Prøv avisen

Populære kirker: Turistbesøg er ikke et problem

Marmorkirken: Debatten startede da en turist blev bedt om at forlade kirken under en gudstjeneste. Foto: Leif Tuxen.

Flere af de større kirker i Danmark er også yderst populære turistmål. De mange turistbesøg kan gøre det nødvendigt at lukke dørene til kirkelige handlinger, lød det i sidste uge fra Marmorkirken i København

Er der til tider så mange turister i nogle af de mest populære danske kirker, at det kan være nødvendigt at afvise turister fra at deltage i kirkelige handlinger?

Ja, lød det i sidste uge fra Mikkel World, der er sognepræst i Marmorkirken, et af de mere populære turistmål i København med 300.000 turistbesøg om året.

At mange turister skulle gøre det nødvendigt at afvise turister, kan man imidlertid ikke genkende i flere af landets øvrige meget turistbesøgte kirker.

Roskilde Domkirke er ligesom Marmorkirken et populært turistmål. Ifølge kirkens egne opgørelser besøger omkring 125.000 turister hvert år kirken. Ifølge sognepræst i kirken Paul Kofoed Christiansen har det trods kirkens populariet dog aldrig været et problem at få samspillet mellem turistbesøg og kirkelige handlinger til at fungere.

”Det er ikke sådan, at vi direkte går rundt og opfordrer alle turisterne til at deltage i de kirkelige handlinger, men de er meget velkomne. Det er vores mål, at turisterne skal være velkomne i kirken på lige fod med andre, så hvis nogle af turisterne ønsker det, er de også meget velkomne til eksempelvis at overvære en vielse på de helt almindelige vilkår, der gælder for alle, nemlig at man ikke går rundt i kirken eller tager billeder imens,” siger han.

Der sker dog sjældent, at der er andre end familien og de nærmeste, der ønsker at deltage i en begravelse, mens det forholder sig lidt anderledes med bryllupper, forklarer Paul Kofoed Christiansen.

”En vielse er en handling, hvor det i højere grad er oplagt, at turisterne oplever de fantastiske rammer, der er ved kirkens egentlige brug. Sådan at turisterne ikke oplever kirkerummet som et slags museum, men som en levende kirke. Kommer der eksempelvis en lille gruppe italienske turister forud for et bryllup, er de meget velkomne til at blive,” siger han.

Vor Frelsers Kirke på Christianshavn er også en populær kirke for turister i København. Forrige år havde man omkring 150.000 besøgende turister. Dertil kommer det berømte tårn, der besøges af omkring 165.000 om året.

”Vi har ganske mange turister, men det har aldrig været et problem for os, at vi måtte afvise nogen til kirkelig handlinger, og det har vi heller ikke gjort. Man kan måske sige, at vi sorterer på den måde, at vi fortæller turisterne, at der er en kirkelig handling, der skal til at gå i gang. Men hvis de ønsker at deltage, er de velkomne, for de kirkelige handlinger er offentlige,” lyder det fra tårnleder Dida Grundtvig, Vor Frelsers Kirke.

”I praksis er det intet problem at få til at hænge sammen med de kirkelige handlinger. Det er faktisk uhyre sjældent, at turisterne ønsker at blive til de kirkelige handlinger. For at sige det lidt firkantet, så er alle velkomne til globryllup her, hvis de skulle have lyst til det,” siger hun.

Man er også meget velkommen til at gå til globryllup i Ribe Domkirke, hvis man skulle have lyst til det, lyder det fra Jens Torkild Bak, der er domprovst i kirken, der hvert år har omtrent 180.000 besøgende. Kirken skriver ellers på sin hjemmeside, at ”man kan risikere, at kirken er lukket for turister. For at undgå at komme til en lukket dør er det en god idé at tjekke ændring i åbningstider, inden man besøger kirken. Der er selvfølgelig altid åbent i forbindelse med gudstjenester, men vi håber på forståelse for, at vi lukker for turister ved bryllupper og begravelser.”

Selvom det umiddelbart kunne lyde som et adgang forbudt for turister, er det dog ikke sådan, at reglen skal forstås, lyder det fra Jens Torkild Bak.

”Når vi skriver turister på den måde, handler det om, at man ikke må være på turistbesøg, hvor man går rundt og kigger og tager billeder under en kirkelig handlig. Hvis man gerne vil deltage i en kirkelig handling som turist, er man såmænd velkommen til det. Det er så bare ikke særligt tit, at turisterne udtrykker ønske om det,” siger han.

Det er heller ikke særlig tit, at turisterne gør det i Aarhus Domkirke, også selvom man i kirken har omkring 200.000 besøgende turister om året, lyder det fra domprovst Poul Henning Bartholin. Af Aarhus Domkirkes hjemmeside fremgår det også, at kirken er lukket for turister under kirkelige handlinger.

”Vi skriver det med henvisning til, at der ikke må være større grupper af turister, der går rundt i kirken under kirkelige handlinger. Turisterne må selvfølgelig gerne være der, og vi afviser ikke nogen. Det er klart min fornemmelse, at det forløber helt gnidningsfrit, også selvom vi har mange turister. Vores kirketjenere kan spørge besøgende, om de skal deltage i den kirkelige handling, men det er ikke sådan, at man ikke er velkommen til at deltage, selvom man ikke hører til følget,” siger Poul Henning Bartholin.