Præst siger op i protest, fordi kollega spiste en græshoppe

En mærkværdig sag om spist græshoppe til en børnegudstjeneste har nu fået en præst til at sige sin stilling op. Både biskop, provst, præstekollega og menighedsråd står måbende tilbage

En spist græshoppe er skyld i, at præstestillingen nu står vakant i Højrup Kirke i Sønderjylland.
En spist græshoppe er skyld i, at præstestillingen nu står vakant i Højrup Kirke i Sønderjylland.

Da Johannes Døberen boede i ørkenen, lyder historien, at han levede af græshopper og vild honning.

Dengang var det besynderligt, men måske er det endnu mere mærkværdigt, at græshopperne et par tusinde år senere får en folkekirkepræst i Sønderjylland til at sige sin stilling op.

Sagen starter i Gram Kirke, hvor præsten Johannes Gjesing i marts sidste år afholder en familiegudstjeneste. Den skal handle om Johannes Døberen, og græshopperne skal med i prædikenen, beslutter han sig for. Han bestiller derfor en pakke tørrede græshopper over internettet, som man kan spise som snack. Det må da være et hit hos børnene, tænker han.

"Men til min store skræk viser det sig, at det er en pakke med levende græshopper, jeg har bestilt. Panik, panik," siger Johannes Gjesing, der nu står med en pakke kriblende græshopper, der er beregnet til at fodre slanger og krybdyr med.

Græshopperne kommer med i kirken. Børnene får dem at se, og præsten nipper hovedet af en enkelt og spiser den.

"Det var helt ukompliceret. Og i sammenhængen virkede det sjovt og gav mening, fordi det handlede om Johannes Døberen. Men det er nok ikke noget, jeg kommer til at gøre igen," siger han.

LÆS OGSÅ: Fløje går hvert til sit i lille sogn

Helt ukompliceret er det nu alligevel ikke. Faktisk er det utrolig kompliceret, mener Johannes Gjesings præstekollega Anne Marie Nande. Hun kalder episoden for "kirkeligt dyredrab" og synes, at det er så stort et problem, at hun efter gudstjenesten klager til biskoppen og provsten i Sønderjylland over kollegaens brug af levende dyr i sin prædiken.

"Hun mener, at det er utilstedeligt, at der har fundet dyredrab sted ved en gudstjeneste," siger Kim Eriksen, domprovst i Haderslev.

Men hverken han eller biskop Niels Henrik Arendt har fundet grund til, at der skal rejses påtale over for Johannes Gjesings græshoppe-prædiken. Den manglende opbakning fra biskoppen og provstens side har fået Anne Marie Nande til at tage sin afsked fra kirken og er stoppet med udgangen af august.

Det er ikke lykkes Kristeligt Dagblad at få kontakt med Anne Marie Nande, men i Højrup Kirkes sogneblad har den nu tidligere præst skrevet en artikel, hvor hun forklarer sin afsked med følgende:

"Jeg har en drøm: Gud siger "Jeg er livet", og vi fyldes med glæde over livets under! Og vi ser, at Guds ord er livets ord, at Guds hus er livets hus, og at gudstjeneste er livstjeneste!

Men Haderslev Stift vil ikke sige nej til kirkeligt dyredrab i fremtidens børnegudstjenester. Det er jeg meget ked af! Sådan en kurs kan jeg slet ikke bære og udsætte børn for. Derfor har jeg sagt op."

Domprovsten Kim Eriksen kalder det en meget speciel sag:

"Det er kommet meget bag på mig, at den fører til en opsigelse. Uenigheder blandt præster kan ofte være hårde og gå lige til biddet. Men det er ulykkeligt, når det kommer dertil, at man ikke kan acceptere hinandens frihed til at forvalte præsteembedet, som man synes bedst," siger han.

LÆS OGSÅ
: Sognepræst siger op: Har fået nok af kirkeministeren

Kim Eriksen forklarer, at det ikke er første gang, at en uenighed i sognet er gået i hårdknude. Sidste år skulle kirken arrangere en friluftsgudstjeneste, hvor rapperen Per Vers, der selv kommer fra Gram, blev inviteret til at optræde. Anne Marie Nande var så uenig i, at rapperen skulle medvirke, at hun meldte sig ud af arbejdsgruppen.

Biskop Niels Henrik Arendt tvivler på, at hendes opsigelse i bund og grund handler om græshopper, men mere skyldes en generel utilfredshed med, at hun ikke fik medhold i sin klage. Han kan ikke se, at der var noget grænseoverskridende i Johannes Gjesings græshoppe-spisning:

"Hun antyder i sin klage, at der ligger noget rituelt i handlingen med græshoppen. Men det er jo langt fra rituelt. Det var netop en del af en fortælling," siger han og understreger, at han har fuldt tillid til Johannes Gjesing, som han kalder "en knalddygtig præst", som er "alt andet end en eventmager og sprællemand".

Johannes Gjesing selv er forundret over hele situationen.

"Det er en gåde for mig, hvad der egentlig er sket. Men jeg kan forstå, at der er blevet klaget til biskop og provst over mig, men jeg har ikke selv hørt noget. Nu kan jeg forstå, at hun har taget sin afsked. Jeg kender hende som et sødt menneske, så jeg synes, det er underligt og helt uforståeligt," siger han og understreger, at han ikke har fået andre klager fra hverken sognebørn eller andre kolleger.

Heller ikke menighedsrådet kan forstå Anne Marie Nandes beslutning. Hendes stilling har været delt mellem Højrup, Gram og Fole Kirke, og ifølge menighedsrådsformand i Fole Sogn Sune Christensen står hun alene med sin kritik i sognet.

"Vi er uenige med hende. Naivitet er et ord, der kommer os i hu. Nu har vi noteret os, at hun har sagt op. Og mere kan vi ikke gøre ved det," siger han.