Præster kan dømmes for bibel-citater

Præster kan dømmes for diskrimination, hvis de med baggrund i Bibelen kritiserer homoseksualitet, vurderer juraprofessor. Meget problematisk, mener Indre Missions formand

En præst, som med henvisning til Bibelen tager afstand fra homoseksuelle, kan i princippet blive dømt for diskrimination efter straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf. Det vurderer Vagn Greve, professor i strafferet ved Københavns Universitet.

Diskussionen om, hvorvidt man kan dømmes for sin religiøse overbevisning, er aktuelt i forbindelse med den muslimske bevægelse Hizb-ut-Tahrirs talsmand, som fornylig blev idømt 60 dages betinget fængsel for at opfordre til drab på jøder, blandt andet med henvisning til et koran-citat.

På samme måde kan også en dansk præst dømmes for diskrimination, hvis han med baggrund i Bibelen udtaler sig nedsætten-de om eksempelvis homoseksuelle, mener Vagn Greve.

- Jeg har eksempelvis hørt en præst, med henvisning til Bibelen, sammenligne homoseksualitet med mord. Hvis han var blevet tiltalt, er det meget sandsynligt, at han ville blive dømt for diskrimination efter racismeparagraffen. Det er i teorien ligegyldigt, om afsenderen er en privatperson eller Bibelen. Hvis præsten uden nogen yderligere forklaring eller forsøg på at sætte ordene ind i en moderne kontekst udtaler sig nedsættende om en bestemt gruppe, kan han dømmes, siger Vagn Greve, som påpeger, at man ikke skal have mulighed for at dække diskrimination ind under sin religion.

- Skal man sætte det lidt på spidsen, kan man forestille sig en gruppe mennesker, som under påskud af deres religion fanger og spiser et barn ved fuldmåne. Det fritager dem naturligvis ikke for straf, siger Vagn Greve.

Fomsgaard-sagen

I 1990 blev den indremissionske Emmy Fomsgaard frikendt i både byret og landsret for i et læserbrev at have skrevet, at »homosex er den ækleste form for hor«, blandt andet med henvisning til Tredje Mosebog, hvor der står, at »hos en mand må du ikke ligge, som man ligger hos en kvinde; det er en vederstyggelighed«. I den forbindelse blev det blandt andet påpeget, at direkte citater fra Bibelen faldt uden for racismeparagraffen.

Gorm Toftegaard Nielsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet, mener dog også, at der kan være situationer, hvor retten vil se mildere på udtalelser med baggrund i eksempelvis Bibelen eller Koranen.

- Det hele afhænger af sammenhængen. Man kan formentligt godt blive dømt, hvis man nedværdiger nogen med henvisning til Bibelen. Men jeg kan også forestille mig den modsatte situation, hvor retten vil være mere tolerant, hvis en bestemt udtalelse har baggrund i Bibelen eller Koranen. Det afgørende er grovheden af udtalelserne. Når Emmy Fomsgaard blev frikendt, og Hizb-ut-Tahrir blev dømt, skyldes det formentligt, at Hizb-ut-Tahrir direkte opfordrede til drab, mens Emmy Fomsgaard ikke konkret var til fare for nogen, siger han.

Christian Poulsen, som er landsformand for Indre Mission og sognepræst i Snejbjerg ved Herning, er bekymret over, at en præst kan straffes for at gengive Bibelens ord om eksempelvis homoseksualitet.

- Hvis man skal straffes for at betragte homoseksualitet som en synd, som det står i Bibelen, skal jeg da straks slæbes i retten. Det er meget problematisk, hvis man som kristen risikerer enten at blive straffet eller udsat for meningscensur, hvis man rent faktisk ønsker at holde fast i Bibelens ord, siger Christian Poulsen, som gerne så en retssag om spørgsmålet.

- Det er et stort problem, hvis vi er kommet derud, hvor selve det at prædike Bibelens ord kan føre til straf. Derfor så jeg gerne en egentlig retsafgørelse, siger Christian Poulsen.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk