Prøv avisen

Præst chikaneret ud af embede og bolig

Tingbjerg Kirke ligger i et belastet boligområde i København. Præstens embedsbolig ligger i tilknytning til selve kirken, og efter et år med rudeknusninger, hærværk og indbrud har sognepræst Ulrich Vogel nu givet op og er flyttet. -- Foto: Foto: Wikimedia.

Menighedsråd mistænker utilpassede indvandrerbander for at stå bag terrorisering af præst i Tingbjerg i København. Politichef Per Larsen og menighedsrådsformand ved Gellerup Kirke, hvor man har oplevet lignende hærværk, tror ikke, at chikanen er religiøst motiveret

Gennem snart et år er præsteboligen i Tingbjerg blevet hjemsøgt af endnu ukendte gerningsmænd. De har kastet flasker og lysstofrør mod huset og knust ruderne med sten. De har tiltvunget sig adgang til stuerne og flænset en sofa op, revet ledninger ud af væggene og ødelagt malerier. Det er nok de færreste, der kunne sidde den slags voldsomme og tilbagevendende angreb overhørig. Sognepræst Ulrich Vogel kunne ikke. Efter 17 år som præst i Tingbjerg Kirke forlod han sin embedsbolig og lod sig sygemelde.

Menighedsrådet er rasende og fortvivlede over forløbet. De har måttet sige farvel til en præst, de holdt af, og som gennem årerne har været med til at etablere kirken som en væsentlig del af lokalmiljøet med suppekøkken, frokost til pensionisterne og ulvetime-middagsmad til de travle børnefamilier, og de retter al deres vrede mod de indvandrebander, som de mistænker, står bag.

Johanne Haastrup, provst i Brønshøj Provsti, som Tingbjerg Kirke hører under, forstår medlemmernes frustration og afmagt, men hun advarer mod at blande spørgsmålet om religion ind i en sag, hvor det måske slet ikke hører hjemme.

– Meget tyder på, at det er en gruppe af drenge – hvoraf langt de fleste har anden etnisk baggrund end dansk – der står bag chikanen, men vi skal passe meget på at drage konklusioner på baggrund af deres religiøse baggrund. Det her drejer sig om en gruppe utilpassede unge, der har lavet nogle meget grove og kriminelle handlinger. Det er ikke en religionskrig, siger Johanne Haastrup.

Samme analyse kommer fra menighedsrådsformand ved Gellerup Kirke i Århus, Ole Thvilum. I Gellerup oplevede man jævnligt hærværk fra unge indvandrerdrenge, indtil man for et par år siden indgik et samarbejde med den lokale fædregruppe og stiftede et vagtværn bestående af to muslimske mænd.

– Vi er nået langt med vagtværnet og den øvrige dialog, som vi forsøger at skabe for eksempel via fælles julemiddage og ramadan-aftener. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det aldrig har været vores opfattelse, at drengene er gået efter kristne bygninger eller personer. Tværtimod. Hvis kirken er blevet ramt, er det sket tilfældigt og samme aften, som der er blevet brændt en børnehave ned. De her drenge er frustrerede, deres vrede er ikke målrettet, men tilfældig, siger Ole Thvilum.

Noget tyder imidlertid på, at sagen i Tingbjerg er af en anden karakter. Gerningsmændene er målrettet gået efter præsteboligen flere gange, og flere menighedsrådsmedlemmer fortæller, at Ulrich Vogel har følt sig personligt chikaneret i flere år, inden hærværket eskalerede i foråret.

Det får imidlertid ikke Københavns politichef, Per Larsen, til at spekulere i religiøse motiver.

– Hvorvidt de her unge har haft et personligt udestående med præsten, skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror simpelthen ikke på, at den uoverensstemmelse har været af religiøs karakter. Vi har ikke set eksempler på, at bander er gået efter kristne symboler eller personer på den måde. Og man skal være yderst varsom med at bringe den slags påstande frem. Det puster til ilden, siger han.

Uanset motiverne er der ikke tvivl om, at konsekvenserne har været store for sognepræst Ulrich Vogel, der har forladt sin præstebolig og har sygemeldt sig. Han opholder sig nu et sted i udlandet og forsøger at få hold på sig selv og de ubehagelige oplevelser.

Et menighedsrådsmedlem, der står ham nært, siger:

– De har ikke bare ødelagt hans hjem. Det er Ulrich Vogel, de har ødelagt.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk