Prøv avisen

Præster skal være mere opmærksomme på prostitution

Præster har ifølge udviklingschef Marie Louise Kirring Løvengreen en kontaktflade i sognet, som KFUK's Sociale Arbejde meget gerne vil bruge i deres arbejde blandt prostituerede. Foto: KFUK's Sociale Arbejde

KFUK's Sociale Arbejde vil inddrage præster i hjælpen til prostituerede

Prostitution er ikke et storbyfænomen. I mange sogne rundt i landet foregår det. Nogle steder er der langt til hjælpen, men præsten er næsten altid tæt på. Derfor har KFUK's Sociale Arbejde taget initiativ til et projekt, hvor præster skal lære at kende tegn på menneskehandel og prostitution og oplyses om, hvordan de hjælper kvinder og også de mænd, som er prostituerede.

Præsterne har ifølge udviklingschef Marie Louise Kirring Løvengreen en kontaktflade i sognet, som KFUK's Sociale Arbejde meget gerne vil bruge i deres arbejde:

”Folk opsøger præster for sjælesorg, og i de kirkelige handlinger er præster i kontakt med mange mennesker. Vi har i årtier drevet Reden (tilbud til udsatte kvinder i prostitution og med misbrug, red.) i flere storbyer, men vi har ikke ressourcer til at nå ud i alle byer. Derfor vil vi gerne inddrage præsterne.”

Udfordringen er, at mange præster ifølge Marie Louise Kirring Løvengreen ikke er opmærksomme på tegn på prostitution eller menneskehandel, og måske ved præsterne heller ikke, hvor de kan søge efter hjælp. Hun understreger, at man ikke kan kritisere præsterne for det problem. Det handler i stedet om, at KFUK's Sociale Arbejde skal informere mere.

Fra Den folkekirkelige Udviklingsfond har organisationen fået 200.000 kroner til en række temadage, hvor præsterne skal informeres. Pengene skal også gå til at formidle og afprøve et nyt konfirmandmateriale, som ser på de etiske dilemmaer ved at sælge og købe et andet menneske for generelt at udbrede kendskabet til KFUK's Sociale Arbejde.

Løbende i 2015 holdes temadagene i Aalborg Stift, og håbet er, at projektet næste år kan bredes ud til andre stifter.

”Vi vil for eksempel oplyse om tegn på prostitution, som kan være, at der ikke er sammenhæng mellem indtægtsgrundlag og forbrug. Et tegn på menneskehandel kan være, at en person ikke selv håndterer sine pengesager,” forklarer Marie Louise Kirring Løvengreen.

Hun understreger, at inddragelsen af præsterne ikke handler om at missionere blandt de prostituerede. Ligesom hun er opmærksom på præstens tavshedspligt.

”Det handler kun om, at vi gerne vil kunne nå ud til flere kvinder og mænd for at hjælpe dem, ved at præsterne ved, hvad de kan gøre,” siger Marie Louise Kirring Løvengreen og tilføjer:

”Når et menneske bryder ud af prostitution, kan det betyde, at man skal bryde med sit netværk. Eller også har man holdt prostitutionen skjult og har derfor isoleret sig. Mange, der forlader prostitution, har brug for et nyt netværk, og her er vi opmærksomme på, at kirkerne i forvejen har mange sociale aktiviteter, som de kan tilbyde.”