Prøv avisen

Præster skal klædes på til religionsmøde

"Der er en stigende tendens i antallet af konvertitter, fordi vi lever i et stadig mere multireligiøst samfund", siger religionsforskeren Mogens Mogensen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Folkekirken udfordres i stigende grad af det stadigt voksende antal muslimer og nyåndelige, som konverterer til kristendommen. Et nyt dåbsmateriale skal hjælpe præsterne med det uvante møde

Markant flere mennesker i det danske samfund vælger at konvertere til kristendommen. Alligevel er mange af folkekirkens præster usikre, når de står over for et menneske fra en anden religion, som ønsker at blive kristent. Et nyt dåbsmateriale skal hjælpe præsterne i den uvante situation, som ser ud til at blive mere almindelig i fremtiden.

Alene fra 2000 til 2004 valgte 660 mennesker med en anden religiøs baggrund at skifte til den kristne tro, viser den første undersøgelse af konversionens udbredelse i Danmark, som på det tidspunkt blev foretaget af ph.d. i interkulturelle studier Mogens S. Mogensen. Den er ikke siden blevet fulgt op af en lignende undersøgelse, men Mogens S. Mogensen vurderer, at interessen for at skifte religion også vil fortsætte i de kommende år.

"Der er en stigende tendens i antallet af konvertitter, fordi vi lever i et stadig mere multireligiøst samfund, og den største gruppe er blandt muslimske iranere," siger Mogens S. Mogensen.

Han er en af forfatterne bag det nye dåbsmateriale, som er det første af sin art, der er beregnet på at hjælpe præster i mødet med konvertitter.

Sognepræst Arne Kappelgaard kender til de udfordringer, der opstår i religionsmødet. Som sognepræst i Kingos Kirke i København er han en af de folkekirkepræster i landet, der har størst erfaring med dåbsoplæring af konvertitter. Han har døbt cirka 15 konvertitter, og selvom han altid har taget afsæt i Bibelen, har han ikke nogen manual for, hvordan den bedste dåbsoplæring foregår.

"Jeg står famlende på den måde, at det er en ny situation, hver gang der kommer en med en anden trosbagage. Jeg er nødt til at føle mig frem til, hvordan jeg skal oplære i den kristne tro," siger Arne Kappelgaard og er glad for det nye dåbsmateriale.

Kåre Schelde Christensen, cand.theol. og generalsekretær i Folkekirke og Religionsmøde, som er et samarbejde mellem 9 af landets 10 stifter, har også været med til at udarbejde det nye dåbsmateriale.

"Folkekirken står i et nyt møde, der ikke fandtes få år tilbage, og det er et møde, præster ikke er blevet uddannet i. Derfor er mange usikre over for opgaven, men med materialet har vi givet folkekirken et nyt værktøj," siger han.

Det bakker Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center, op om. I sit arbejde får hun henvendelser fra præster, der søger hjælp til, hvordan de skal tage imod nyåndelige og muslimer.

"Min erfaring siger mig, at mange præster ikke ved, hvad de skal stille op med dem, der banker på folkekirkens dør med en helt anden trosbagage," siger Birthe Munck-Fairwood og hilser det nye dåbsmateriale velkommen.

Materialet henvender sig til voksne med en muslimsk eller østligt-inspireret trosbaggrund og tager udgangspunkt i den tro, de søgende kommer med. Muslimer får oplæring i de kristne dogmer, mens materialet til nyåndelige tager afsæt i østligt-inspirerede emner som transformation, kraft og holisme. Målet er, at den nye indpakning og de nye tilgange til kristendommen skal hjælpe præsterne til at åbne flere døre ind til folkekirken.

Retsteolog Kristine Garde understreger dog, at det er altafgørende, at kernen i det kristne budskab bliver formidlet, også selvom nogle kommer til folkekirken med en anden religion end kristendommen.

"Det vigtigste er at forklare dem betydningen af, at Jesus er Kristus, Guds søn, nemlig at Kristus er frelsesvejen til Gud. Når vi dåbsoplærer mennesker med en anden religion, skal de fra dag ét have at vide, at her er den afgørende forskel. Vi kan ikke give køb på folkekirkens identitetsmærke," siger hun.

marianne.knudsen@k.dk