Præst fortsætter uden klar afvisning af reinkarnation

Sognepræst Annette Berg, der skabte debat med sine udtalelser om reinkarnation, er tilbage på prædikestolen, efter at biskop i går ophævede suspenderingen. Men det er stadig uklart, hvad hun reelt tror på, mener teologiprofessorer

Biskoppen har besluttet, at Annette Berg kan fortsætte som sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup Pastorat. Biskoppen fastholder dog det tidligere meddelte skærpede tilsyn med Annette Berg. Det løber frem til den 31. december 2016. Privatfoto
Biskoppen har besluttet, at Annette Berg kan fortsætte som sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup Pastorat. Biskoppen fastholder dog det tidligere meddelte skærpede tilsyn med Annette Berg. Det løber frem til den 31. december 2016. Privatfoto. Foto: Privatfoto.

Trods stærkt kritiserede og kontroversielle udtalelser om sin tro på reinkarnation er sognepræst Annette Berg fra Vig i Nordvestsjælland tilbage i funktion efter sin suspendering.

Det er konsekvensen, efter at Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller i går ophævede suspenderingen af præsten.

Men der er et grundlæggende problem med afgørelsen, siger to teologiprofessorer: Det er ikke blevet belyst, om præst Annette Berg endnu tror på reinkarnation:

”Det er et vagt dokument, der ikke fører til en afklaring af, hvorvidt Annette Berg tror på reinkarnation. Man kan ikke lade være med at sammenligne med sagen om Per Ramsdal. Igen har vi en uklarhed om præsters tro, men i sagen om Ramsdal blev han i det mindste sat til at genopfriske sin teologiske børnelærdom. Jeg synes ærlig talt, at Annette Berg med sine udtalelser har skabt lige så stor uklarhed om folkekirkens troværdighed, at det ville være på sin plads, at hun også skulle indgå i et teologisk mentorforløb. Med denne fremgangsmåde bliver der skabt usikkerhed om, hvad folkekirken er for en størrelse,” siger Svend Andersen, teologiprofessor ved Aarhus Universitet og formand for Selskab for Kirkeret.

Sognepræst Annette Berg blev landskendt, da hun i programmet ”Præstens lektie” den 29. oktober 2015 på TV Øst bekendtgjorde, at hun tror på reinkarnation.

I slutningen af december kom det desuden frem, at der lokalt er borgere, som forholder sig kritisk til Annette Bergs nyreligiøse aktiviteter og tro på reinkarnation.

Teologiprofessor Niels Jørgen Cappelørn fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret under Københavns Universitet undres ligesom Svend Andersen over, at biskoppen i en pressemeddelelse om ophævelsen af suspenderingen af Annette Berg ikke direkte oplyser, hvorvidt hun stadig tror på reinkarnation.

”Det er en folkekirkelig biskoppelig skrivelse, der ikke vil tale om, hvad det i virkeligheden handler om. Indholdet er holdt i margarine-vendinger, man kan glide i, og det er teologisk svagt, fordi pressemeddelelsen forsøger at smyge sig uden om sagens egentlige indhold. Man kan ikke se, om præsten stadig tror på reinkarnation. Hun har formentlig fastholdt, at hun ikke forkynder reinkarnation fra prædikestolen, men at hun selv tror på det. Det er der dog ikke noget nyt i,” siger Niels Jørgen Cappelørn.

Han undrer sig ligeledes over, at biskop Peter Fischer-Møller fastholder det tjenstlige tilsyn med præst Annette Berg indtil næste årsskifte.

”Når nu biskoppen og præsten er så enige, som det lyder ifølge pressemeddelelsen, hvorfor skal hun så være under skærpet tilsyn? Skyldes det, at hun i virkeligheden ikke har ændret mening om sin tro på reinkarnation? Jeg kan ikke se det som andet end en måde at smyge sig uden om en ubehagelig sag for biskoppen,” siger Niels Jørgen Cappelørn.

På spørgsmålet om, hvorvidt Annette Berg tror på reinkarnation, henholder Roskildebiskop Peter Fischer-Møller sig til ordlyden i pressemeddelelsen udsendt i går.

”I almindelighed er spørgsmålet om, hvad et menneske tror på, et mellemværende mellem den enkelte og Vorherre. Det, som præster aflægger præsteløfte på, er, at de vil forkynde Guds ord. Fokus er på forkyndelsen, og det er også det, jeg har fokus på i mit tilsyn med præster,” siger Peter Fischer-Møller.

Annette Berg ønsker ikke at udtale sig, men på Facebook udtrykker hun dog glæde over sagens udfald:

”Sikken dag ... ! Jeg er atter i fuld funktion som sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup pastorat. Og hvor er jeg glad og lettet. Jeg er dybt taknemmelig for Peter Fischer-Møllers kompetente måde at være biskop og chef på i denne sag.”