Plan om nedrivning af Vejle-kirke møder stor modstand

Menighedsrådet i Bredballe vil rive 111 år gammel kirke ned for at bygge større og mere moderne kirke. Mange af sognets beboere er uenige og beskylder menighedsrådet for magtarrogance

”Andre steder i samfundet ville man kalde det ’dårlig sagsbehandling’ og efterspørge ’en ommer’,” lyder det fra Hans Lauge, der er en af mange, som protesterer mod menighedsrådets planer om at rive Bredballe Kirke ned. –
”Andre steder i samfundet ville man kalde det ’dårlig sagsbehandling’ og efterspørge ’en ommer’,” lyder det fra Hans Lauge, der er en af mange, som protesterer mod menighedsrådets planer om at rive Bredballe Kirke ned. – . Foto: Benny F. Nielsen/Vejle Amts Folkeblad.

På Facebook har gruppen ”Red Bredballe Kirke” lige nu 825 medlemmer. Gruppen er bare ét af de synlige udtryk for den protest, som er rettet mod menighedsrådets planer om at rive en godt 100 år gammel rødstenskirke ned i bydelen Bredballe, der ligger i den nordøstlige del af Vejle.

Menighedsrådet ønsker i stedet at opføre en ny og større kirke, som ifølge rådsmedlemmerne vil passe bedre til sognet, der er vokset markant, siden kirken blev opført i 1907. Flere end 700 lokale sognebørn har også sat deres underskrift på en protestskrivelse mod nedrivningsplanerne, mange har skrevet læserbreve i de lokale medier, og ved et orienteringsmøde i søndags blev der heller ikke sparet på kritikken af menighedsrådets beslutning. Kritikken kommer ikke bag på formand for menighedsrådet, Kurt Holm Hansen, men han holder fast i, at det bedste for sognet vil være ”at give Bredballe Kirke en ny start”, som han formulerer det.

”Da kirken blev bygget, var sognet kun en tredjedel så stort som i dag, hvor vi er cirka 7000 medlemmer af folkekirken. Og vi har åbenlyse udfordringer med at finde plads til kirkegængerne ved særlige højtider som jul, konfirmationer og dåb. Derfor har vi blandt andet været nødt til at flytte en række barnedåb fra højmessen om søndagen og lægge dem om lørdagen. Vi vil også gerne have en mere handicapvenlig kirke og mulighed for at kunne tilbyde børnepasning under gudstjenesterne samt have plads til kirkekaffe. Som menighedsråd ser vi derfor planerne om at bygge en ny kirke som en vision, der både skaber bedre plads og også giver mulighed for at give sognet som sådan et løft,” siger Kurt Holm Hansen.

Foreløbig har menighedsrådet haft besøg af konsulenter fra Haderslev Stift og af den kongelige bygningsinspektør og fået grønt lys til at gå videre med planerne.

Men det er ikke tilstrækkeligt i en sådan sag, at det formelle kirkelige system giver tilladelse til projektet, lyder det fra Hans Lauge, tidligere sportschef for Vejle Boldklub og selv bosat i sognet. Han er derfor blandt de aktive i protesten mod menighedsrådets ønske om at rive den nuværende kirke ned.

”Der er da nærmest ikke noget større for et menighedsråd at beskæftige sig med end netop en ny kirke. Men idéen har kun været drøftet for lukkede døre, og måske har rådet overholdt de kirkeretlige spilleregler, men hvad med de etiske? De burde have inviteret os med til drøftelserne og have holdt flere sogneaftener. Rådets opgave er vel at have en samlende og involverende funk-tion i sognet. Beslutningen hælder derfor, som jeg ser det, nærmere mod magtens arrogance end mod en tjenende ydmyghed. Andre steder i samfundet ville man kalde det ’dårlig sagsbehandling’ og efterspørge ’en ommer’,” siger Hans Lauge.

Som borger i sognet betyder netop den røde kirke på bakken noget særligt for ham. Her ligger hans ældste datter begravet, og hans yngste datter er både døbt, konfirmeret og gift i kirken, hvor hans to børnebørn også er blevet døbt. I et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad skriver han derfor også:

”Følelser tæller som argumenter. Og vrede er ikke andet end krænkede værdier. Det er gammel visdom, at vi mennesker kan være med til mange væsentlige beslutninger, hvis vi bliver inddraget forinden. Og det er lige så udtalt, at hvis vi ikke bliver det, aktiveres vores demokratiske sindelag.”

De lokale protester får dog ikke menighedsrådsformand Kurt Holm Hansen til at ændre opfattelse.

”Kritikken går ikke umiddelbart ind og påvirker vores beslutning. Men vi vil da overveje, hvordan vi kan få menigheden inddraget på nye måder fremover. Debatten er jo heller ikke ny. Skiftende menighedsråd har i de seneste 20 år diskuteret, om der skulle bygges en ny kirke. Selvfølgelig passer det, når folk siger, at de ikke har hørt om planerne før, men den enkelte borger har også selv et ansvar for at holde sig orienteret,” siger Kurt Holm Hansen.

Foreløbig er der ingen konkrete bud på, hvordan en eventuel ny kirke kunne se ud. Bredballe Kirke er nemlig registreret som bevaringsværdig i klasse 1, og derfor skal menighedsrådet først søge om tilladelse til nedrivning hos politikerne i Vejle Kommune.

”Så det er næste skridt,” siger Kurt Holm Hansen.