Prøv avisen

Politikere: Mindfulness i folkeskolen er i orden

I går lød det fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), at skoleledere selv må afgøre, om de finder mindfulness forkyndende eller relevant. Det samme mener undervisningsordførerne Brigitte Klintskov Jerkel (K) og Annette Lind (S). Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Mindfulness er et fint redskab til at styrke børns trivsel og har ikke noget med buddhistisk forkyndelse at gøre, lyder det fra flere ordførere som svar på en kritik af den populære meditationsform. I Dansk Folkeparti mener man dog ikke, at meditation hører til i skoletiden

Der skal ikke finde forkyndelse sted i folkeskolen – og det kommer der heller ikke til, bare fordi nogle lærere er begyndt at undervise deres elever i mindfulness. Sådan lyder flere undervisningsordføreres reaktion på en aktuel kritik af brugen af den populære meditationsform i folkeskolen.

I den seneste udgave af tidsskriftet Religionslæreren har Religionslærerforeningens formand, John Rydahl, problematiseret, at mange lærere gør brug af mindful-ness i undervisningen, og at der i dag findes vejledninger i praksissen på lærings-portalen EMU under Undervisningsministeriet, ligesom der er afsat satspuljemidler til at uddanne folkeskolelærere i den. Ifølge formanden kan man ikke komme udenom, at der er tale om en meditationsform, som er forankret i en buddhistisk tradition med at søge sandheden ved at lukke alt andet ude og få en spirituel oplevelse eller indsigt. Han ser det som forkyndelse svarende til, at man forsøgte at fremme elevernes mentale sundhed ved at sende dem i kirke eller til fredagsbøn.

Men den kritik rammer ved siden af, mener Alternativets undervisningsordfører, Carolina Magdalene Maier.

”Det kan godt være, at selve meditationsformen har rod i en østerlandsk filosofi, men derfra og til at sige, at den lige meget hvad er forkyndende, er for langt ude. Som jeg forstår det, findes der rigtig mange forskellige former for mindfulness, og heraf er nogle mere forkyndende, mens andre slet ikke er det. Jeg kan ikke vide, hvordan den enkelte skole bruger teknikken, men jeg tror, man kan antage, at de fleste bruger den som et redskab til hjælpe børnene med at komme ned i gear,” siger hun.

I går lød det fra undervisningsminister Merete Riis-ager (LA), at skoleledere selv må afgøre, om de finder mindfulness forkyndende eller relevant. Det samme mener undervisningsordførerne Brigitte Klintskov Jerkel (K) og Annette Lind (S).

”I dag er der mange børn og unge, der mistrives og lider af stress, angst eller depression, og derfor er det positivt, at skoler er opmærksomme på problemet og søger nye løsninger. Hvis det bruges, som jeg har brugt det, ligger der ikke noget religiøst i det,” siger Annette Lind, som får opbakning af SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark:

”Det kan godt være, at John Rydahl har et teoretisk argument for, at mindfulness ikke kan adskilles fra noget religiøst, men det mener jeg godt, det kan. Mindfulness har udviklet sig til at være et redskab for mange, inklusive mig selv, til at finde hvile i sindet og lære at være opmærksom på det vigtige. Jeg er helt overbevist om, at de lærere, der bruger mindfulness, ikke gør det med en bagtanke om at forkynde buddhisme. Hvis de gør, skal der selvfølgelig gribes ind.”

Ifølge undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) har politikerne et ansvar for at undersøge sagen, hvis de får henvendelser fra bekymrede forældre eller andre vedrørende mindfulness og forkyndelse.

”Men jeg har ikke modtaget nogen. Derudover har skoleledere og -bestyrelser et ansvar for at holde styr på, hvad der sker i skolen, og de skal tage det alvorligt, om det er de rette mindfulness-metoder, der anvendes,” siger hun og tilføjer, at der er metodefrihed i skolen, hvilket undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL) giver hende ret i.

”Den overvejende holdning er, så vidt jeg kan se, at der er tale om et pædagogisk redskab, og vi skal som politikere ikke blande os i, hvilke pædagogiske redskaber der bruges i skolen. Det må vi overlade til de fagprofessionelle,” siger han og tilføjer, at han dog gerne så, at man fokuserede på at fjerne årsagerne til elevers mistrivsel i skolen frem for at skride til symptombehandling.

Hos Dansk Folkeparti har folkeskoleordfører Alex Ahrentsen ikke det store kenskab til mindfulness, men hans indtryk er, at der ikke er noget religiøst forkyndende i de teknikker, man bruger.

”Men hvis jeg var skoleleder, ville jeg ikke bruge tid og ressourcer på mindfulness. For meditation hører jo strengt taget ikke hjemme i folkeskolen, hvor eleverne i forvejen har mange andre og mere nyttige ting at lære. Men beslutningen må ligge i kommunerne og hos skolelederne,” siger han.

De Radikales uddannelsesordfører, Lotte Rod, påpeger omvendt, at der er tale om en videnskabelig metode med god forskning bag og tilføjer, at vi i Danmark har en stærk faglighed med Dansk Center for Mindfulness under Aarhus Universitet.