Prøv avisen

Præst og biskop i strid om fængselsgudstjeneste

”Hvad er det, ledelsen vil? Er biskoppen bange for mig? Er hun misundelig? Er hun nervøs eller blot magtorienteret og har dermed et ubændigt behov for at tryne præster? Jeg ved det ikke. Til gengæld kommer jeg den 12. januar med oprejst pande, sårbar og nøgen, men klar i spyttet. Jeg glæder mig faktisk - denne gang,” skrev præst Anders Kjærsig på Facebook.

Anders Kjærsig, sognepræst i Nørre Søby og Heden Sogne på Fyn, kritiserer i skarpe vendinger biskop Tine Lindhardt, fordi hun har indkaldt ham til hans fjerde tjenstlige samtale. Årsagen er, at han aflyste en julegudstjeneste i Statsfængslet på Søbysøgaard

Der blev ikke lagt fingre imellem, da sognepræst Anders Kjærsig fra Heden og Søby Sogne på Fyn på Facebook offentliggjorde sine tanker om at være blevet indkaldt til tjenstlig samtale af biskop i Fyens Stift Tine Lindhardt for fjerde gang.

På Facebook lød det på nytårsdag om biskoppen:

”Hvad er det, ledelsen vil? Er biskoppen bange for mig? Er hun misundelig? Er hun nervøs eller blot magtorienteret og har dermed et ubændigt behov for at tryne præster? Jeg ved det ikke. Til gengæld kommer jeg den 12. januar med oprejst pande, sårbar og nøgen, men klar i spyttet. Jeg glæder mig faktisk - denne gang.”

Adspurgt om hensigten med kritikken siger Anders Kjærsig:

”Hvis ikke jeg går ud i offentligheden med kritik af ledelsen, så sker der ikke noget. Hvorfor kan biskoppen ikke bare ringe til mig, hvis hun synes, der er problemer med min embedsførelse, men indkalder mig til en tjenstlig samtale, som ikke er åben og fri? Det er også en måde at være solidarisk over for mine kolleger på, som også er indkaldt til samtale, for jeg tør rejse kritik af ledelsen, og de ved, at Anders tager skraldet,” siger Anders Kjærsig, som ønsker den tjenstlige samtale i tjenestemands-systemet erstattet med en måde, hvor biskop og præster i højere grad ”kan tale om tingene”.

”Vi har et problem med rekruttering af præster til de ledige stillinger, og så nytter det ikke med en ledelsesstil, som hele tiden truer med en tjenstlig samtale, hvis du laver fejl,” siger Anders Kjær-sig, som i stedet gør sig til talsmand for en ”fri, åben og tillidsfuld” samtale mellem biskop og præster, til at løse de løbende problemer, som kan opstå i forbindelse med ansættelsen.

Baggrunden for konflikten er, at Anders Kjærsig aflyste en gudstjeneste den 24. december i Statsfængslet på Søbysøgaard, som han skulle holde efter aftale med provst og biskop.

Han oplyser til Kristeligt Dagblad, at han den 21. december skrev til fængslet, at han måtte aflyse gudstjenesten, fordi han ikke kunne skaffe organist og kirkesanger. Juleaftensdag skrev provsten, at hun gerne ville hjælpe med at finde en organist til gudstjenesten, men det var for sent, syntes han.

Hele sagen falder sammen med, at Heden og Nørre Søby Sognes organist gennem ni år, Per Hyttel, som også er Anders Kjærsigs personlige ven, har sagt sin stilling op, og derfor skulle der skaffes organist andre steder fra. Den 25. december holdt Anders Kjærsig gudstjeneste i fængslet med organist Per Hyttel.

”Provsten meddelte fængslet, at jeg kunne holde gudstjeneste uden hverken organist eller kirkesanger, men uden at jeg vidste noget om det. Man kan ikke holde gudstjeneste uden musikledsagelse et sted, hvor man ikke er sikker på, at de kender salmerne,” siger Anders Kjærsig.

Fængselsinspektør Lars Vinther har i Fyens Stiftstidende givet udtryk for, at han er utilfreds med forløbet, selvom han ikke formelt har klaget til biskoppen over det:

”Man kan ikke bare aflyse, fordi der ingen organist eller kirkesanger er. Vi andre skal også tilpasse os på alle mulige måder. Så må de tilstedeværende synge rummet op og præsten med. Det er uacceptabelt at lade være. Vi taler om indsatte, ja, men de er altså også mennesker,” siger Lars Vinther.

Kristeligt Dagblad har forelagt Tine Lindhardt, som inden avisens deadline sad til bispemøde i København, en række af Anders Kjærsigs udsagn om hende, men biskoppen skriver i en mail:

”Der er tale om en personsag, og da jeg har tavshedspligt i personsager, kan jeg ikke kommentere den og derfor heller ikke tage stilling til det, der måtte blive sagt og skrevet, hverken på Facebook eller i medierne. Så derfor kan jeg kun svare generelt og principielt.”

Adspurgt om indsattes ret til gudstjenester siger biskoppen:

”Folkekirken er for alle. Også for indsatte i de danske fængsler. Juleaften er en dag, hvor rigtig mange danskere gerne vil i kirke, og det skal de indsatte i fængslerne selvfølgelig også have mulighed for,” skriver Tine Lindhardt.

Om den tjenstlige samtale som begreb lyder det fra Tine Lindhardt:

”En tjenstlig samtale er ikke en sanktion. At en samtale er 'tjenstlig', er en beskyttelse af præsten, fordi den giver præsten mulighed for at medtage bisidder, for eksempel en tillidsrepræsentant. Der er tale om en samtale vedrørende tjenstlige forhold i sager, hvor der er mulighed for, at sagen vil få en konsekvens for præsten.”