Prøv avisen

Pinsebevægelsen vinder frem i Brasilien

Tidligere katolikker udgør en stor del af succesen for Pinse- bevægelsen, der blander evangeliet med brasiliansk folketro og slavemytolog

skriver fra Brasilien

Mikrofonen i præstens hånd peger direkte mod himmelen, mens stolene knager og brager under de omkring 100 kirkegængere, der rejser sig. Højtalerne ud for hver anden stolerække vibrerer af de hurtigt udslyngede evangeliske budskaber på portugisisk. Tv-holdets kameraer indfanger den intensive, direkte transmitterede gudstjeneste, hvor præst og menighed konstant udveksler amen og halleluja.

I en af Pinsebevægelsens kirker i Rio de Janeiro prædiker den nye fløj af bevægelsen - den såkaldte Igreja Universal do Reino de Deus - sin bogstavelige tolkning af Det Nye Testamente. I Brasilien hedder denne fløj neo-pentecostales og har de seneste to årtier hvervet mange nye medlemmer, især tidligere katolikker.

Derfor er Pinsebevægelsen i Brasilien i stærk konkurrence med specielt den katolske kirke og i mindre grad med den lutherske, Igreja Evangélica da Confesso Luterana do Brasil. De to sidstnævntes liturgi og gudstjenester adskiller sig i Brasilien ikke synderligt fra en gudstjeneste i Italien eller Tyskland. Det gør den nyskabende fløj af Pinsebevægelsen til gengæld, hvilket rammer rent ind hos specielt fattige brasilianere.

I de fattige kvarterer er konkurrencen derfor også størst mellem de tre kirkers menigheder. Men forholdet mellem den traditionelt katolske og protestantiske kirke er mindre konkurrencepræget alene på grund af samarbejdet i et nationalt, økumenisk kirkeråd.

Af Brasiliens 175 millioner indbyggere er to tredjedele ka- tolikker, hvoraf de fleste er praktiserende. 15 procent eller 26 millioner personer er protestanter - 17,6 millioner fra Pinsebevægelsen med et par millioner baptister og metodister, mens en million er lutheranere tilhørende den tyske kirke.

Lutheranerne er efter katolikkerne den religiøse gruppe med flest år i Brasilien. Den første lu-therske kirke i Brasilien blev bygget i 1824, mens den første i Rio de Janeiro stod klar tre år efter. I dag har Rio de Janeiro fire menigheder, og sammen med de tre sydlige provinser Rio Grande do Sul, Paran og Santa Catalina den største koncentration af protestanter i Latinamerika. De traditionelle lutheranere i Rio udgør 1200 familier fordelt på familier af tysk og nordeuropæisk oprindelse samt udstationerede tyskere.

Religiøst samfund

Antonio Carlos Ribeiro er præst for dem alle i kirken Parquia Norte i hjertet af Rio de Janeiro. Han underviser samtidig på den tyske skole, Colégio Cruzeiro, hvor Kristeligt Dagblad møder ham, før et teaterstykke om Lu-ther opføres af af skolens børn. Fader Ribeiros kone er samtidig hans præstekollega. Selv vedligeholder han menighedens hjemmeside og redigerer kirkebladet.

Han forklarer, at de lutherske menigheder over hele Brasilien oplever sammen tendens som i Nordeuropa. Menigheden kommer udelukkende til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

- Alligevel er brasilianerne meget religiøse, hvilket kommer fra det katolske samfund, der er mere ekspressivt i sin religiøsitet. Vores menigheders tyske præg er stadig stærkt takket være nye udstationerede tyskere. Selv holder jeg ugentligt fire gudstjenester på tysk og to på portugisisk, siger Antonio Carlos Ribeiro.

I det nordlige Brasilien lever hele lutherske menigheder, som deres forfædre gjorde for 100 år siden i Tyskland.

Fader Ribeiros menighed har forskellige velgørende projekter i et Brasilien, hvor der er enorme forskelle på rig og fattig. I kirkens baghave er halvdelen af den lutherske børnehave Bon Samaritano - den gode samaritaner - reserveret fattige gadebørn, der dagligt modtager undervisning og får et varmt bad og et måltid mad.

- Konkurrencen med pinsebevægelsen og den katolske kirke var i mange år anspændt, fordi vores lutherske menigheder som de mindste følte sig truet. I dag ved vi, at pinsebevægelsen konverterer tidligere katolikker, hvilket har tvunget den katolske kirke til at oppe sig lidt og missionere mere offensivt. Den lutheranske kirke missionerer kun efter dessiner fra Tyskland, siger han.

Den fraværende stat

I mange år bestod kirken næsten udelukkende af tyske indvandrere - og i dag har mange menigheder udstationeret tyske præster. Antallet af lutheranere har de seneste årtier ligget konstant på en million. Pinsebevægelsen har specielt siden 1990 vundet frem i fattige områder, hvor staten er fraværende og ikke hjælper de fattige med el, vand og mad.

- Hele landsbyer i provinserne Rio de Janerio og Rodnia bliver holdt oppe af pinsebevægelsens netværk, hvor deres budskab bedst rammer de fattige, siger han.

Den udvikling har den svenske religionsforsker Veronica Melander studeret i mange år over hele Latinamerika. I øjeblikket er hun på forskningsophold i Rio de Janeiro udsendt af Svenska Kyrkans Mission.

- Brasilien er mindre sekulariseret end Skandinavien, og brasilianerne er mere engagerede i deres religion. Derfor er mange troende såkaldte førstegenerations-protestanter, der har taget et aktivt valg ved at konvertere fra katolicismen. Samtidig vokser den gruppe af borgere, der ikke bekender sig til nogen religion, hvilket sker i storbyer som Rio de Janeiro og So Paulo, siger Veronica Melander, der i Brasilien finder det specielt interessant at se, hvordan det store lands utallige former for folkereligiøsitet og afrikanske mytologier fra slaverne blander sig med de traditionelle kristne religioner.

- Mange brasilianere er dobbeltreligiøse. De identificerer sig med den katolske eller protestantiske kirke samtidig med en afro-brasiliansk religion. Pinsebevægelsens fremgang bunder til dels i dens succes med at blande flere elementer fra afro-brasilianske religioner med det evangeliske budskab, siger hun.

Gudstjenesten i pinsebevægelsens kirke er forbi, og folk strømmer ud. På menighedens op- slagstavle annonceres med alt fra voodoo-sessioner til alternative afro-brasilianske dåbsritualer.

Fakta

To ud af tre brasilianere er katolikker

Brasilien er verdens fjerdestørste demokrati med 175 millioner indbyggere. Landet har religionsfrihed, men den katolske kirke er officiel folkekirke. 26 millioner indbyggere er protestanter Ð 17,6 millioner fra Pinsebevægelsen, et par millioner baptister og metodister samt en million lutheranere. Andelen er 15 procent af den brasilianske befolkning, hvilket i forhold til resten af Sydamerika er højt.

udland@kristeligt-dagblad.dk