt om at holde en prædiken i Skørping Kirke 18. marts 2012 . Den begivenhed blev vigtig for min forståelse af, hvad omvendelse betyder, og var det første afgørende skridt henimod at blive døbt. Jeg skulle prædike over teksten fra Johannesevangeliets vers. 6, kapitel 35 og forsøgte at få det til at give mening i forhold til mit liv. Det vil sige, at jeg så på teksten ”udefra” og bagefter prøvede, om det nu kunne passe i forhold til min livserfaring.

Lige inden var jeg på Liselund, inviteret af biskop Peter Fischer-Møller, og jeg sagde til ham: Jeg skal holde en prædiken over den her tekst, og jeg synes, det er noget formørket sludder, kan du ikke give mig et hint? Og så siger han: Jamen Peter, det er jo der, hvor Jesus siger: "Jeg er livets brød”.

"Jeg hørte på ham og fornemmede en dybde, som kommer af at kæmpe med at levendegøre Bibelen søndag efter søndag. Det gik op for mig, at jeg ikke kunne stå udefra og se ind på bogen, og se om den giver mening i mit liv. Jeg blev nødt til at springe ind i bogen, ligesom jeg gør med et Mozart partitur for at få det levendegjort i mig. Jeg står jo ikke udefra og holder partituret i to fingre, mens jeg analyserer det i stumper og stykker. Jeg står ikke og overvejer, om jeg er enig med Mozarts g-mol. Hovedpointen er ikke teologi eller analyse, det handler om levendegørelse, og det er noget fuldkommen andet. Jeg sendte efterfølgende min prædiken til Peter Fischer-Møller og han sendte mig sin." 

 ”En anden, der har gjort et stort indtryk på mig, er professor emeritus i litteratur Erik A. Nielsen. Han holdt en række foredrag på Nørre Vosborg i 2013. Her fortalte han om, hvordan Det Gamle Testamente bliver levendegjort i lyset af det nye, hele vejen til Johannes-åbenbaringen. Det var en forkyndelse, og det var hårrejsende, som han kunne formidle. Den måde han levendegør Bibelen på, er den måde, jeg levendegør Mozarts musik. Partituret er ikke et objekt, jeg analyserer. Det er snarere at sammenligne med en sædcelle, der levendegøres i et fertilt æg, nemlig mig! Min fertilitet med partiturer kalder vi musikalitet. Hvad kalder vi den troendes fertilitet med skriften?

Der kommer noget ud af favntaget, som er noget fuldkomment andet og mere end en analyse. Forholdet til Biblen kan handle om, at du begynder at komme i kontakt med den ånd, som har afsendt ordene. Det er Jesus som sjæl og person, du vil i direkte kontakt med. Som levendegørelse i dig selv af dig selv."

”Min omvendelse i forhold til Bibelen svarer til, at en musikanalytiker begynder at spille i stedet for at analysere. Jeg læser Bibelen som det drama, den er. Altså, vi er del af et overvældende absurd drama, hvor Gud lader sig føde som menneske, lader sig torturere og kommer i dødsriget og sprænger sig vej ud af porten for at forsone sig med os. Det er der jo ikke noget, der kan hamle op med. Det er den stærkest tænkelige tekst, og den bliver hver søndag levendegjort som drama i nadveren. Sjælen i det er, at det er dig og det menneskelige, der er guddommeliggørelsen. Det er menneskene, som Helligånden virker i, det er os, der har ansvaret.”