Prøv avisen

Peter Skov-Jakobsens cv

Født i Dalum 22. februar 1959, gift, to voksne døtre.

Uddannelse
Student fra Sankt Knuds Gymnasium i Odense 1979
Tyskstudier 19791980
Master of Arts 1992, Hulls Universitet
Cand.theol. fra Københavns Universitet juli 1993

Arbejde
Assistent ved sømandskirken i Hull fra okt. 1988aug. 1993
Sømandspræst i Hull fra sept. 1993dec. 1997
Sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke fra 1998

Tillidsposter og lignende
Københavns Biskops teologiske rådgiver ved Folkekirkens Infocenter i Københavns Stift fra 2003
Har deltaget i internationale militære operationer som orlogspræst i 2001/2 og i 2008/9
Timelærer ved Søværnets Officersskole fra 2002
Underviser ved Det Kongelige Teaters Læseskole siden 2000
Anmelder ved Kristeligt Dagblad af udenlandsk teologisk, historisk, samfundsvidenskabelig litteratur fra 20002003

Medlem af stiftsrådet i Københavns Stift fra 2005
Medlem af Det Mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe fra 2007
Medlem af Bestyrelsen for Distriktsforeningen af Menighedsråd i København og på Frederiksberg 2004
Medlem af Handelsflådens Velfærdsråd fra 2004
Næstformand for Europa- og Sømandskirkeudvalget i Danske Sømands og Udlandskirker fra 2004
Medlem af bestyrelsen for Dansk Sømandskirke i fremmede Havne 2002-2003
Medlem af bestyrelsen for plejehjemmet Nybodergården fra 1999

Har bidraget til udgivelser om begravelse og vielse
Crucible (Church of England: Crucible.The Christian Journal of Social Justice), Pacem (Norsk tidsskrift for Teologi og Militær), Dansk Kirketidende mm.
Ugentlig skribent på www.kirkenikobenhavn.dk hvor han bla. har skrevet Den fromme klumme siden 2004

Kilde: Peter Skov-Jakobsens hjemmeside