Prøv avisen

Præst sagde op efter kamp mod skimmelsvamp

Peter Bandholm og hans kone, Bodil Bandholm, foran deres nuværende bolig. Her slipper de for den skimmelsvamp, som drev dem ud af præstegården. Foto: Henning Bagger.

Skimmelsvamp i præstegårdene er ikke kun dyrt at fjerne. Man kan også blive syg, hvis man bor i en bolig med skimmelsvamp. Det oplevede tidligere præst Peter Bandholm, hvis kone blev syg af skimmelsvamp i tjenesteboligen

Tydelig skimmel, en kone, der blev syg af at være i huset, og for langsom sagsbehandling. Det oplevede journalist og tidligere sognepræst i Asaa i Nordjylland Peter Bandholm, da han fandt skimmelsvamp i præstegården i 2006.

Vi kunne se, at der var skimmel på væggene og møblerne. Min kone have åndedrætsproblemer og fik at vide, at hun havde astma-bronkitis, siger Peter Bandholm.

LÆS OGSÅ: Skimmelsvamp er et udbredt problem i præstegårde

Peter Bandholm og hans familie er ikke de eneste, der har døjet med helbredsproblemer efter at have boet i en bolig med skimmelsvamp. I flere af de sager om skimmelsvamp i præsteboliger, som Kristeligt Dagblad har fået aktindsigt i, er præsterne eller præstens familie blevet syge eller utilpasse.

Det er et alvorligt problem, hvis man bliver syg af at bo et sted, hvor man er tjenstligt forpligtet til at bo, siger Christen Staghøj Sinding, medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse og formand for byggeudvalget. Han ser yderligere et problem i, at præsten ikke kan få arbejdsskadeerstatning, fordi skimmelsvamp ikke er anerkendt som arbejdsbetinget skade eller lidelse.

Det er dog ikke alle, der bor i en bolig med skimmelsvamp, som bliver syge.

Man kan ikke eksakt sige, hvor stor risikoen er for at blive syg af fugt og skimmelsvampevækst. Men vi kan se, at nogle mennesker, der opholder sig i boliger med fugt og skimmelsvamp, får symptomer og bliver syge, og så er der andre, der ikke reagerer, siger læge Jette Blands fra Sundhedsstyrelsen, der har skrevet en publikation om sundhedsfaren ved skimmelsvamp.

Internationale undersøgelser viser, at især mennesker med følsomme luftveje får symptomer, når de opholder sig i boliger med fugt og skimmelsvampevækst. Hvis man har luftvejsallergi som astma eller høfeber, vil symptomerne kunne forværres. Men også i øvrigt raske personer kan få symptomer, siger Jette Blands.

De symptomer, mennesker uden astma kan få, er typisk hovedpine, svimmelhed, træthed, udslæt eller kløende hud. Som udgangspunkt er skimmelsvamp dog ikke farligt i små mængder, kun hvis man udvikler en sjældent forekommende allergi over for skimmelsvamp.

Alle mennesker er udsat for skimmelsvampe, for der er skimmelsvampe overalt, siger Lars Gunnarsen, professor ved Statens Byggeforskningsinstitut.

Grænsen for, hvornår skimmelsvamp er farligt, er meget omdiskuteret. Statens Byggeforskningsinstitut bruger som tommelfingerregel, at der skal være skimmelsvamp på 0,25 kvadratmeter, før det er et problem. Hvis familien har småbørn, og der er skimmelsvamp i huset, skal man tage sig yderligere i agt.

Vi ser i stigende grad, at der kommer viden om, at børn i boliger med fugt og skimmelsvampevækst udvikler astmalignende symptomer med hoste og åndedrætsbesvær. Men vi kan ikke med sikkerhed sige, at børn, der vokser op i boliger med fugt og skimmelsvampevækst, vil udvikle astma, siger Jette Blands.

Ifølge hende er fugt og skimmelsvamp et usundhedstegn og hører ikke hjemme i indeklimaet.

Peter Bandholm endte med at gå på pension tidligere end planlagt, da hans tålmodighed slap op.

Jeg henvendte mig til menighedsrådet og provsten, men det faldt ikke i god jord. Fra provstens side fik jeg indtryk af, at det ikke var noget, man gjorde noget ud af. Det ordnede man inden for kirkens egne vægge. Der skete ikke noget, siger Peter Bandholm.

Han er tidligere journalist og kontaktede en bekendt, der arbejdede på Nordjyske, og fortalte ham om sagen. Da historien kom i pressen, var fanden løs. Peter Bandholm følte, at det var hans familie, der var noget galt med.

Jeg syntes, det gik for langsomt. Jeg tror, problemet var, at man ikke vidste, hvordan man skulle tackle det. Ens tålmodighed kan strækkes, men det er begrænset, hvor meget den kan strækkes, når det er ens familie, det går ud over.