Prøv avisen

Politikere udfordrer kirkens vetoret i byggesager

Billedet er fra 2005 fra gågaden i Holstebro. Foto: John Jedbo

Det har givet hård kritik af folkekirken, at man har nedlagt veto mod indkøbscenter nær kirke i Holstebro. Byens borgmester er utilfreds, og Liberal Alliance vil nu spørge kirkeministeren til sagen

Folkekirken er havnet i massivt blæsevejr i Holstebro, efter at Viborg Stift med et veto har været medvirkende til, at et stort butiks- og lejlighedsprojekt i midtbyen skrottes.

Problemet for stiftsøvrigheden i Viborg Stift var, at det 63 meter høje byggeri ville overskygge den nærliggende Holstebro Kirke med en højde på 46 meter.

Som statslig myndighed kan stiftsøvrigheden i Viborg – som består af biskop og stiftamtmand – nedlægge veto. En mulighed, de altså har benyttet sig af til stor fortrydelse for blandt andre Holstebro Kommunes borgmester, Hans Christian Østerby (A).

”Der må være grund til selvransagelse hos stiftsøvrigheden. Bygningen af Enghavecenteret havde en enorm betydning for Holstebro som vækstcentrum her i Vestjylland. Jeg går stadig og håber på, at der er en chance for at realisere projektet, men så er vi nødt til at vide, hvor vi står næste gang. Derfor må vi bruge dette som startskud til en debat om, hvorvidt kirken kan blokere for udviklingen af en by,” siger H.C. Østerby.

Det er formand for handelsstandsforeningen i Holstebro, Michael Ulsted, enig i.

”Jeg vil nu prøve at se, om vi kan få kirke- og kulturministeren Mette Bock (LA) i tale. Det er ikke rimeligt, at kirken kan gå ind og ødelægge projektet og udviklingen i Holstebro,” siger Michael Ulsted.

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få kontakt til kirkeministeren, men hun ønsker ikke at udtale sig. Det gør til gengæld Liberal Alliances kirkeordfører Leif Mikkelsen. Han giver sin opbakning til de lokale Holstebro-borgere.

”Der skal selvfølgelig tages hensyn til kirkerne, som har ligget i byerne meget længe, men det er skidt, hvis kirken direkte kan blokere for udviklingen i byerne. Det er jo ikke, fordi kirken skal fjernes fra området. Desuden er der masser af kirker, der ligger i nærheden af andre høje bygninger i midten af byerne. Jeg synes ikke, at man skal have ret til at sige, at der ikke må være noget i nærheden af en kirke,” siger Leif Mikkelsen, der nu vil rejse spørgsmålet over for sin partifælle Mette Bock.

Der findes ingen opgørelse over, hvor ofte kirker og stifter protesterer imod kommunens lokalplaner, som det er tilfældet her. Men noget tyder på, at det sker jævnligt. En aktindsigt foretaget af Kristeligt Dagblad i juni i år viste således, at 8 ud af 10 stiftsøvrigheder på fire år havde gjort indsigelse mod nybyggerier, som ifølge kirkerne truede deres historisk fremtrædende plads i lokalområdet.

Og den ret skal kirken stadig have, mener Viborg Stifts biskop, Henrik Stubkjær, der er ansvarlig for det veto, som er rejst over for Enghavecenteret i Holstebro.

”Det er væsentligt i et demokrati, at der er nogen til at varetage kulturarvens interesse, og at der er nogen til at sørge for, at man kan få en dialog om dette. Det kan stiftsøvrigheden med sin indsigelsesret. Men det er jo ikke sådan, at vi med vores veto kan bestemme noget. I sidste ende er det Erhvervsstyrelsen, der træffer en afgørelse, og det har jeg det udmærket med,” siger Henrik Stubkjær.

Ikke desto mindre er det kirkelige og kulturhistoriske argument blevet udfordret i sagen fra Holstebro. Dansk Folkepartis Søren Olesen, der er formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune, meddeler, at stiftsøvrighedens indblanding i sagen betyder, at han overvejer at melde sig ud af folkekirken.

”Det er ikke kirkens anliggende at blande sig i, om der skal være et butikscenter i Holstebro bymidte. Kirken skal tage sig af kirkegængere, og jeg tror ikke, at Vorherre har ment, at kirken skulle stoppe byggerier rundt omkring. Jeg synes, at folkekirken har store nok problemer med at få kunder i butikken, så jeg synes, at de skulle koncentrere sig om det i stedet for at nedlægge et veto her i Holstebro,” siger Søren Olesen, som ønsker, at stiftsøvrighedernes vetoret afskaffes.

Det synspunkt deles dog ikke af hans partifælle på Christiansborg, kirkeordfører Christian Langballe (DF).

”Jeg kan udmærket godt forstå borgmesteren og Søren Olesens frustration over, at vetoet bremser udviklingen i Holstebro. På den anden side er der også ræson i, at der ikke bygges en betonklods tæt op ad en kirke. Det er ikke sort/hvidt. Jeg synes, at indsigelsen skal bruges med omtanke, og jeg forstår godt, at folk bliver sure, men vi må også huske hensynet til kirkerne. Men jeg vil undersøge sagen nærmere og se, om der er noget, vi kan gøre,” siger Christian Langballe.