Politikere: Ansvar må placeres for afvisning af begravelsesgæster

Mange peger på Kirkeministeriet som ansvarlig for, at folkekirken i to måneder har håndhævet for stramme regler om deltagerbegrænsning ved begravelse. Ministeren må sige undskyld, mener DF

Tidligere på ugen kom det frem, at folkekirken har overimplementeret regler om begrænset deltagelse ved begravelser. Efterladte er i perioden under coronakrisen derfor unødvendigt gået glip af begravelser
Tidligere på ugen kom det frem, at folkekirken har overimplementeret regler om begrænset deltagelse ved begravelser. Efterladte er i perioden under coronakrisen derfor unødvendigt gået glip af begravelser. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix.

Ingen har endnu taget ansvar for den fejl, der har gjort, at folkekirken har håndhævet for stramme regler om deltagelse ved begravelser de seneste to måneder. Nu får kirkeminister Joy Mogensen (S) kritik for indtil videre at have forholdt sig tavs i den sag, hvor flere peger på hendes ministerium som ansvarlig for, at mange danskere unødvendigt er gået glip af begravelser under landets nedlukning.

En af dem er Dansk Folkepartis Marie Krarup, der er medlem af Folketingets Kirkeudvalg. Hun har den sidste uge stillet flere spørgsmål til ministeren om reglerne for begravelser.

”Jeg har sagt til dem i Kirkeministeriet, at de skal forberede sig på, at der vil komme sager ud af det her. Der vil sidde ressourcestærke enker nu, som med god ret vil klage over, at deres kære er gået glip af den begravelse, de havde retskrav på. Jeg synes, at det ville klæde kirkeministeren at tage skylden på sig og give en undskyldning til de folk, der har været ramt af denne fejl,” siger hun.

Fejlen består i, at folkekirken har tolket reglerne om begravelse for restriktivt. I loven lyder det, at bisættelser og begravelser er undtaget forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer. Dog afhænger personloftet inde i kirken af gulvarealets størrelse. Men i folkekirken har man generelt set håndhævet den samme deltagerbegrænsning udenfor ved jordfæstelsen som indenfor i kirken.

Det er en klar fejl, som er vigtig af få afdækket, mener Venstres kirkeordfører Louise Schack Elholm. Ikke for at udpege skyld, men for at lære af den.

”Jeg er selv troende og ved, at det er vigtigt at praktisere tilgivelse. Ingen har begået denne fejl med vilje, men det er vigtigt at finde frem til, hvordan den er opstået. Derfor må kirkeministeren komme på banen, så vi én gang for alle kan få klarlagt det. Hvis man har mistet en kær, ved man, hvor meget den sidste afsked betyder. Så alle kan være enige om, at det er dybt beklageligt, at man har kørt ud fra for stramme regler indtil nu,” siger hun.

De Radikales kirkeordfører Marianne Jelved tør dog endnu ikke udpege en skyldig i fejlen. Hun hæfter sig ved beretninger om, at man nogle steder lokalt har fortolket reglerne korrekt og altså givet tilladelse til et større antal begravelsesgæster udenfor.

”Mit indtryk er, at man har tolket det forskelligt rundt omkring, så jeg tør ikke sige, hvor fejlen konkret er opstået. Under alle omstændigheder er det utilgiveligt og stærkt beklageligt, at det mange steder har været tolket for restriktivt. Jeg må bare som folkevalgt beklage og undskylde på systemets vegne, at der ikke fra centralt hold er blevet givet en rigtig fortolkning,” siger hun.

Ifølge professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet må ansvaret ligge hos Kirkeministeriet, hvis fortolkningen af reglerne kommer derfra.

”Det vil typisk være sådan, at man går til et ministerium, hvis man har regler, der skal fortolkes. Ministerierne er der jo for at hjælpe med den type spørgsmål, så det er vigtigt, at de fortolker reglerne korrekt,” siger han og tilføjer, at det virker besynderligt, at man kunne have nået frem til den pågældende forståelse af nogle regler, der umiddelbart virker enkle:

”Det ser lidt pudsigt ud, at man er gået fejl i sådan et fortolkningsspørgsmål. Men det er noget, der engang imellem sker, og der er nok nogle jurister, der ikke har haft deres bedste dag.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kirkeminister Joy Mogensen (S).