Politikere støtter forbud mod blå mandag

Flere skoler opfatter det som ulovligt fravær, hvis konfirmander vælger at blive væk fra skolen på blå mandag, og beslutningen møder forståelse fra flere partier. Et brud på traditionerne, lyder kritikken fra Alternativet og Dansk Folkeparti

Blandt andet har fire skoler i Espergærde i Nordsjælland besluttet, at det nu er slut med at holde fri dagen efter konfirmationen. Fra i år bliver det betragtet som ”ulovligt fravær”, hvis eleverne bruger mandagen på shoppetur i stedet for matematik og dansk, siger Andreas Elkjær, der er overordnet skoleleder for de fire skoler. Foto: SIMON FALS/Ritzau foto

Når 7.- og 8. klasseselever i denne tid bekræfter deres kristne tro, bliver konfirmationsdagen traditionelt efterfulgt af en fridag, den såkaldte blå mandag. Men flere skoler diskuterer nu fridagens berettigelse.

Blandt andet har fire skoler i Espergærde i Nordsjælland besluttet, at det nu er slut med at holde fri dagen efter konfirmationen. Fra i år bliver det betragtet som ”ulovligt fravær”, hvis eleverne bruger mandagen på shoppetur i stedet for matematik og dansk, siger Andreas Elkjær, der er overordnet skoleleder for de fire skoler.

”Konfirmation er en privat sag, og blå mandag hører til i den kontekst. Det er et principielt spørgsmål, og der er ingen begrundelse for, at det skal udløse en fridag i skolen,” siger Andreas Elkjær.

Også på Virum Skole nord for København har man afskaffet blå mandag og holder i stedet ”violet lørdag”, så eleverne ikke går glip af undervisningen. Der ligger forvaltningsmæssige grunde bag beslutningerne, mener formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

”Nogle kommuner arbejder med en strategisk plan for at få nedbragt fraværet i folkeskolerne, og her er en mulighed for at sige, at eleverne skal komme dagen efter konfirmationen,” siger Claus Hjortdal.

Allerede tilbage i 2012 undrede daværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) sig over traditionen og anbefalede at bringe fridagens berettigelse til diskussion i lokalmiljøerne. Og både Venstre, Enhedslisten og SF kan følge de skoler, der dropper den blå mandag, omend de afviser at lovregulere på området.

”Jeg synes, at man skal adskille religion og skole og har forståelse for, at nogle skoler ikke accepterer det som en fridag,” siger Jakob Sølvhøj, der er undervisningsordfører hos Enhedslisten.

Også hos Venstre er man positivt indstillet over for, at flere skoler vælger at sige nej til en fridag efter konfirmationen.

”Jeg kan godt se fornuften i det, og jeg synes faktisk, at det er helt o.k. Jeg appellerer til, at man så vidt muligt inddrager forældre og elever i beslutningen, men jeg har respekt for, at det er den afgørelse, man træffer,” siger Anni Matthiesen, der er undervisningsordfører for Venstre.

Omvendt forholder det sig hos Alternativet og Dansk Folkeparti. Her er man stærkt imod tanken om at afskaffe blå mandag.

”Det kan godt hidse mig lidt op. Blå mandag er en tradition, der hænger sammen med konfirmationen, og vi lever nu engang i et kristent land. Jeg vil opfordre kommunalbestyrelserne til at sætte skolelederne på plads. Jeg synes, de skal stikke piben ind,” siger folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen.

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, forsvarede i går Espergærde-skolernes nye praksis. Men ifølge ham er forældrene også i deres gode ret til at lade deres børn holde fri på blå mandag, da der i Danmark er undervisningspligt, ikke skolepligt.

”Det er ikke ulovligt fravær, for forældre har lov til at trække børnene ud af skolen. Men når vi kan se, at konfirmationsprocenten falder, kommer der naturligvis et tidspunkt, hvor man må forholde sig til det,” siger han med henvisning til, at konfirmationsprocenten er faldet en anelse de seneste år, så 68 procent af alle unge blev konfirmeret sidste år mod 73 procent i 2006.

Den indgroede opfattelse af, at konfirmation udløser fri dagen efter, er svær at ændre på, mener Andreas Elkjær. Derfor har han fået en del kritik for beslutningen.

”Der har været en overvægt af kritik af beslutningen fra både elever og forældre, og dagene bliver planlagt alligevel. Men her synes jeg, det er et problem, hvis man som forælder aktivt går imod skolens holdning,” siger han.

Teolog og filosof Peter Kemp har som professor på Danmark Pædagogiske Universitet i Aarhus deltaget flittigt i debatter om folkeskolen. Han finder det ikke overraskende, at skoler nu begynder at inddrage en traditionel fridag som blå mandag.

”Det lader til at være endnu et led i forsøget på at presse børn til at blive så meget på skolen som muligt. Selv særlige anledninger som konfirmationen skal ikke stå i vejen for skolens arbejde med at få presset kundskaber ned i børnene. Det er den mentalitet, den nye folkeskolereform er funderet på, og den er ikke gavnlig for nogen. Man glemmer, at skolen er der for at skabe gode, glade samfundsborgere, hvilket indebærer andet end mange timer på skolebænken,” siger han.