Præster mister arbejdsglæde under skolereform

4 ud af 10 sognepræster synes, at den nye placering af konfirmandundervisningen har været negativ eller meget negativ. Det er blandt andet svært at få forberedelsen sidst på eftermiddagen til at fungere sammen med præstens andre opgaver og familieliv

Efter skolereformen er det blevet sværere for præsterne at få tiden til at gå op, fordi konfirmandundervisningen mange steder skal lægges uden for skoletiden. Arkivfoto.
Efter skolereformen er det blevet sværere for præsterne at få tiden til at gå op, fordi konfirmandundervisningen mange steder skal lægges uden for skoletiden. Arkivfoto. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

”Alle ens arbejdsrutiner er ændret, begravelses- og dåbssamtaler må ligge tidligt på eftermiddagen eller om formiddagen. Det er svært at forklare folk, så derfor er den sene konfirmandundervisning et tilbagevendende irritationsmoment.”

Sådan lyder det fra en af landets sognepræster på spørgsmålet om, hvordan skolereformen har påvirket dagligdagen i sognet.

En undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter blandt landets sognepræster viser, at skolereformen har påvirket store dele af folkekirkens konfirmationsforberedelse, for eksempel ved at der er flyttet undervisningstid fra formiddag til eftermiddag, endda indimellem uden for den officielle skoletid. Det er sket i en sådan grad, at 42 procent af præsterne har oplevet en nedgang i arbejdsglæden. 800 præster har deltaget i hele undersøgelsen om konfirmationsforberedelsens tidsmæssige placering under skolereformen, mens flere end 1300 præster har svaret på delspørgsmål.

”Det, som har overrasket mig mest, er de forholdsvis mange steder, hvor konfirmationsforberedelsen er røget helt ud af den officielle skoletid mellem klokken 8 og 16,” siger lektor og ph.d. ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Leise Christensen, der har gennemført undersøgelsen og skrevet rapporten. Heri svarer cirka 20 procent af dem, der har fået flyttet tiden for konfirmationsforberedelsen, at den er røget ud af skoletiden, som tidligere beskrevet i Kristeligt Dagblad.

”Mange præster har oplevet deres arbejdsglæde udfordret af omlægningen af konfirmationsforberedelsen. Det er klart, at når så stor en del af undervisningen placeres om eftermiddagen, vil det kollidere med andre af præstens opgaver. Hvis under-søgelsen gentages i det nye skoleår, kan den dog vise, at flere præster har fundet sig tilrette med en ny måde at indrette arbejdsliv og familieliv på,” siger Leise Christensen, som understreger, at præsternes samarbejdsrela-tioner med skolerne er udmærkede.

Undersøgelsen viser også, at præsternes pædagogiske metode og arbejdstilrettelæggelse er blevet påvirket, fordi langt flere timer nu ligger om eftermiddagen. Det betyder, at præsterne må tage hensyn til, at eleverne er mere trætte. Brugen af foredrag har tydeligvis været faldende, mens fysiske udfoldelser er den aktivitet, der er steget mest i kirkernes konfirmationsforberedelse.

Den Danske Præsteforening erkender, at præsterne står over for markante udfordringer.

”Dels oplever mange en nedgang i deres arbejdsglæde, men dels er der også nogle, som føler, at de er blevet kørt over af skoleledelser eller kommunalbestyrelser, når man ikke har kunnet blive enige,” siger foreningens formand, Per Bucholdt Andreasen.

”Uden tvivl har skolereformen ændret på meget med hensyn til konfirmationsforberedelsens placering og dermed givet en række sognepræster dårligere arbejdsvilkår. Det skal der rettes op på ved nye forhandlinger til foråret. Politikerne skal være mere opmærksomme på, at der skal være en større del af ligeværdighed mellem skole og kirke. Skolen skal være mere opmærksom på, at forberedelsen bliver placeret i skoletiden, som loven tilsiger, at den skal,” siger Per Bucholdt Andreasen, som er i løbende dialog med landets biskopper om problemstillingen.