Præster protesterer mod imamlov

53 teologer, hovedsageligt sognepræster i folkekirken, har skrevet under på en erklæring som siger, at der er forpligtet på at forkynde, selvom det måtte stride mod dansk lov

”Vi siger ikke andet, end hvad vi har underskrevet i præsteløftet,” siger sognepræst i Skarrild, Karstoft og Ilderhede sogne Morten Meiner, der har taget initiativ til at indsamle underskrifter fra præsterne, som stort set alle kan betegnes som ”konservative teologer.” Modelfoto
”Vi siger ikke andet, end hvad vi har underskrevet i præsteløftet,” siger sognepræst i Skarrild, Karstoft og Ilderhede sogne Morten Meiner, der har taget initiativ til at indsamle underskrifter fra præsterne, som stort set alle kan betegnes som ”konservative teologer.” Modelfoto. Foto: Paw Gissel.

53 præster risikerer at blive ramt af forkynderloven. I hvert fald understreger teologerne nu i en erklæring, at de føler sig forpligtet på at forkynde det bibelske vidnesbyrd, også selvom det måtte være i strid med gældende dansk lov, sådan som det fremgår af lovkompleksets afsnit om ”kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”.

Denne del af den nye lov handler om, hvad man må sige i forbindelse med religiøs forkyndelse. Politikerne bag forkynderloven har flere gange forsikret, at sognepræster på landets prædikestole ikke ville blive ramt, fordi loven sigter mod radikale imamers udtalelser. Men teologerne understreger, at de tager deres forkynderpligt så alvorligt, at de vil fastholde den, selvom den skulle stride mod dansk lov.

”Vi siger ikke andet, end hvad vi har underskrevet i præsteløftet,” siger sognepræst i Skarrild, Karstoft og Ilderhede sogne Morten Meiner, der har taget initiativ til at indsamle underskrifter fra præsterne, som stort set alle kan betegnes som ”konservative teologer.”

”Det skyldes forskellige tilfældigheder, at opfordringen til at underskrive erklæringen er kommet ud specielt i de kredse. Men i princippet tror jeg, mange flere præster, også fra andre fløje kunne stå inde for det,” siger Morten Meiner og fortsætter:

”Jeg har på ingen måde sympati med imamerne, men jeg vil til hver en tid forsvare menneskers ret til at mene og give udtryk for noget andet end det, jeg selv mener. Erklæringen er også udtryk for, at vi, som måske ikke selv bliver ramt, stiller os solidarisk med de frikirkepræster, som utilsigtet rammes og skal på skolebænken for at lære om dansk demokrati,” siger Morten Meiner.

Han nævner som eksempel, at danske sognepræster risikerer at blive ramt på forkyndelsen, hvis omskæring af drenge bliver gjort ulovligt i Danmark.