Prøv avisen

Præster kritiserer: For kort tid til kirkehøring

Socialdemokraternes Karen Klint er formand for Folketingets Kirkeudvalg. Hun hilser på sin vis præsternes initiativ om at forlænge høringsfristen velkommen. Foto: Rune Johansen Denmark

Flere præster kritiserer den korte høringsfrist angående diskussionen om kirkernes fremtidige styring

Folkekirkens fremtidige styring er blevet et hedt spørgsmål. Nu sætter flere præster spørgsmålstegn ved, om der er sat tid nok af til at diskutere den. Kirkeminister Manu Sareen (R) er derfor kaldt i samråd i Folketingets Kirkeudvalg.

Kirkeministeren har nedsat et udvalg, som skal give nogle bud på, hvordan folkekirken i fremtiden kan ledes på en ny måde, måske både med et stort, årligt kirkemøde og et landsdækkende kirkeråd. Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger skal det diskuteres fra maj og hen i det tidlige efterår, som udvalgets kommissorium formulerer det. For lidt tid, mener Dansk Folkeparti.

LÆS OGSÅ: Forlæng høringsfristen! Menighederne skal have mere tid

Nu kommer kirkeministerens udvalg med en helt ny og historisk anvisning på, hvordan folkekirken skal styres i fremtiden, og så bliver debatten lagt i sommerperioden, hvor ikke alle menighedsråd er samlede. Det betyder, at de har al for lidt tid til at diskutere en sag, der har så vital betydning for deres fremtid, siger Christian Langballe, som vil kalde ministeren i samråd.

I dagens avis gør 18 præster, heriblandt biskop Lise Lotte Rebel, indsigelse imod den løse plan, der ligger for at diskutere strukturudvalgets første rapport. De vil have kirkeministeren til at fastsætte en høringsfrist, som løber over seks måneder fra maj til november.

Radikale Venstres kirkeordfører, Linda Kristiansen, vil nøje følge sagen.

Det er altid godt med en lang høringsfrist. Umiddelbart skulle der i den nuværende høringsfrist være plads til et par menighedsrådsmøder fra forår til starten af efteråret. Men vi vil da vende sagen med vores kirkeminister, siger Linda Kristiansen.

Socialdemokraternes Karen Klint er formand for Folketingets Kirkeudvalg. Hun hilser på sin vis præsternes initiativ velkomment.

Høringsfristen i udvalget er ikke noget, vi i Kirkeudvalget har indflydelse på, for det er regeringens strukturudvalg. Men alle er opmærksomme på, at strukturudvalget kom tre måneder for sent i gang. Jeg kender ikke selv regeringens timing, men præsternes henvendelse kan måske være med til at synliggøre den videre proces, siger Karen Klint.

Inge Lise Pedersen, formand for landets menighedsråd, mener, at der er tid nok.

Jeg er uforstående over for, at præsterne kalder det en kort høringsfrist, for faktisk er det en ekstra og helt unik mulighed for at kommentere udvalgets foreløbige arbejde. Normalt lægger et udvalg først sine overvejelser ud til høring, når de er afsluttede, siger hun.

Kravet til udvalget er, at der skal ligge et forslag til en ny styrelsesordning med udgangen af 2013. Det håber formand Hans Gammeltoft Hansen kan nåes.