Prøv avisen

Præsteboliger skal ikke administreres af menighedsrådet

Biskop Karsten Nissen mener, at præsternes tjenesteboliger skal administreres af stiftet eller provstiet, ikke mindst fordi det vil mindske mulighederne for interessekonflikter mellem præst og menighedsråd. Landsforeningen af Menighedsråd er uenig. Foto: Henning Bagger

Biskop Karsten Nissen mener, at præsternes tjenesteboliger skal administreres af stiftet eller provstiet, ikke mindst fordi det vil mindske mulighederne for interessekonflikter mellem præst og menighedsråd. Landsforeningen af Menighedsråd er uenig

Det er ikke kun problemer med skimmelsvamp, præster med tjenesteboligpligt kan støde ind i. Også andre ting omkring tjenesteboligen af mere privat karakter kan skabe konflikter mellem præst og menighedsråd.

Ifølge biskop i Viborg Stift Karsten Nissen skal præstens tjenestebolig administreres af stiftet eller provstiet, blandt andet fordi man derved kan forhindre konflikter.

LÆS OGSÅ: Præst sagde op efter kamp mod skimmelsvamp

Forslaget vil indebære, at der ikke vil være penge mellem præst og menighedsråd, og endelig vil det betyde, at præsteboligen ikke bliver et konfliktpunkt mellem præst og menighedsråd, siger Karsten Nissen.

Samtidig mener han, at man ved at flytte ansvaret for præsteboligerne til stift eller provsti kan sikre en ensartet vedligeholdelse af boligerne.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Landsforeningen af Menighedsråd oplever 37 procent af alle præster, at deres private køkken bliver brugt til arrangementer med kirken. Det, at præsteboligen ofte ligger i samme bygning som præstens kontor eller konfirmandlokaler, kan for nogle blive et problem, fordi arbejde og privatliv glider sammen. I nogle tilfælde resulterer det i konflikter mellem præst og menighedsråd. For Karsten Nissen er forslaget da også af praktisk, administrativ karakter.

Tjenesteboligen er et arbejdsvilkår for præsten, som har boligpligt. Derfor bør ansvaret for boligen også være en del af det tjenstlige tilsyn med præsten, siger Karsten Nissen.

Da det er biskopperne, der er ansvarlige for tilsynet med præsten, mener Karsten Nissen, at administrationen af præsteboligen skal op på stifts- eller provstiniveau.

Landsforeningen af Menighedsråd er uenig.

Vi mener, at ansvaret for præstegården ligger udmærket hos menighedsrådet. Det er klart, at man kan se konfliktmuligheden der. Man kan bruge præstegår-den som kampplads, hvis der er spændinger mellem præst og menighedsråd. Men det kan jo gå begge veje, siger Inge Lise Pedersen, formand for Lands-foreningen af Menighedsråd.

Præsteforeningen kan godt se fordele ved Karsten Nissens forslag. Som det er i dag, er det menighedsrådene, der ejer og administrerer præstens tjenestebolig, men selve ejerskabet ser Præsteforeningen ikke som et problem. Det er administrationen, der skal flyttes.

Vi har den holdning, at administrationen af præsteboliger med fordel kan placeres hos provsten, siger Christen Staghøj Sinding, medlem af Præsteforeningens bestyrelse og formand for byggeudvalget.