Præst klager over politimands brud på tavshedspligt

Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning, har henvendt sig til statsadvokaten om vicepolitiinspektør Knud Jensen

Efter at have afstået fra at tage til genmæle i flere måneder har sognepræst i Stauning Claus Thomas Nielsen nu planer om to retssager.

Han ønsker kirkeministerens tilladelse til at føre en retssag for at rense sig for alle beskyldninger om sit privatliv fremsat af daværende medlemmer af menighedsrådet. Nu har han gennem advokat Claus Bonnez bedt statsadvokaten i Sønderborg om at undersøge, om vicepolitiinspektør og tidligere medlem af Stauning Menighedsråd Knud Jensen som politimand har overtrådt sin tavshedspligt.

Advokat Claus Bonnez har taget sagen op efter en henvendelse fra Claus Thomas Nielsen, og advokaten oplyser, at brevet netop er sendt til statsadvokaten.

- Efter en regel i retsplejeloven kan borgerne klage over politiets adfærd, og der er en række af den slags sager hvert år. Som min klient har beskrevet hændelsesforløbet, er der grundlag for at bede statsadvokaten undersøge, om der har fundet noget strafbart sted, nærmere bestemt, om denne politimand har tilsidesat sin tavshedspligt, siger Claus Bonnez.

Spørgsmålet er, om Knud Jensen som privatperson i menighedsrådet har udnyttet, at han er politimand, eller om der kan rejses tvivl om, hvad der er politimæssig og privat adfærd.

- Vedkommende politimand har udtalt sig forskellige steder, og det er blandt andet påvist, at han har udtalt sig til statsamtet, som har behandlet sager vedrørende min klient. Så vidt jeg kan se, er der forskellige personer, som kan være interessante at tale med, fordi de har et kendskab til politimandens adfærd omkring tavhedspligten, og det har jeg bedt statsadvokaten sætte i værk, siger Claus Bonnez.

Statsadvokaten kan vælge at afvise anmodningen, men tages den op, kan undersøgelsen føre til en retssag, som ender med bøde, fængselsstraf eller en eller anden form for disciplinær reaktion.

Som det fremgik af Kristeligt Dagblad i går, er den aktuelle anledning til, at Claus Thomas Nielsen har skrevet til kirkeminister Tove Fergo (V) om renselsessagen, at tre af de udtrådte menighedsrådsmedlemmer i Stauning har holdt møde med en gruppe af konfirmandforældre. Her udtalte rådsmedlemmerne sig negativt om Claus Thomas Nielsen og læste op af dokumenter, som angiveligt stammer fra menighedsrådsarbejdet.

Menighedsrådet i Stauning er i samlet flok trådt tilbage. Det forventes normalt, at et afgået menighedsrådsmedlem afleverer sit arkiv til kirken. Sekretariatschef i Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer Jens Gram siger om et afgået medlems status:

- Man kan sige med sikkerhed, at et afgået medlem fortsat er omfattet af tavshedspligten og derfor ikke må tale om sager, der er tavshedsbelagt i menighedsrådsarbejdet, siger Jens Gram.

Hverken kirkeministeren eller Knud Jensen har en kommentar til brevet eller sagen.

vincents@kristeligt-dagblad.dk