Præst skulle holdes væk fra kirke af hensyn til muslimer

Menighedsrådsformand frabad sig, at en eks-muslim, der nu er blevet folkekirkepræst, skulle holde et foredrag i kirkens regi

Massoud Fouroozandeh, præst og grundlægger af frikirken Church of Love.
Massoud Fouroozandeh, præst og grundlægger af frikirken Church of Love. Foto: CLAUS FISKER Denmark.

Sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh var forarget, efter at han tirsdag i sidste uge havde talt med præsten for Tveje Merløse Kirke i Holbæk. Med stor beklagelse havde sognepræst Lisbeth Thomsen meddelt ham, at hun alligevel ikke kunne betale ham det aftalte honorar for at komme og holde foredrag i kirken om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. Den lokale menighedsrådsformand ønskede nemlig ikke Massoud Fouroozandehs navn sat i forbindelse med kirken og så det ikke som kirkens opgave at betale for arrangementet, lød forklaringen.

Grunden var tilsyneladende, at han mener, det vil genere de lokale imamer, at jeg holder mit foredrag om min vej fra islam til kristendom, siger Massoud Fouroozandeh, som er konvertit og Danmarks første teolog med muslimsk baggrund.

I en intern mail skriver menighedsrådsformanden, at han er bekymret over, at Massoud Fouroozandeh tager afstand fra enhver form for sameksistens og religionsmøde med muslimer, hvilket ifølge formanden ikke er i tråd med kirkens overordnede linje. Men den bekymring er der slet ikke hold i, siger Massoud Fouroozandeh.

Jeg tager ikke afstand fra muslimer, kun fra fanatisk islamisme. Det er utrolig dobbeltmoralsk, at formanden ikke ønskede min tilstedeværelse, når han og kirken netop går ind for dialog mellem kristne og muslimer. Endnu mere grotesk er det, at Hellig Kors Kirke på Nørrebro i København inviterede imamen Abdul Wahid Pedersen til at tale pinsedag, mens en kristen sognepræst som mig åbenbart er for kontroversiel til at tale i kirken i Holbæk, siger han.

LÆS OGSÅ: Imamen er velkommen, men præster får den kolde skulder

Kristeligt Dagblad har trods kontakt til muslimer i området ikke talt med nogen, der finder det problematisk, at Massoud Fouroozandeh skulle tale i den lokale kirke.

Det var oprindeligt sognepræst i Tveje Merløse Kirke Lisbeth Thomsen, som inviterede Massoud Fouroozandeh til at holde foredrag. Arrangementet skulle holdes i kirkens sognegård onsdag den 15. maj i samarbejde med Evangelisk Samling, som er en sammenslutning af blandt andre Holbæk Frikirke, Baptistkirken, Indre Mission, Frelsens Hær og Luthersk Mission. I kontrakten på foredraget er Tveje Merløse Kirke angivet som en af arrangørerne, mens Lisbeth Thomsen står som kontaktperson.

Men dette er tilsyneladende ikke godkendt af kirkens menighedsrådsformand, som skriver i en mail fra den 9. og 10. maj, at Evangelisk Samling må stå for udgifterne, og at Massoud Fouroozandehs navn ikke bør sættes yderligere i forbindelse med Tveje Merløse Kirkes logo, uden at formanden er orienteret.

LÆS OGSÅ: Indvandrere holder liv i kirken

Da Massoud Fouroozan-deh fik formandens udmeldinger at vide over telefonen, tilbød han at holde foredraget alligevel med eller uden løn.

Økonomien skulle ikke spænde ben for min ytringsfrihed. For mig var det både et kald og til sidst også et princip om at holde det foredrag, så det gjorde jeg, siger han.

Foredraget fandt som planlagt sted den 15. maj i Tveje Merløse Kirkes sognegård og var ifølge præst Lisbeth Thomsen en stor succes. Hun beklager hele forløbet og forstår godt, at Massoud Fouroozandeh føler sig krænket. Hun ønsker dog ikke at skabe splid i menighedsrådet, som hun i øvrigt kalder godt og velfungerende.

Det er en helt speciel situation, som vi aldrig har haft før, og som jeg ikke håber, vi får igen. Det er en ener. Vi har et rigtig godt menighedsråd og en rigtig god og ordentlig formand, siger hun.

Menighedsrådsformanden i Tveje Merløse Kirke hedder Poul Erik Aaen. Han afviser at have modsat sig arrangementet.

Det er ikke rigtigt, at jeg har sat mig imod foredraget. Jeg har slet ikke noget med det at gøre. Det er Evangelisk Alliances arrangement.

Men i kontrakten står jeres kirke som en af arrangørerne, og jeres præst står som kontaktperson. Så er det vel også jeres arrangement?

Jeg har ikke kendskab til den kontrakt. Vi har gjort én ting, nemlig at stille vores sognegård til rådighed. Og vi har reklameret smukt for foredraget i flere måneder på vores hjemmeside, så det lyder ikke særlig sandsynligt, at jeg skulle have modsat mig det, vel?.

Hvorfor har Massoud og jeres præst så den opfattelse, at Massoud alligevel ikke var velkommen i kirken?

Det kan jeg ikke vide.

I din mail virker du bekymret over, at det kan skade jeres samarbejde med de lokale muslimer, hvis Massoud Fouroozandeh holder sit foredrag. Har jeg misforstået det?

Interne mail sendt videre til andre har jeg ikke lyst til at kommentere på. Man kan læse meget på mange måder, hvis man får sådan nogle mail stykvist udleveret.

Det er derfor, jeg ringer for at få din version af historien

Jeg har ingen kommentarer til interne mail. Der må stå noget i de mail, som jeg ikke er bekendt med. Det kan jeg ikke udtale mig om.

Vil det sige, at det er taget ud af den blå luft, at du er imod foredraget?

Jeg kan kun sige, at jeg ikke vil kommentere noget udsagn på det grundlag.

Hvad synes du om, at Massoud skulle holde sit foredrag?

Det har jeg ikke lyst til at kommentere. Det er et foredrag uden for vores regi, det har jeg ingen mening om.

Efter foredraget samlede publikum i Tveje Merløse Kirke ind til Massoud Fouroozandeh. På den måde modtog migrantpræsten et beløb svarende til halvdelen af den aftalte pris i kontrakten.