Prøv avisen

Politikere var fraværende ved høring om forfulgte kristne

Masser af ord og anbefalinger, men ingen konkret politisk handling ved Christiansborg-høring om forfulgte kristne

Debatten om religionsfrihed og kristenforfølgelser er rykket ind på Christiansborg.

I dag stod Danmission i spidsen for en høring i Fællessalen på Christiansborg, hvor også Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Dansk Missionsråd og Institut for Menneskerettigheder var blandt arrangørerne.

Samtidig er det karakteristisk, at de besluttende politikere i regeringen helst går uden om debatten.

Ikke et eneste medlem af regeringen og kun ganske få folketingspolitikere, ud over vært Yildiz Akdogan (S) var det Christian Juhl (EL), Ulla Sandbæk (Å) og Daniel Toft Jakobsen (S), var således til stede under den ellers velbesøgte høring. Mens man derfor må kigge langt efter konkret politisk handling, var der masser af anbefalinger fra eksperter og organisationer fra både ind- og udland.

Dansk Missionsråds Jonas Adelin Jørgensen indledte med at slå fast, at handling i kampen for religionsfrihed er nødvendig nu både af moralske og praktiske årsager. Moralsk fordi de brutale forfølgelser af kristne og andre religiøse minoriteter i sig selv kalder på handling.

Praktisk nødvendigt, fordi de mange forfulgte minoriteter fører til de enorme flygtningestrømme, der aktuelt står højt på den politiske dagsorden.

Derfor, lød det fra Dansk Missionsråd og flere andre talere under høringen, skal kampen for religionsfrihed ind i centrum af dansk udviklingspolitik og internationale indsats for frihedsrettigheder.

Men selvom høringen bød på flere vidnesbyrd fra kristne, som har oplevet diskrimination, vold og forfølgelse på deres egen krop, herunder biskoppen for den pakistanske kirke i Peshawar, Humphrey Peters, så talte arrangører og foredragsholdere konsekvent om religionsfrihed, ikke kristenforfølgelser. Og her er måske en del af forklaringen på politikernes fravær.

Nogle taler forsigtigt og neutralt om menneskerettigheder, mens andre gerne vil udtale deres støtte til verdens forfulgte kristne.Afslutningsvist satte Marie Juul Petersen fra Institut for Menneskerettigheder fokus på en række europæiske og amerikanske initiativer, hvor kampen for religionsfrihed ligger højt på dagsordenen.

Samtidig gjorde hun opmærksom på, at man i en dansk sammenhæng endnu ikke har en strategi, som kan danne grundlag for politisk handling på området. Derfor var instituttets forslag at etablere en bredt sammen-sat arbejdsgruppe, som kan skabe dette fundament.Under høringen gik en pakistanske asylsøger på talerstolen.

Hun fortalte lavmælt om, hvordan hun som kristen havde oplevet vold og diskrimination i Pakistan, indtil hun for seks år siden kom hertil med sin mand og datter på seks måneder for at søge asyl.

Hendes sag er fortsat under behandling. Hendes skæbne gav ingen løsninger på problemerne, men måske fortalte hendes vidnesbyrd alligevel noget afgørende om den politiske virkelighed herhjemme.