Præsteoprør over brev til muslimske lærde

84 præster i folkekirken skriver under på et åbent brev, som kalder islam og kristendom for modsætninger. De to religioner har slet ikke det til fælles, som Danske Kirkers Råd hævdede i en dialog med ledende muslimer, lyder kritikken

Kristne og muslimer taler ikke om den samme Gud. Det understreger 84 sognepræster i folkekirken, som har underskrevet et åbent brev i protest mod det brev, som sammenslutningen Danske Kirkers Råd sendte til muslimske lærde som tak for en opfordring til religionsdialog.
Kristne og muslimer taler ikke om den samme Gud. Det understreger 84 sognepræster i folkekirken, som har underskrevet et åbent brev i protest mod det brev, som sammenslutningen Danske Kirkers Råd sendte til muslimske lærde som tak for en opfordring til religionsdialog. Foto: stock.xchng.

Kristne og muslimer taler ikke om den samme Gud. Det understreger 84 sognepræster i folkekirken, som har underskrevet et åbent brev i protest mod det brev, som sammenslutningen Danske Kirkers Råd for kort tid siden sendte til 138 muslimske lærde som tak for en opfordring til religionsdialog. Underskriverne af det nye brev mener, at kirkerådets brev går alt for langt med hensyn til, hvad der teologisk og etisk forener kristendom og islam. De to religioner er snarere hinandens modsætninger, lyder det.

Det er teolog Katrine Winkel Holm og sognepræst Jesper Bacher, begge medlemmer af Islamkritisk Netværk, som har taget initiativ til det nye åbne brev, som skal vise, at der er forskellige syn på sameksistensen mellem kristendom og islam blandt danske teologer. Det var sidste år, at de muslimske lærde skrev til pave Benedikt XVI og en række kirkesamfund i Europa med opfordring til religionsdialog og fred.

Underskrifterne på det nye brev udgør en alliance så bred, at man sjældent har set magen til det i dansk kirkeliv. Der er præster fra den tidehvervske fløj, fra den grundtvigske midtbane og fra højrefløjens missionsbevægelse. Morten Kvist, grundtvigsk valgmenighedspræst og medlem af Det Etiske Råd, har fundet det nødvendigt at skrive under på det åbne brev.

Så vidt jeg kan se, er der ikke noget, der teologisk forener kristendom og islam. Det er vigtigt at markere, at religionsdialog er flere forskellige ting. Den bedste baggrund at leve side om side på er at få de forskelle frem, som reelt deler vandene. Så ved man, hvor man har hinanden. Men hvis de muslimske lærde kunne komme med en autoritativ udlægning af visse steder i Koranen, som ikke længere legitimerer volden, så ville det da være rigtig godt, siger Morten Kvist, som understreger, at forskellene i religion ikke betyder, at man ikke skal snakke sammen.

På højrefløjen har lektor ved Menighedsfakultetet i Århus, Carsten Vang, også valgt at skrive under.

Det er vigtigt med en klar røst ind i debatten om forholdet mellem islam og kristendom og om de steder, hvor vi taler, og må tale, anderledes, end muslimer gør det. Jeg ved fra mange rejser, at de kristne lider mange steder i Mellemøsten. Derfor forekommer det mig en smule dobbelt, når de muslimske lærde henvender sig og præsenterer islam som en fredens religion, når man på den anden side åbent bifalder, at muslimer, som bliver kristne, skal forfølges og i visse tilfælde slås ihjel. Fordi det nye brev tager det aspekt op, vil jeg gerne støtte det, siger Carsten Vang.

Blandt andre underskrivere er også sognepræst Henrik Højlund, talsmand for Evangelisk-Luthersk Netværk, sognepræst Kathrine Lilleør og Edith Thingstrup, sognepræst og medlem af Venstre.

Katrine Winkel Holm og Jesper Bacher beskylder for egen regning formand for Danske Kirkers Råd, domprovst i København Anders Gadegaard, for i udenlandsk presse, blandt andet i Ecumenical News International, at fremstille det, som om han med brevet til de muslimske lærde udtaler sig på folkekirkens vegne.

Det kan jeg afvise som sludder og vrøvl. Men i øvrigt agter jeg ikke at diskutere på det niveau, siger Anders Gadegaard.

vincents@kristeligt-dagblad