Prøv avisen

Politisk flertal kræver kirker fredet

Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring er bygget omkring 1240. Den oprindelige middelalderkirke er den nuværende kirkes tværskib. Døbefonden er romansk - hugget i gotlandsk kalksten. På væggen over det gamle højkor hænger et unggotisk krucifiks fra slutningen af 1200 tallet. Altertavle med fin komponeret nadverscene fra 1651. Foto: Ajs Nielsen.

Danmarks 1700 middelalderkirker er ikke fredede bygninger. Politisk flertal vil have kirke- og kulturminister Per Stig Møller (K) til at sikre beskyttelse af kirker

Danmarks hvidkalkede middelalderkirker kan i princippet ende som ruiner, hvis kirkerne lukkes, og menighedsrådenes pligt til at vedligeholde dem dermed ophører.

Ingen af landets 1700 middelalderkirker er nemlig fredede ved lov, og det skal kirke- og kulturminister Per Stig Møller (K) lave om på.

LÆS OGSÅ: Hvad skal der ske med middelalderkirkerne?

Sådan lyder kravet fra et politisk flertal, efter at Kristeligt Dagblad i går skrev, at det er uklart, hvem der ejer kirkebygningerne. Nationalmuseet advarede i den forbindelse om, at ingen er forpligtet til at sikre vedligeholdelsen, hvis man begynder at lukke middelalderkirker.

Derfor bør kirke- og kulturministeren nu sætte bevarelsen af kirkebygninger på den politiske dagsorden, mener Venstres kirkeordfører, Per Bisgaard.

"Det overrasker mig, at de ikke er fredet. Kirkerne er et historisk mindesmærke. Vi skal have klargjort, hvem der ejer dem. Og kirkeministeren må være tovholder i en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at de bliver bevaret. Stat og kirke hænger sammen, og den ordning må komme til sin ret her," siger han.

Dansk Folkepartis kirkeordfører, Jesper Langballe, vil ligeledes bede Per Stig Møller om at sørge for, at de næsten 1000 år gamle kirker bliver fredet: "Der bør være en lov, som siger, at staten har et vedligeholdelsesansvar, når en middelalderkirke hører op med at blive brugt som kirke."

Også Kristendemokraternes folketingsmedlem, Per Ørum Jørgensen, vil bede ministeren om at rejse lovforslag om fredning:

"Og har ministeren en anden holdning end mig, må jeg rejse et beslutningsforslag i Folketinget. Det er vor kulturarv, der er på spil, og vi bør frede de her kirker. Det ville man gøre med alle andre bygninger af den her karakter – vel vidende, at det er svært at se, hvad de økonomiske konsekvenser bliver."

SF's kirkeordfører, Pernille Vigsø Bagge, mener, at "staten bør overtage ejerskabet og gerne frede kirkerne".

"Så kan den lokale kirkeskat gå til forkyndelse, og vedligeholdelsen kan finansieres over den almindelige skat," siger hun.

Per Stig Møller bør handle hurtigt, lyder det fra De Konservatives kirkeordfører, Charlotte Dyremose, som frygter, at politikerne ellers ender med en hovsa-løsning:

"Det er en højaktuel sag. Lige pludselig står vi med kirker, der skal lukkes, og vi skal ikke haste lovgivning igennem på baggrund af en lukning. Derfor vil jeg nu drøfte sagen med kirke- og kulturministeren."

Charlotte Dyremose opfordrer ministeren til at "udstikke politiske rammer, som sikrer, at de kirker, der åbenlyst skal fredes, bliver fredet".

"Selve begrebet middelalderkirke er et fyrtårn i vor kulturarv, og derfor skal vi selvfølgelig frede. Men det er svært at vurdere, om alle kirker er bevaringsværdige, nogle ligner måske et skur, og derfor må vi sørge for, at fagfolk kan tage stilling fra gang til gang," siger hun.

Men fredning er "ingen garanti", vurderer Nationalmuseets museumsinspektør, Nils Engberg:

"Vi ser det med herregårde, som er fredede, men så dyre at vedligeholde, at de forfalder."

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Per Stig Møller.

johansen@k.dk