Præster slår alarm: Ateist-kampagne fører til masseudmeldelser

Flere steder i landet melder præster om et stort antal udmeldelser efter kampagne rettet mod folkekirken. Ateistisk Selskab, der står bag kampagnen, har indtil videre registreret næsten 3000 udmeldelser. Det er en alvorlig situation, siger biskop og domprovst

Flere steder i landet rapporterer præster om et forhøjet antal udmeldelser som følge af Ateistisk Selskabs kampagne. Modelfoto.
Flere steder i landet rapporterer præster om et forhøjet antal udmeldelser som følge af Ateistisk Selskabs kampagne. Modelfoto. . Foto: Paw Gissel.

Med store ateistiske reklamer på busserne og med hjemmesiden udmeldelse.dk har Ateistisk Selskab den seneste tid for alvor arbejdet på at få flere til at melde sig ud af folkekirken. Og meget tyder på, at bestræbelserne virker, lyder det med bekymring fra flere præster og kirkefolk – og med glæde fra Ateistisk Selskab.

Op mod 3000 mennesker har indtil videre udfyldt den udmeldelsesformular, som går direkte ud til de kirkebogsførende sognepræster, der administrerer medlemskab af folkekirken, siger Anders Stjernholm, talsmand for Ateistisk Selskab.

”Vi er meget tilfredse med de foreløbige resultater. Mens buskampagnen lægger op til en bred debat om grundlaget for tro, så er udmeldelseskampagnen målrettet de mange danskere, som længe har overvejet udmeldelse af folkekirken, men som har undladt det, fordi det er for besværligt. Vi kan konstatere, at det drejer sig om et stort antal mennesker,” siger Anders Stjernholm, som oplyser, at kampagnen foreløbig har kostet foreningen 35.000 kroner for design af hjemmeside og markedsføring på de sociale medier.

Flere steder i landet rapporterer præster om et forhøjet antal udmeldelser.

I Vejlby Sogn nord for Aarhus har der i løbet af kampagnens første uger i marts været 14 udmeldelser, som alle kan relateres direkte til kampagnen. Det er langt over det normale niveau og stærkt bekymrende, siger kirkebogsførende sognepræst Lena Kjems.

”Vi kan se, at der helt overvejende er tale om unge mænd i gruppen 18-25 år, og derfor er vi måske som bysogn med mange studerende ekstra hårdt ramt. Det virker, som om denne kampagne har bedre fat end tidligere, og det bekymrer mig da utroligt meget. Samtidig er det vanskeligt for folkekirken at tage til genmæle, og det viser, at folkekirken er sårbar over for denne type kampagner,” siger Lena Kjems.

Også domprovst Thomas Frank i Viborg Stift har oplevet flere udmeldelser end normalt.

”Omkring påske, umiddelbart efter at kampagnen begyndte, modtog vi fem udmeldelser via udmeldelse.dk alene her i vores sogn. Det har jeg ikke oplevet før. Hver eneste udmelding betyder noget for os som kirke. Det er bekymrende, at det er blevet så let for os i dag via nettet at klikke os væk fra hinanden. Jeg har intet mod kampagner, som lægger op til en samtale om tro, men direkte at lave værktøjer til udmeldelse, som Ateistisk Selskab gør, synes jeg er forkert og ukultiveret,” siger Thomas Frank.

Han mener, det kan blive nødvendigt for folkekirken at tænke i mulige modtræk mod kampagner af denne type, som direkte udfordrer kirkens medlemsgrundlag og det kirkelige fællesskab.

”Vi kan ikke forhindre Ateistisk Selskab i at gøre, som de gør. Men vi kan forsøge konstruktivt at gøre opmærksom på, hvad det betyder at melde sig ud i forhold til begravelse og andre ting. Og vi kan fortælle, hvad kirkeskatten bliver brugt til, fra personregistrering til drift af kirkegårde, vedligeholdelse af kirker, aktiviteter for alle aldersgrupper og meget, meget andet,” siger Thomas Frank, som har hørt om flere lignende scenarier andre steder i landet.

Biskop i Ribe Stift Elof Westergaard mener også, der er brug for at tage situationen alvorligt. Han vil danne sig et overblik over kampagnens konsekvenser ved et kommende møde med provsterne i stiftet, ligesom han vil drøfte situationen med sine bispekolleger.

”Det er nyt for mig, at der er tale om så store tal. Vi må se nærmere på de faktiske tal, når vi modtager den næste statistik over udmeldelser, men det er da bekymrende. Og selvom vi ikke kan forhindre denne slags kampagner, er der brug for, at vi som folkekirke tydeligt kommunikerer, hvilke konsekvenser det har at melde sig ud. Ikke som en trussel, men simpelthen for at oplyse om, hvad det betyder, ikke kun i forhold til begravelser, men også at man dermed ikke længere er del af det historiske og kulturelle fællesskab, som kirken også er,” siger Elof Westergaard.

Rent økonomisk vil de nuværende 3000 udmeldelser, som Ateistisk Selskab oplyser at have registreret, samlet koste folkekirken i omegnen af ni millioner kroner i kirkeskatteindtægter årligt.

I 2015 var der ifølge Kirkeministeriet 9979 udmeldelser og 6967 indmeldelser i folkekirken.