Præster: Ikke vores opgave at omvende muslimer

Folkekirkens faldende medlemstal har på det seneste fået flere til at efterlyse et øget fokus på mission blandt nydanskere. Men præster i områder med mange indvandrere ser det ikke som et mål, at muslimer bliver omvendt. De har misforstået kirkens opgave, lyder det fra missionsforening

Spørgsmålet om mission i folkekirken er blevet aktuelt, efter at den seneste årsstatistik over folkekirkens medlemstal har vist, at den nedadgående medlemsprocent kun i mindre grad skyldes udmeldelser. Som Kristeligt Dagblad tidligere har beskrevet, er den vigtigste forklaring derimod indvandringen. Det har den seneste uge fået flere til at efterlyse, at folkekirken prioriterer mission blandt nydanskere højere.
Spørgsmålet om mission i folkekirken er blevet aktuelt, efter at den seneste årsstatistik over folkekirkens medlemstal har vist, at den nedadgående medlemsprocent kun i mindre grad skyldes udmeldelser. Som Kristeligt Dagblad tidligere har beskrevet, er den vigtigste forklaring derimod indvandringen. Det har den seneste uge fået flere til at efterlyse, at folkekirken prioriterer mission blandt nydanskere højere. Foto: Paw Gissel.

I årtier har den muslimske indvandring til Danmark fået folkekirkens medlemsprocent til at skrumpe ind. Alligevel bør folkekirken ikke forsøge at vinde det tabte tilbage ved at arbejde for at omvende nogle af de nytilkomne og i sidste ende få dem døbt. I hvert fald ikke hvis man spørger præster, hvis kirker ligger i områder med mange muslimske indvandrere:

”I min hverdag er jeg travlt optaget af at være præst for de mennesker, der er medlemmer af min menighed. Jeg ved godt, at jeg lever i et lokalmiljø med mange muslimer. Men i praksis ser jeg det ikke som mit mål, at folk fra andre trosretninger skifter religion,” siger Maria Rosted Smith, sognepræst i Taastrup Nykirke.

På samme måde lyder det fra præster i Gellerup Kirke i Aarhus, Ølby Kirke i Køge, Tingbjerg Kirke ved København og Simon Peters Kirke i Kolding. Alle ligger i områder med mange muslimske indvandrere. Men ingen af præsterne siger, at de arbejder direkte med mission blandt muslimer med det mål, at de bliver kristne.

Spørgsmålet om mission i folkekirken er blevet aktuelt, efter at den seneste årsstatistik over folkekirkens medlemstal har vist, at den nedadgående medlemsprocent kun i mindre grad skyldes udmeldelser. Som Kristeligt Dagblad tidligere har beskrevet, er den vigtigste forklaring derimod indvandringen. Det har den seneste uge fået flere til at efterlyse, at folkekirken prioriterer mission blandt nydanskere højere.

Men flere af præsterne i indvandrerområderne ser det slet ikke som en del af folkekirkens opgave at arbejde for, at muslimer bliver omvendt til kristendommen.

”Det vigtigste for mig er at skabe dialog med muslimer og en forståelse af, hvad vi er fælles om. Målet er ikke omvendelse, dåb eller en højere medlemsprocent,” siger Mette Basbøll fra Tingbjerg Sogn, hvor under 14 procent af indbyggerne er medlem af folkekirken.

I Gellerup Kirke i Aarhus ser sognepræst Niels Hviid dog lidt anderledes på omvendelse:

”Jeg finder selv mening og glæde i den kristne tro, så dybest set håber jeg også for min muslimske bekendte, at han bliver kristen. Men det er ikke sådan, at jeg går ud på gader og stræder og deler foldere ud. Det vigtige for mig er at være i samtalens fortrolige rum med en fælles undren over tro og liv. Og jeg tænker ikke så meget over omvendelse. Det må være Guds sag,” siger han.

Men hvis præster ikke mener, at kirken også skal forkynde evangeliet til omvendelse over for muslimer, har de misforstået kirkens opgave. Det mener generalsekretær i Luthersk Mission Søren Skovgaard Sørensen.

”Bibelens missionsbefaling siger direkte, at vi skal gå ud at døbe og lære folk om Jesus. Derfor undres jeg, hvis man ikke også ser det som sin mission over for muslimer,” siger han.

Ifølge interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen er der dog en god logik i, at synet på mission er ”mindre konfrontatorisk” blandt præster i sogne med mange indvandrere.

”De skal leve sammen med de her mennesker til hverdag og ved, at det vil skabe konflikter og problemer, hvis deres sprogbrug og arbejdsformer er meget direkte missionerende. Så er det nemmere for dem, der står på afstand, at argumentere for vækkelseskampagner,” siger han.

I sidste ende falder spørgsmålet dog tilbage på, hvad man forstår ved begrebet mission, mener biskop over Roskilde Stift samt bestyrelsesformand for Danmission Peter Fischer-Møller.

”Mission handler ikke om, at vi har fået en færdigpakket sandhed åbenbaret, som vi skal få andre til at tage til sig. Mission er derimod at dele den åbenbaring, vi selv er optaget af. Det giver også mening at gøre over for muslimer. Dels fordi vi gerne vil dele det, som er vigtigt for os selv, med andre, dels for i det møde at få mulighed for at få evangeliet reflekteret i en anden religiøs tradition og se det fra en anden vinkel end vores egen,” siger han.