Prøv avisen

Præst i kraftig modvind efter terrorkronik

Præst og journalist Sørine Gotfredsen er havnet i et gevaldigt stormvejr i kølvandet på tragedien i Norge for 11 dage siden. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det fredelige multikulturelle samfund er en utopi, og det er terroristen Anders Breiviks handlinger et eksempel på. Sådan argumenterede sognepræst Sørine Gotfredsen i en kronik i sidste uge

Præst og journalist Sørine Gotfredsen er havnet i et gevaldigt stormvejr i kølvandet på tragedien i Norge for 11 dage siden.

I en kronik, Lad os bruge Anders Breivik rigtigt, i Berlingske Tidende i lørdags argumenterer hun for, at et lykkeligt multikulturelt samfund med kristne og muslimer er ren utopi og at multikulturalismen kan forklare tilsyneladende ubegribelige aktioner som Anders Breiviks.

LÆS OGSÅ: Terrortruslen indefra

Hendes synspunkter har på få dage affødt en sand læserstorm med flere end 1100 læserkommentarer, hovedsageligt kritiske, til kronikken, hvor Sørine Gotfredsen blandt andet skriver:

Opfindelsen af det gode multikulturelle menneske er som formel for en hel nation en farlig fantasi, der kan fremprovokere frygtelige kræfter, fordi den negligerer den enkeltes behov for at føle sig tryg i sin egen kultur.

Hun begrunder sin skepsis over for det multikulturelle samfund med historiske eksempler som korstogene og krigene på Balkan samt de massive ghettodannelser, der efterhånden præger store dele af Europa. Slutteligt skriver hun:

Anders Breivik skal også bruges til at forstå, hvor farligt mennesket er, når det føler sig presset, og at vi i denne multikulturelle tidsalder presser menneskene mere, end klogt er.

Men Sørine Gotfredsen er fuldstændig galt afmarcheret, mener Anders Gadegaard, domprovst i Københavns Stift.

At argumentere, som hun gør, kan sidestilles med at legitimere nazisternes holdning til jøderne i 1930erne. Nazisterne fremstillede jøderne som en trussel mod den tyske enhedskultur, og det er præcis det, hun gør, når hun fremhæver multikulturalismen som en trussel mod en dansk eller norsk enhedskultur. Jeg siger ikke, at hun sympatiserer med nazismen, men hun legitimerer ekstremisme ved at sige, at vi selv er ude om det, der er sket.

Anders Gadegaard er enig i, at vi har behov for en kultur og en historie at identificere os med, men ifølge ham truer multikulturalismen på ingen måde den danske kultur, da fremmede blot udgør fem procent af befolkningen.

I kronikken går Sørine Gotfredsen også i rette med de fremtrædende danske politikere og meningsdannere, som efter massakren i Norge udtrykte, at den stadig mere aggressive og uforsonlige debattone nærer det had, som Anders Breiviks gerninger udsprang af.

Blandt andre sagde tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) til Kristeligt Dagblad, at han ser en sammenhæng mellem den onde og uforsonlige tone, og at sådan noget her kan ske.

Sognepræst og medlem af Islamkritisk Netværk Jesper Bacher finder ikke, at Sørine Gotfredsens tidspunkt for at skrive kronikken er upassende.

Hun er ikke bange for debatten, og den multikulturelle ideologi, som er national selvfornægtende og blind for kulturelle og religiøse modsætninger, er ikke værd at samle på. Man kan desuden konstatere, at hvor islam står stærkt, står de kristnes frihed ofte svagt. Det ser man mange steder, og det er da betegnende, at hele 57 muslimske lande kan gøre fælles front mod retten til religionskritik. I debatten er det imidlertid vigtigt at understrege, at Breivik med sin ugerning til forveksling ligner det, han foregiver at bekæmpe. En blond talebaner med andre floskler, men med samme metoder og ideologiske galskab, siger Jesper Bacher.

gehlert@k.dk

vincents@k.dk